PRIHLÁSTE SA NA ODBER

Modlitby za uzdravenie chorých

+ duchovná pomoc

JE BIBLICKY SPRÁVNE MODLIŤ sa ZA CHORÝch

KONTAKTUJtE NÁS A RADI SA ZA VÁS BUDEME MODLIŤ

V MENE JEŽIŠ A MOCOU DUCHa SVÄTÉHO

 

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

(Ježiš, Biblia Mt 10,8)

PRIHLÁS SA

 NA UTOROK MODLITBY OD 18:00-21:00

Ako

to prebieha

1.  Vyplň formulár a stručne nám napíš niečo o svojom „probléme“
– to nám pomôže prideliť ti vhodného služobníka.

2. Po prihlásení ti pošleme link na link (MESSENGER) s presným časom – prosím, buď presný a skontroluj si email.

3. Následne sa online spojíme. Robíme to prirodzene, nenásilne a v Božom pokoji. 

4. Po tom, čo opíšete vašu potrebu, budeme sa spolu s vami za ňu modliť v mene Ježiš. Vy sa nahlas nemusíte modliť. Na konci poďakujeme Bohu za zázrak. 🙂

5. Niekedy má daná potreba „koreň“. Preto ak je potrebné, tak vám dáme aj praktické biblické rady čo s tým treba robiť.

6. Dĺžka hovoru je priemerne 5 až 20 min.

7. Kým budete čakať, môžte si pozrieť a prečítať na povzbudenie materiál nižšie.

 O uzdravení, ktoré budujú vieru.

1.) Žalm 103:3

On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.

2.) Iz 53,5

On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.

Ježiš zomrel aj za naše hriechy aj za naše uzdravenie.

3.) Prvý list Petrovi 2-24

On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení.

4.) Ex 15,26

Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja,PÁN, som tvoj lekár.“

5.) Ev. podľa Matúša 10,7

Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

6.) Ev. podľa Marka 16, 17-18

Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých du-chov a hovoriť novými jazykmi. 18 Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrto-nosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.

7.) Ev. podľa Lukáša 4,18

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť.

8.) Ev. podľa Marka 11,24

Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.

9.) Sk 10,38

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním.

NEODPUSTENIE A STRACH (stres) sú veľmi časté zdroje chorôb. Ďalší dôvod je zlý životný štýl.

Poznáš Ježiša? Máš istotu odpustenia HRIECHOV? Ak nie a chcel by si mať, tak táto časť je presne pre teba. Je tu vysvetlené EVANJELIUM.

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špecialný DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK