Ak si stlačil ÁNO a odovzdal svoj život Ježišovi,

nezabudni, to je len začiatok života s Bohom. Teraz prakticky ako na to:

4. hlavné body AKO kráčať s Ježišom:

MODLITBA

Rozprávaj sa s Bohom každý deň, hovor mu, čo máš na srdci. Veľmi dobrá vec je ďakovať Bohu a chváliť ho...

BIBLIA

Zožeň si Bibliu, či už papierovú verziu alebo aplikáciu. Je to kniha, cez ktorú k tebe Pán Boh chce hovoriť. Ako ju začať čítať sa dozvieš nižšie v časti: "Biblia?"

CIRKEV

Skontaktuj sa vo svojom okolí s ďalšími kresťanmi, ktorí tiež milujú Pána Ježiša a žijú podľa Biblie. Môžeš kontaktovať aj nás, ak by si chcel pomôcť s nájdením ďalších kresťanov vo svojom okolí...

Spoločenstvo bratov a sestier je veľmi vzácne.

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

Nenásilným spôsobom prinášaj aj ďalším ľuďom dobrú správu o Ježišovi - veľa ľudí ju až zúfalo hľadá a potrebuje spasenie.

Odpovede na základné otázky o Bohu:

Tieto texty nie sú dogmy konkrétnej denominácie, ale ľudským, zrozumiteľným spôsobom stručne opísané základné pravdy podľa Biblie.

Hriešnik + Ježiš = NOVÝ ČLOVEK

Hriešnik = Hriešnik
Hriešnik - Ježiš = Hriešnik
Hriešnik + Ježiš = NOVÝ ČLOVEK

PÁN JEŽIŠ

Na to, aby to "správne fungovalo", Ježiš sa potrebuje stať nielen naším priateľom, ale aj PÁNOM!

A on je fakt dobrým, láskavým, múdrym a trpezlivým Pánom, ktorému ide viac o naše dobro ako o jeho vlastné...

UČENÍK

Ľudia sú často iba sympatizanti Ježiša, no nie učeníci. Učeník je niekto, kto žije so svojím majstrom, napodobňuje ho a učí sa od neho...

Takto sa Ježiš potrebuje stať naším majstrom.

Pokrsti sa

Keď odovzdáš svoj život Ježišovi, nechaj sa pokrstiť vo vode. Krst je duchovným symbolom pohrebu a vzkriesenia.

Smrť starého hriešneho človeka, tvojho starého ja. A vzkriesenie nového človeka, Božou mocou, Božím životom, do nového života, tak, ako Ježiš.

Nový život

Keď niekto príjme Ježiša, stáva sa novým stvorením, novým človekom, Božím dieťaťom, spravodlivým pred Bohom, hoci v tele nie úplne dokonalým.

Potrebujeme o sebe začať rozmýšľať ako Božie deti. Spasenie sme prijali v momente, keď sme sa obrátili k Bohu, no premena mysle podľa Božieho slova je dôležitá, aby sme aj žili v Božej realite...

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.
Staré veci pominuli, nastali nové.

(2. Kor. 5:17)

ODOVZDAŤ SA JEŽIŠOVI = NASLEDOVAŤ JEŽIŠA

SKONTAKTUJTE SA S NAMI

PRIHLÁSTE SA AJ NA ODBER

Program LifeTv, aktuality a zaujímavosti…

Prihlásením sa na odber súhlasíte so spracovaním osobných údajov (emailová adresa).
Vaše súkromie berieme vážne. Viac INFO.

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

Share on email
Share on pinterest
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on reddit
Share on skype
Share on linkedin
[post-views]