Modlitbý za chorých

Tak ako Pán Ježiš zomrel na kríži aj za naše hriechy, zomrel tam aj za naše choroby. 

 

JE BIBLICKÝ SPRÁVNE SA MODLIŤ ZA CHORÝCH

KONTAKTUJE NÁS A RADI SA ZA VÁS BUDEME MODLIŤ

V MENE JEŽIŠ A MOCOU DUCHÁ SVÄTÉHO

CITÁT Z PÍSMA

 

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

(Ježiš, Biblia Mt 10,8)

Ktoré hovoria o uzdravení
a buduju vieru.

1.) Žálm 103:3
On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.

2: ) Iz 53,5

On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.

Ježiš zorel aj za naše hriechy aj za naše uzdravenie

3.) Prvý list Petrovi 2- 24

On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení.

4.) Ex 15,26

Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja,PÁN, som tvoj lekár.“

5.) Ev. podľa Matúša 10,7

Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

6.) Ev. podľa Marka 16, 17-18

Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých du-chov a hovoriť novými jazykmi. 18 Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrto-nosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.

7:) Ev. podľa Lukáša 4, 18

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť.

8.) Ev. podľa Marka 11,24

Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.

9:) Sk 10,38

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním.

10:) Ev. podľa Marka 11,24

Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špecialný DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha

MODLITBY ZA UZDRAVENIE Z COVIDU

(Napíšte nám meno a symptómy)

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp