PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať

CESTA K BOHU

EV/ANJELIUM:

DOBRÁ SPRÁVA OD OTCA PRE TEBA

(Na konci cesty, špeciálny darček)

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne MILUJE a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa Pán Ježiš rozhodol ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou NAMIESTO TEBA.

ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu. OTÁZKOU OSTÁVA, ČO S TÝM UROBÍŠ TY? Primeš Ho za svojho Spasiteľa?

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

-Ježiš (Ján 3:16)

EVANJELIUM V OBRAZOCH

EVANJELIUM V BIBLII

Ako sa človek NEmôže zmieriť s Bohom

Ľudia sa snažia dostať k Bohu rôznymi spôsobmi. Tri hlavné spôsoby, cez ktoré sa to nedá:

Dobré skutky

Boh od nás očakáva dobré skutky. No samotné dobré skutky nás nedokážu zmieriť s Bohom.

Náboženstvo

To, že máme ešte nejakú náboženskú - duchovnú aktivitu, službu, spôsoby uctievania, filozofiu, sviatky, názory, hodnoty... to nás automaticky nezmieri s Bohom.

Samospravodlivosť

PÝCHA ľudom často nahovára, že iní sú horší, a JA som lepší... No pravdou je, že nikto nie je bez hriechu a to ho robí vinným pred Bohom.

Ježišovou obeTou môžeme byť zmierení s Bohom

JEDINE JEŽIŠ

V histórii ľudstva bolo veľa múdrych a dobrých ľudí, no JEDINÝ, kto bol bez hriechu a mohol zomrieť za hriechy ľudí je Ježiš Kristus. Boh potvrdil, že je Božím Synom a Spasiteľom sveta mnohými divmi a zázrakmi a samotným vyhlásením: "Toto je môj milovaný Syn". Preto ho aj po jeho mučeníckej smrti na kríži vzkriesil z mŕtvych.

naše hriechy < BOŽIA LÁSKA

ČLOVEK + Hriech = TREST < Milosť = KRÍŽ + JEŽIŠ

ČLOVEK + HRIECH = TREST

Náš hriech = trest, smrť, bolesť, vina, večné odsúdenie, oddelenie od Boha…

JEŽIŠ + TREST = MILOSŤ

Ježišova obeť = milosť, odpustenie, pokoj, radosť, uzdravenie, večné spasenie, zmierenie s Bohom...

JEŽIŠ (bez hriechu) + TREST (kríž) = MILOSŤ (odpustenie pre hriešnikov)

JEŽIŠ UROBIL PRE TEBA CESTU.
OTÁZKA JE, ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

 Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život.
Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

– Ježiš (Ev. Ján 14:6)

JEŽIŠ JE ZÁCHRANCA

 Ak si porozumel tomu, že Ježiš je CESTOU k Bohu a chcel by si mu odovzdať svoj život,
verím, že ďalšie kroky ti k tomu prakticky pomôžu.

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere,
vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

– Ježiš (Zjavenie Jána 3:20)

6 jednoduchých krokov:
"Ako odovzdať svoj život Ježišovi?"

Boh je všadeprítomný, no otázkou je, či je v našich srdciach a v našich životoch. 

Ako prijať spasenie, odpustenie hriechov a nový život:

Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta,
ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;
lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života,
a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

-Ježiš
(Matúš 7:13-14)

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

KTO JE VLASTNE JEŽIŠ? (Biblický pohľad) Ktože sa nám to narodil? Kto je vlastne Ježiš? Liberálni teológovia veria, že bol dokonalý morálny vzor pre celé ľudstvo. Moslimovia veria tomu, že bol jeden z prorokov. Pre hinduistov je jeden z potulných liečiteľov alebo jednoducho len jeden zo ctihodných učiteľov. Satanisti si myslia, že bol porazený a pre ďalších ľudí je len nejakým anjelom alebo duchom, ktorý tu kedysi bol. Iní ho zase majú len za mýtus alebo výplod fantázie. KTO SA TO VLASTNE PRED 2000 ROKMI NARODIL?? Biblia hovorí, že bol ešte pred stvorením sveta. Tiež hovorí, že NÍM a SKRZE NEHO VŠETKO POVSTALO A STOJÍ! On existoval ešte skôr ako samotný svet a cez Neho bol stvorený celý svet. Na inom mieste je zase napísané, že On je SLOVO, (LOGOS = Slovo, zákon; Ev. Jána 1). Boh na počiatku, keď tvoril svet, tak povedal a stalo sa! Povedal „buď svetlo“ a bolo svetlo. Je to možno pre nás ľudí ťažké pochopiť, ale On sám je TO SLOVO! Tento zákon, alebo toto slovo, ktorým celý svet povstal a na ktorom stojí, by sa bez Neho rozpadol. On sám dal všetkému život a spôsobil, že všetko, čo vidíme, existuje. Ježiš je tak isto nazvaný Prvým a Posledným – Alfou a Omegou, ten, u ktorého to všetko začalo a u ktorého to všetko raz skončí. Začalo to slovom, skončí to slovom, a potom už bude iba večnosť. Toto je jeho nebeská identita a tu už môže byť jasné, že nebude len nejaký guru, liečiteľ alebo len jeden z prorokov. Je o ňom napísané, že vyšiel z Boha Otca. Vyšiel ako Slovo – z plnosti srdca hovoria ústa – ON SÁM JE ZJAVENÍM OTCOVHO SRDCA. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa pozrieme na Krista, tak Ho môžeme vidieť, aký je. On nám prišiel ukázať Otca, t.j. skutočnú podstatu Boha. Ježiš, predtým, ako sa narodil z panny, bol v NEBI V SLÁVE – KRÁSE, KTORÚ SI MY ANI NEDOKÁŽEME PREDSTAVIŤ! Raz som mal možnosť čítať kritiku jedného muža, prečo odmieta Boha a je ateistom. Napísal niečo v tomto zmysle: „Prečo by som mal veriť v Boha, pred ktorým si musím pokľaknúť na to, aby mi pomohol?“ Ak by som mal možnosť mu na to odpísať teraz, tak by som mu napísal, Boh sám sa k tebe už sklonil z Neba, aby ťa ZACHRÁNIL!! Ktože sa nám to narodil? (Kto je Ježiš?) On, ktorý býval v Nebesiach, Kráľ slávy cez ktorého všetko bolo a je stvorené, tak On sám sa sklonil, zanechal slávu, zostúpil z nebies a stal sa človekom. Nielenže si zobral telo človeka, ale On sám sa stal človekom, jedným z nás. Narodil sa z panny. Žil život ako obyčajný človek a všetci si mysleli, že je syn tesára Jozefa. Mal svoje vlastné telo z mäsa a kostí, a bol rovnako pokúšaný vo všetkom ako my, ale bez toho, aby zhrešil. Zakúšal takisto slabosť, rovnako ako každý človek. Zažíval hlad, chlad, sklamanie, opustenosť a zradu od najbližších. Od jeho narodenia sa ho Herodes snažil zabiť, keď prišiel medzi vlastných, tí ho neprijali. Keď vstúpil do služby, tak Jeho vlastná rodina mu neverila. Dokonca si mysleli, že sa zbláznil. Takisto aj zažíval dobré veci ako priateľstvo, radosť a lásku k ľudom, ktorých stvoril a k svojmu stvoreniu. Boh sa stal človekom! Najvýznamnejšou udalosťou v histórii ľudstva nebolo, keď človek prvýkrát stúpil na Mesiac, ale keď Boh stúpil na zem a stal sa jedným z nás. Ježiš je často v Novej zmluve tiež nazývaný Synom človeka (SYN – druhá osoba trojice, človek – to hovorí za ľudskú časť). Počas celého svojho života bol 100 % Bohom, ale aj 100 % človekom. Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista, a nie len kvôli tomu, aby nám ukázal, ako žiť. Dôvod, prečo to urobil, je kvôli TEBE A MNE! Kvôli tomu, aby mňa a teba zachránil! Preto, lebo túži po vzťahu s nami. Preto, lebo nás miluje. Preto bol ochotný vzdať sa všetkého, opustiť Nebo a stať sa človekom. Lebo On chce byť s nami! Kráľ kráľov a Kráľ neba nezostúpil z Neba preto, aby sme mu slúžili. Jemu bolo v Nebi dosť slúžené, koľko a kedy chcel. Zostúpil z Neba preto, aby slúžil tebe a dal svoj život ako výkupné za všetkých. Nakoniec Božia veľkosť sa ukazuje presne v tom, ako veľmi sa dokázal veľký Boh pokoriť, aby tých biednych získal späť. Preto mám pre teba otázku, kto je Ježiš Kristus v tvojom živote??? Kým je pre teba? Je to len jeden z prorokov, morálny vzor, alebo len nejaká historická postava? Pre mňa je Ježiš Kristus môj osobný spasiteľ, Pán aj Boh, ale aj najbližší priateľ. Nebol som stále veriaci, ale dnes viem, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som v živote urobil. Ak veríme tomu, že Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom, tak jeho slová majú nenahraditeľnú moc a význam pre celé ľudstvo. Lebo to nie sú len múdre alebo dobré slová, ale Božie. Čo s tým urobíš ty? Otázkou pre teba teraz je: Kým je Pán Ježiš pre teba? Je pre teba len jeden z múdrych ľudí, liečiteľ, dokonalý vzor morálky? Alebo je pre teba Boh, ktorý sa stal človekom? Chcem ťa poprosiť, zmier sa s Bohom skrze Ježiša, ak ešte nie si. (Biblické odkazy: Ev. Jána 1, Rim 11:36, Mar 3:21)

ÁNO,

CHCEM ODOVZDÁŤ SVOJ ŽIVOT JEŽISOVI

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš,
že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
(Biblia, R 10:9)

6. MODLI SA

Ak si sa rozhodol, že chceš svoj život odovzdať JEŽIŠOVI,
NASLEDOVAŤ HO a požiadať aby ti odpustil hriechy, môžeš sa modliť túto modlitbu:

MODLITBA PRIJATIA JEŽIŠA A ODOVZDANIA SA MU
(príklad)

(Povedz túto modli úprimne zo srdca a vér tomu čo hovoríš že Boh ti dáva.)

Bože priznávam sa Ti,
že som hrešil a robil zlé proti Tebe,
aj proti ľudom a sebe samému.
Vyznávam Ti všetky moje hriechy vedomé i nevedomé.
Prosím Ťa odpusti mi ich
(môžeš menovať všetky, ktoré ti prišli na myseľ).

Prosím Ťa, Pane Ježišu,
zlom úplne ich moc v mojom živote
a očisti ma od nich.
Činím pokánie a odvraciam sa od nich,
a už ich viac nechcem robiť.
Je mi ľúto, že som hrešil…

Rozhodujem sa a chcem, aby sa Ježiš Kristus,
ktorý zomrel za všetky moje hriechy na kríži,
stal mojím Pánom.

Vyznávam, že Ježiš Kristus, ktorý vstal z mŕtvych,
je mojím Pánom a Spasiteľom, 
odovzdávam ti v dôvere celý môj život aj moju bytosť…
Moju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.

Zasväcujem sa Ti a v dôvere sa Ti dávam do Tvojich rúk.

Otče, buď Tvoja vôľa v mojom živote.
Otváram Ti celé moje srdce a myseľ.
Prosím Ťa, naplň ma Tvojím Duchom Svätým.
Otváram sa ti a prijímam moc Ducha Svätého
a Jeho premieňajúcu moc do môjho života.
Ježiš, prosím Ťa, daj mi nové srdce,
novú myseľ a nového ducha,
nech som novým človekom.

Vyznávam, že odteraz patrím len Ježišovi Kristovi
a nikomu a ničomu inému, ani sám sebe.
Od dnešného dňa som nový človek,
nové stvorenie v Kristu Ježišovi,
s novým duchom a srdcom.

Bože, prosím, dávaj sa mi viac a viac poznať,
a nikdy mi už nedaj od Teba odpadnúť.
Zmeň môj život podľa Teba, lebo viem,
že si dobrý Boh a chceš pre mňa len to najlepšie.
Priveď ma do spoločenstva kresťanov,
ktorí Ti v pravde patria
a kde nájdem svoj duchovný domov.

AMEN

EŠTE NIE,

musím si to ešte premyslieť

ROZHODNUTIE

Milý návštevník, ak vnímaš, že ešte nie si pripravený odovzdať svoj život Ježišovi a potrebuješ ešte viac času, aby si to preskúmal, tak je to úplne v poriadku. Cíť sa slobodný napísať nám, ak máš nejakú otázku, alebo ďalej pokračovať v spoznávaní Ježiša, kľudne aj na tejto stránke.

ROZHODNUTIE

Milý návštevník, ak vnímaš, že ešte nie si pripravený odovzdať svoj život Ježišovi a potrebuješ ešte viac času, aby si to preskúmal, tak je to úplne v poriadku. Cíť sa slobodný napísať nám, ak máš nejakú otázku, alebo ďalej pokračovať v spoznávaní Ježiša, kľudne aj na tejto stránke.

PAMäTAJ

1.) BOH ŤA STÁLE NA 100% miluje a jeho náruč je stále k tebe otvorená, aby ťa prijal a zachránil!

2.) Hriechy ľudí sú odpustené v momente, keď sa obrátia k Ježišovi a úprimne ho poprosia o odpustenie a urobia ho Pánom vo svojom živote.

3.) Nezabudni, že existuje aj diabol, ktorý sa ťa bude snažiť rôznymi trikmi oklamať a dostať ťa od Ježiša, spasenia ... NEDOVOĽ MU TO! Nech ťa nezastaví ani pochybnosťami, strachom, zlými ani dobrými vecami ...

4.) Zbytočne to neodkladaj.

MODLITBA HĽADANIA BOHA
(príklad)

(Ak chceš, môžeš sa ju modliť.)

Pane Bože, ty poznáš moje srdce, moje motívy, pochybnosti, strachy, slabosti aj hriechy. No napriek tomu mi otváraš svoju náruč a pomoc a chceš pre mňa len to najlepšie.

Pane Ježišu, ty ktorý si Pravdou, ukáž mi, prosím ťa, pravdu. O sebe, o mne, o druhých ľudoch, ale aj o duchovnom svete. Vyveď ma prosím z každého klamstva alebo oklamania.
Ježiš, ty si svetlo sveta, prosím ťa, veľmi jasne zasvieť do môjho života tvojím svetlom.

Ty vidíš, čím všetkým som si prešiel aj prechádzam, vidíš všetko, čo je v mojom živote a predsa ma 100% miluješ. Ďakujem ti za to. Daj mi, prosím ťa, prežívať tvoju lásku a pritiahni ma svojou láskou a dobrotou k sebe. 

Duchu Svätý, Duch pravdy, Duch Ježiša Krista, prosím ťa, daj mi vieru, daj mi poznať Ježiša a priveď ma do skutočnej slobody. Vyveď ma z každého hriechu, závislosti, trápenia… 

Duchu Svätý, pozývam ťa do môjho života, prosím ťa, pritiahni ma k Ježišovi a vyuč ma Jeho ceste – ceste života. 

Daj mi znenávidieť cestu smrti, cestu, ktorá vedie do zahynutia a každý hriech nech mi je odporný tak, ako tebe. A daj mi zamilovať si tvoju cestu života, lásky, spasenia a tvoje Slovo, ale aj tvoju Prítomnosť.

Prosím, odstráň každú bariéru hriechu, pochybnosti, strachu, klamstiev medzi nami. A priveď ma do skutočnej slobody – čo je zmysel života, poznať ťa a žiť s tebou.

Pane, bez teba nerozumiem Božiemu slovu. Prosím, Duchu Svätý, hovor ku mne. Oživuj mi aj Bibliu (Božie slovo), aby som porozumel Božím pravdám a mohol byť spasený. 

Ďakujem, že ma počuješ, keď sa modlím. Dávam ti môj život do tvojich rúk, veď ma tvojou cestou a nedovoľ mi zomrieť, ale ani žiť bez teba v diablových klamstvách. 

AMEN

KTO HĽADA, TEN NAJDE

 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Pána Boha  —
sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.
 
Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 
Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. 
Dám sa vám nájsť, znie výrok Pána Boha. 
(Biblia, Jeremiaš 29-11-14)

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda

Vitaj v Božej rodine!

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.

(Biblia Ján 1:12)