FIREproduction.sk

Evolúcia vs. Stvoriteľ (filmy)

Úvod k tejto časti – Evolúcia vs. Stvoriteľ

Verím tomu, že my, ako kresťania, by sme sa nemali zamotávať do akejkoľvek slovnej argumentácie.  Vrátane toho keď hovoríme na tému „Evolúcia vs. Stvoriteľ“.

Pavol sa zámerne vyhýbal, aby obrátenie ľudí stálo na ľudskej múdrosti (1. Kor 2). Dokonca varoval predtým aby sme neupadli do lúpeže filozofie (Kol 2:8). Inými slovami, aby naša viera stála na Božej moci a skúsenostiach s Ním, a nie na zamotaní sa vo filozofii a minutí sa toho, čo je skutočne dôležité pre nás, ako Božie deti.

Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť. Lebo je dobre, aby milosťou bolo upevňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali.
(Žid 13:9 )

Týmto veršom ku mne osobne Boh veľmi jasne hovoril. Nech moja viera nestojí na pokrmoch (učeniach), ktoré nikomu neprospeli, alebo na tom, že budem vedieť vyvrátiť každé falošné učenie alebo filozofiu, ktorá je na svete. Ale nech moja viera je upevňovaná MILOSŤOU – to znamená zakúsením Boha osobne, Jeho prítomnosti, lásky, moci, uzdravenia, života. To máme ako kresťania najviac hľadať.

Prečo ale táto časť Evolúcia vs. Stvoriteľ?

Lebo ako bývalí ateista som potreboval niektoré racionálne odpovede na moje otázky, aj ohľadom evolúcie. Takéto vyučovania my k tomu veľmi pomohli a uvidel som, že evolúcia je len jedná ľudská teória (podporovaná ľuďmi, ktorí majú vo svojom srdci vzburu voči Bohu), a nie samozrejmým „faktom“, ktorému len naivní ľudia neveria.

Ak niekto chce nájsť Boha, tak základ je jedine s čistým srdcom.
(čisté motívy, postoje nášho vnútra)

Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. (Mt 5,8)

KLAM ATEISTU (2016)

(The Atheist Delusion Movie ) Sk – titulky.

Skvelý film, ktorý jednoducho a šikovne vyvracia TEÓRIU evolúcie. Odporúčam pozrieť každému koho to zaujíma. Ideálny film pre ľudí, ktorí sú úprimní a hľadajú pravdu, a nielen klam, ktorý sa nám často predstavuje ako samozrejmosť.

Ateizmus znamená veriť, že nič stvorilo všetko – čiže viera vo vedecký nezmysel. Ale prečo tomu toľko ľudí verí?

EVOLUTION VS. GOD

STRATENÝ RAJ

(Dabing môže byť, v USA to bolo v 3D. Film o Genesis a stvorení.)

https://vimeo.com/341963756 

EVOLUCE VS BOH 

Ďalšie filmy k tejto téme (ČR- Titulky) :

Evoluce nebo stvořenÍ?

Krátky film, ktorý vyvracia pár argumentov evolúcie, po česky.

Film Boh nie je MŔtvY

(God´s not dead – CZ titulky)

Celovečerný film o vysokoškolákovi, ktorý sa dostal do argumentácie so svojím profesorom. SK- Titulky.

Evolúcia vs. Stvoriteľ

John Lennox – Pochová veda Boha ? 

Profesor matematiky John Lennox z Oxfordskej univerzity, takisto známy kresťanský apologéta, odpovedá veľmi múdrym a jasným spôsobom na otázku: „Či veda pochová Boha?“. Záznam je z akademickej pôdy na UMB v Banskej Bystrici.

Pochováva veda Boha?
(
Prof. John Lennox M.A. PhD. DPhil. DSC)

Správny pristup vedy k Bohu. Jhon Lennox je uznávany oxfordský profesor.

Židovský vedec (James Tour) urobil najväčší židovský objav!

Významný americký vedec, zo židovskej rodiny, ktorý spoznal KRISTA!

HROMADA VIDEI NA TÉMU EVOLUCIA vs STVORITEĽ alebo KREACIONISMU: 

Moje video Dôkazy Boha:

Stránka o kresťanskej apologetike :  http://www.animans.sk/

 5,679 total views,  1 views today