FIREproduction.sk

MODLITBY ZA CHORÝCH

Rozbieháme novu službu modlitby za chorých, aj v nemocniciach, osobne, ale aj na diaľku …

V Pŕipade túžby že by sme sa za vás modlili stači napisať aj na Fb Stránke :

https://www.facebook.com/fireproduction.sk

14 total views, 2 views today