PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

9. Existuje pravda?

9. Existuje pravda?Veľa ľudí dnes verí klamstvu, že všetko je relatívne a jedna všeobecná pravda neexistuje. Každý môže mať svoju vlastnú pravdu, vlastné náboženstvo, vlastný názor… Pilát sa opýtal Ježiša: „Čo je pravda?“ (Jn 18:38). Táto Pilátova otázka dokonale ukazuje, že ľudia nepoznajú pravdu. Otázkou je, prečo svet nepozná pravdu? V prvej knihe Biblie sa píše, že had (satan) oklamal Evu. Opýtal sa jej: „Či naozaj Boh povedal?“. Diabol od začiatku spochybňuje Slovo Božie a dokonca aj Božiu existenciu. Pritom všetkom nie je ateista, že by nevedel o Božej existencii, on si je jej veľmi dobre vedomý. Ježiš na otázku o pravde dáva odpoveď: „Tvoje (Božie) slovo je pravda“ (Jn 17:17). Jeho slovo je pravda, skutočnosť, realita, „tak ako to je“. Ak chce niekto spoznať pravdu, potrebuje začať čítať Bibliu. V Biblii je asi 4 000 krát napísané: „Tak hovorí Hospodin“, „A stalo sa slovo Božie ku mne povediac“, „Ježiš povedal“ alebo „Svätý Duch povedal“ …

BIBLIA je Božie Slovo a Božie slovo je pravda. Verím tomu, že odpovede na každú životnú situáciu, alebo otázky ohľadom Boha potrebujeme hľadať v prvom rade v Biblii. Každý kresťan sa drží Božieho slova. Ježiš povedal: „Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie“ (Jn 8:46). Lebo to je to, čo charakterizuje každé Božie dieťa, že sa snaží žiť, aj žije, podľa Božieho slova. Teda pravda je v Biblii.

Verš z Biblie :

Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.

(Jan 7 ,31-32)

Dodatok: Čiastočné poznanie

Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonale, čiastočné sa pominie. (1Kor 13,9-10)

Jediný kto má na svete patent na Pravdu je sám Boh. Je to dokonca aj jedno z Jeho mien. Čo to ale znamená? Keďže On sám je nad časom, prebýva vo večnosti a je nad všetkým, aj nad celým vesmírom, dokáže zo svojej večnej perspektívy povedať, čo je PRAVDA/KONEČNÁ REALITA. My všetci ľudia čiastočne poznávame. Poznanie pravdy každého človeka, kým je na zemi, je obmedzené. Dokonalé poznanie príde až keď uzrieme Boha tvárou v tvár (viď 1. Kor 13).

My, ako ľudské bytosti, z časti vidíme alebo poznávame tú VEČNÚ A NEMENNÚ PRAVDU/KONEČNÚ REALITU. Príklad, tento obrázok, bez ohľadu na to, že z rôznych perspektív máme PRAVDU (kocka, kruh), KONEČNOU PRAVDOU ostáva, že je to valec. Teda pravda existuje a my ju z časti môžme spoznávať. Presne, aj práve preto (Boh) Otec poslal Ježiša na svet…

Ježiš sám o sebe prehlásil, že On je pravda, nielen že má pravdu, alebo že je pravdivý, ale že On sám je pravda. Buď bol blázon, alebo klamár, alebo sám Boh. Na blázna hovoril veľmi múdro, na klamára bol veľmi vysokých morálnych hodnôt…

…aby boli potešené ich srdcia, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou. (Kol 2,2-4)

Ježiš sám a Jeho slovo, sú tou večnou perspektívou, vďaka ktorej uvidíme, že to nie je „štvorec“ alebo „kruh“, ale „valec“. Preto Písmo hovorí, že On sám je zdrojom každej skutočnej múdrosti.

YouTube player

 

Pozretia: 18,768 , Dnes: 27 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda