PRIHLÁS SA NA ODBER:

Hlavné body

AKO kráčať s Ježišom

AK SI odovzdal svoj život Ježišovi,

nezabudni, že je to len začiatok života s Bohom. Teraz prakticky ako na to:

4. hlavné body AKO kráčať s Ježišom:

MODLITBA

Rozprávaj sa s Bohom každý deň, hovor mu, čo máš na srdci. Veľmi dobrá vec je ďakovať Bohu a chváliť ho...

BIBLIA

Zožeň si Bibliu, či už papierovú verziu alebo aplikáciu. Je to kniha, cez ktorú k tebe Pán Boh chce hovoriť. Ako ju začať čítať sa dozvieš nižšie v časti: "Biblia?"

CIRKEV

Skontaktuj sa vo svojom okolí s ďalšími kresťanmi, ktorí tiež milujú Pána Ježiša a žijú podľa Biblie. Môžeš kontaktovať aj nás, ak by si chcel pomôcť s nájdením ďalších kresťanov vo svojom okolí...

Spoločenstvo bratov a sestier je veľmi vzácne.

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

Nenásilným spôsobom prinášaj aj ďalším ľuďom dobrú správu o Ježišovi - veľa ľudí ju až zúfalo hľadá a potrebuje spasenie.

Odpovede na základné otázky o Bohu:

Tieto texty nie sú dogmy konkrétnej denominácie, ale ľudským, zrozumiteľným spôsobom stručne opísané základné pravdy podľa Biblie.

Hriešnik = Hriešnik
Hriešnik - Ježiš = Hriešnik
Hriešnik + Ježiš = NOVÝ ČLOVEK

NOVÝ ŽIVOT V JEŽIŠOVI

HRIEŠNIK + JEŽIŠ = NOVÝ ČLOVEK

Keď niekto príjme Ježiša, stáva sa novým stvorením, novým človekom, Božím dieťaťom, spravodlivým pred Bohom, hoci z ľudského hľadiska je to ešte celoživotný proces premeny.

Potrebujeme o sebe začať rozmýšľať ako Božie deti. Spasenie sme prijali v momente, keď sme sa obrátili k Bohu, no premena zmýšľania, podľa Božieho slova je dôležitá, aby sme aj žili v Božej realite ...

LEN VIEROU PRIJÍMAME SPASENIE

MOJA VIERA +JEŽIŠOVA OBEŤ = SPASENIE

Viera je ako taký "kábel", cez ktorý prijímame Božie slovo a tým vstupujeme do Božej reality.

Cez vieru v Ježiša, že zomrel za moje hriechy, získavam spasenie a večný život.

Viera je silné vnútorne presvedčenie a dávanie nádeje do vecí, ktoré sú síce ľudskému oku zatiaľ neviditelné, ale skutočné.

PÁN JEŽIŠ

JA < JEŽIŠ

Na to, aby to "správne fungovalo", Ježiš sa potrebuje stať nielen naším priateľom, ale aj PÁNOM!

V zmysle, že ho potrebujeme prijať ako nášho Pána, a postupne mu podriaďujeme každú oblasť v našom živote. Teda viera nás vedie aj do skutkov, napríklad do pokánia.

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.
Staré veci pominuli, nastali nové.

(2. Kor. 5:17)

POKÁNIE A PREMENA

BOH + ČLOVEK = PREMENA

Jedna z hlavných vecí, ku ktorej vola Pán Ježiš svojich nasledovníkov je k pokániu - opraveniu svojho života, a zmýšľania podľa Neho. Odvrátenie sa od hriechov k tomu, čo je správne a dobré.

DUCH SVÄTÝ A BOŽIA MOC

DUCH SVÄTÝ = JEŽIŠOVA MOC V NÁS

Pýtaj si od Boha naplnenie Duchom Svätým. Lebo sami z vlastnej sily to nezvládneme. Takisto Ježiš sľúbil, že nás nezanechá a keď ho budeme pýtať o Ducha Svätého a jeho moc, on nám Ho dá.

Pokrsti sa

HRIEŠNIK + POKÁNIE = KRST

Keď odovzdáš svoj život Ježišovi, nechaj sa pokrstiť vo vode. Krst je duchovným symbolom pohrebu a vzkriesenia.

Smrť starého hriešneho človeka, tvojho starého ja. A vzkriesenie nového človeka, Božou mocou, Božím životom, do nového života, tak, ako Ježiš

PRIJAŤ JEŽIŠA = NASLEDOVAŤ JEŽIŠA

NAPÍŠ NÁM

MY TI POŠLEME NA EMAIL 2 ŠPECIÁLNE DARČEKY
+ ebook 11 Praktických rád ako osobne spoznať Boha (od Martina Kalivodu)
+ ebook Jedinečné plus od známeho kazateľa Reinharda Bonnkeho.
+ Novinky z FIRE production (kedykoľvek sa môžte odhlásiť)

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK