PRIHLÁSTE SA NA ODBER
Ak túto jednoduchú vec aplikuješ, zmení to úplne tvoj život - Identita (video)
AUTOR OBSAHU
Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Ak toto aplikuješ, vstúpiš do svojej pravej IDENTITY v Kristovi + video

YouTube player

Ak túto jednoduchú vec aplikuješ, zmení to úplne tvoj život

Každý deň, keď sa pozrieme do zrkadla, vidíme svoj odraz. To, čo si o sebe povieme v tej chvíli, môže mať oveľa väčší vplyv, než si myslíme. Táto jednoduchá vec, ktorú si v tejto chvíli uvedomujeme, je kľúčom k transformácii nášho života. A táto vec sa nazýva ‚Identita’…

Identita je oveľa viac ako len povrchový obraz, ktorý vidíme v zrkadle. Je to spôsob, akým sa vnímame, čo si o sebe myslíme a čo veríme. Podľa toho, aké slová a myšlienky vyjadrujeme o sebe, formujeme našu identitu a tým aj náš život.

Je dôležité si uvedomiť, že naša identita je výsledkom toho, čo si myslíme o sebe, a niečo, čo sme prijali zo svojho okolia alebo zo spoločnosti. Väčšinou sme ovplyvnení diablovými klamstvami, ktoré nám hovoria, že sme nedostatoční, slabí alebo bezcenní. Tieto klamstvá nás držia v zajatí strachu, obmedzujú nás a bránia nám dosiahnuť plný potenciál.

Božia pravda

No tu prichádza Božia pravda v Kristovi. Keď začneme počúvať a prijímať Božie slová o nás, naša identita sa začne meniť. Božia pravda hovorí, že sme stvorení na obraz a podobu Božiu, že sme milovaní, hodnotní a máme svoje miesto v tomto svete. Keď pripustíme túto pravdu a vložíme vieru v Krista, začneme sa prebúdzať k svojmu pravému potenciálu.

Jednoduchá vec

Kedykoľvek sa pozrieme do zrkadla, môžeme o sebe prehlásiť: ‚Som Božie dielo, som milovaný/milovaná a mám veľký účel na tomto svete.‘ Týmto jednoduchým výrokom meníme svoje myslenie a tým aj svoju identitu. Začíname veriť v Božiu pravdu a odmietať diablove klamstvá, ktoré nás držali v zajatí.

Keď získame svoju pravú identitu v Kristovi, začneme žiť plnohodnotným a naplneným životom. Získame odvahu prekonať výzvy, sebavedomie v sebe samých a vieru v to, že sme volaní robiť veľké veci. Náš život sa mení zo strachu na odvahu, zo sebapochybností na sebadôveru a z bezvýznamnosti na účel.

Táto jednoduchá vec, čo si povieme napríklad ráno v zrkadle, má moc zmeniť náš život. Preto si uvedomme, že sme stvorení na obraz a podobu Božiu, že sme milovaní a hodnotní. Príjmime svoju identitu v Kristovi a začnime žiť život plný potenciálu, úžasu a naplnenia.

BIBLICKÉ PRAVDY O NÁS

1. Ospravedlnenie a zmierenie:

 • Som ospravedlnený v Kristovi a už nie som odsúdený (Rímskym 8:1).
 • Mám prístup k Božiemu zmiereniu (Rímskym 5:11).
 • Boh ma oprávňuje a pripisuje mi spravodlivosť (Rímskym 3:24).
 • Som slobodný od odsúdenia (Rímskym 8:1).
 • Boh ma vykúpil drahocennou krvou Ježiša (1. Petrov 1:18-19).

2. Synovstvo a dedičstvo:

 • Som Božie dieťa (Ján 1:12-13).
 • Boh ma vyvolil a predurčil k synovstvu (Efezanom 1:5).
 • Som dedičom Božích zasľúbení (Efezanom 1:11).
 • Mám prístup k Božiemu kráľovstvu (Lukáš 12:32).
 • Som Božím dedičstvom (Efezanom 1:11).

3. Sloboda a víťazstvo:

 • Som oslobodený od moci hriechu v Kristovi (Rímskym 6:22).
 • Som v Kristovi a On je vo mne (Kolosenským 1:27).
 • Mám nový život v Kristovi (Rímskym 6:4).
 • Som slobodný od zákona hriechu a smrti (Rímskym 8:2).
 • Som víťazný v Kristovi (1. Korinťanom 15:57).

4. Identita a povolanie:

 • Som novým stvorením v Kristovi (2. Korinťanom 5:17).
 • Som Božím dielom a bol som stvorený na dobré skutky (Efezanom 2:10).
 • Som Božím chrámom a Duch Svätý prebýva vo mne (1. Korinťanom 3:16).
 • Som úplný v Kristovi (Kolosenským 2:10).
 • Som povolaný žiť život v hojnosti (Ján 10:10).

5. Božia prítomnosť a pomoc:

 • Boh ma nikdy neopustí ani nezaprie (Hebrejom 13:5).
 • Boh mi dáva pokoj, ktorý presahuje všetko chápanie (Filipským 4:7).
 • Boh ma zásobuje všetkým, čo potrebujem (Filipským 4:19).
 • Boh mi dáva silu prekonať ťažkosti (Filipským 4:13).
 • Boh ma chráni a dodáva mi odvahu (2. Tesalonickým 3:3).

6. Víťazstvo nad diablom:

 • V Kristovi mám moc premáhať nepriateľa (Lukáš 10:19).
 • Boh nás vyzbrojuje Božou zbrojou, aby sme sa mohli postaviť proti diablovým útokom (Efezanom 6:11-12).
 • Som viac ako víťaz v Kristovi (Rímskym 8:37).
 • Boh nás učí rozoznávať a odolať diablovým klamstvám (1. Jánov 4:4).
 • V Kristovi sme svedkami diablovej porážky a jeho moc je obmedzená (Kolosenským 2:15).

7. Identita: Sloboda od strachu v Kristovi:

 • V Kristovi som oslobodený od ducha strachu (2. Timoteovi 1:7).
 • Boh mi dáva pokoj, ktorý prekonáva všetko chápanie, a chráni ma pred strachom (Filipským 4:6-7).
 • Som povolaný žiť v dôvere v Boha a nebáť sa (1. Petrov 5:7).
 • V Kristovi mám moc a silu prekonať strach a žiť vo viere (2. Korinťanom 12:9).
 • Som chránený a Boh je môj pastier, on ma prevedie aj v temných časoch (Žalm 23:4).

Tieto pravdy nám pripomínajú, aká je naša identita v Kristovi a aké veľké privilégium je byť súčasťou novej zmluvy a Božej rodiny.

Pozri aj dalšie zo série identity:

Pozretia: 8,762 , Dnes: 42 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ

OBSAH

ZDIEĽAť môžeš CEZ:
MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špecialný DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK