PRIHLÁSTE SA NA ODBER
AUTOR OBSAHU
Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

1. Kto je Boh?

Boh je skutočný dobrý!

Kto je Boh? BOH JE DOBRÝ! On nie je zlý, On je len dobrý!1 A stále zmýšľa o nás ľuďoch len dobré veci a chce nám dať len to najlepšie.2 Prečo? Pretože nás nekompromisne miluje!3  Dôkaz toho je, že Svätý Boh bol ochotný prísť z lásky tu na zem a zaplatiť potupnou smrťou za naše hriechy!4

Prečo nás tak miluje?

Lebo On nás stvoril!5 Boh stvoril všetko, nebesia aj zem, On je reálnejší a väčší než všetko, čokoľvek, čo môžeme vidieť, počuť, chytiť alebo cítiť. Niektorí ľudia si myslia, že je iba výplod ľudskej fantázie, lebo Ho vraj nikto nikdy nevidel a Jeho existencia sa nedá nijako vedecky dokázať. Biblia je kniha svedkov, ktorí zažili Boha, a takisto aj dnes, v dvadsiatom prvom storočí, existuje viac než milión ľudských príbehov o tom, ako Boh zasiahol do života človeka.

Božia veľkosť

Boh je dosť veľký na to, aby „dovolil niekomu na sebe robiť pokusy“.6 Celý vesmír, zem, ľudia, aj zvieratá, to ako sú užasne stvorené hovorí, že je tu Stvoriteľ, a to všetko nemohlo vzniknúť náhodou. Boh je Svätý, vznešený, to znamená, že ak by sme Ho videli, nedokázali by sme povedať viac ako Nádherný! Svätý! 7 On je reálny, a tak isto je Verný, a keď niečo zasľúbi, tak to stále naplní. Boh je určite prítomný všade cez svojho Ducha a nič sa pred Ním nedá skryť,8 ale tak isto nie všade môžeme zažiť Jeho prítomnosť alebo vidieť Jeho slávu, v zmysle, že nezjavoval svoju osobu cez kameň.9 Jednou z vecí, po ktorej Boh veľmi túži, je byť s nami, aby sme mali s Ním blízky vzťah.

BOŽIE VLASTNOSTI

Niektorí ľudia si vymýšľajú bohov alebo boha podľa vlastných predstáv, ale to nie je reálny Boh! 10 Reálny Boh nie je vymyslený! Vymyslený boh nefunguje! Niektorí ľudia si myslia, že Boh je príroda, On nie je príroda. Je síce všadeprítomný, ale je medzi tým rozdiel, asi ako medzi hrnčiarom a hlinenou nádobou!11 Hrnčiar je akoby Boh stvoriteľ, ktorý vytvoril hlinenú nádobu, ktorou je všetko stvorenie (príroda, ľudia, vesmír…). Boh všemohúci12 a spravodlivý13, ale aj milosrdný a jemný14. Myslím, že je nemožné Ho úplne opísať, toto je iba náčrt, aký úžasný je Boh.

Hymna z Campfestu 2010, prial by som si ti Ho lepšie opísať:

YouTube player

Článok : 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha

A TU SI MÔŽEŠ VŠETKO OVERIŤ CEZ BIBLIU 🔥

Odporúčam si to preštudovať. 🙂

1.)Ž 34,9SEP Okúste a spoznajte, že dobrý je PÁN! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!

2.) Jer 29,11 ROH Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Pán, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.

3.) Jer 31,3 SEB Zďaleka sa mi zjavil PÁN: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň.
Rim 5,8SEB No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

4.) Mk 10,45SEB Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“

5.) Gn 1,27SEB Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

6.) Mt 12,39SEP On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša.

7.)  Iz 6,3SEP Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

8.) Jer 23,24 Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? – znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? – znie výrok Hospodinov.

9.) Jn 1,18SEB Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.

10.) Iz 44,9ROH Tí, ktorí formujú rytiny, sú márnosťou všetci, koľko ich je; ich najmilejšie modly (flošný bohovia) nič neprospejú, a oni sami sú si svedkami toho: nevidia ani nevedia ničoho, aby sa hanbili.

11.) Iz 29,16SSV Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: „Neurobil si ma!“? A hrniec vraví hrnčiarovi: „Nechápe!“?

12.) 1M 17,1ROH A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu PÁN a riekol mu: Ja som El-šaddaj všemohúci. Choď predo mnou a buď dokonalý!

13.) 2Tim 4,8 SEB Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.

14.) 2M 34,6 ROH A PÁN idúc popri ňom volal: PÁN, PÁN, silný Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy

Pozretia: 20,896 , Dnes: 5 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ

OBSAH

ZDIEĽAť môžeš CEZ:
MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:
PREČO BY KRESŤANIA MALI VYUŽíVAŤ SOCIÁLNE SIETE + svedectvá (FREE ONLINE SEMINÁR)

Čas prečitánia cca 2 minút Online seminár je určený všetkým, ktorí uvažujú, či by kresťania mali využívať sociálne siete a médiá na šírenie svojej viery. Okrem toho sa s vami budeme deliť o konkrétne príbehy ľudí, ktorým Boh zmenil životy prostredníctvom našich služieb. Bez ohľadu na to, či si začiatočník, hľadajúci, alebo skúsený, určite si nájdi čas a prihlás sa.

Pozretia: 1,200 

V tomto videu sa zamýšľam nad otázkou identity a jej vplyvom na našu reakciu voči udalostiam a problémom. Odhalte, ako nájsť svoje pravé Ja a žiť podľa hodnôt
Hľadanie identity: Aké je tvoje skutočné Ja? + Video

Čas prečitánia cca 2 minút V tomto videu sa zamýšľame nad otázkou identity a jej vplyvom na našu reakciu voči udalostiam a problémom. Odhalte, ako nájsť svoje pravé Ja a žiť podľa hodnôt, ktoré vás definujú.

Pozretia: 4,624 

Film o životnom štýle kresťana: Čistý & Svätý (Todd White)
Film: Čistý & Svätý (Todd White)

Čas prečitánia cca < 1 minúta Todd White bol 22 rokov narkoman a ateista. V roku 2004 bol radikálne a zázračne oslobodený, keď naňho vystrelila zbraň a mal zomrieť, ale namiesto toho počul Boha, ako mu hovorí k srdcu: „Tú guľku som vzal za teba, teraz si pripravený žiť pre mňa?

Pozretia: 716 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK