PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať

Ako prakticky žiť s Ježišom,
najdôležitejšie kroky

AK SI odovzdal svoj život Ježišovi,

nezabudni, že je to len začiatok života s Bohom. Teraz prakticky ako na to:

4. hlavné body AKO kráčať s Ježišom:

MODLITBA

Rozprávaj sa s Bohom každý deň, hovor mu, čo máš na srdci. Veľmi dobrá vec je ďakovať Bohu a chváliť ho...

BIBLIA

Zožeň si Bibliu, či už papierovú verziu alebo aplikáciu. Je to kniha, cez ktorú k tebe Pán Boh chce hovoriť. Ako ju začať čítať sa dozvieš nižšie v časti: "Biblia?"

CIRKEV

Skontaktuj sa vo svojom okolí s ďalšími kresťanmi, ktorí tiež milujú Pána Ježiša a žijú podľa Biblie. Môžeš kontaktovať aj nás, ak by si chcel pomôcť s nájdením ďalších kresťanov vo svojom okolí...

Spoločenstvo bratov a sestier je veľmi vzácne.

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

Nenásilným spôsobom prinášaj aj ďalším ľuďom dobrú správu o Ježišovi - veľa ľudí ju až zúfalo hľadá a potrebuje spasenie.

Odpovede na základné otázky o Bohu:

Tieto texty nie sú dogmy konkrétnej denominácie, ale ľudským, zrozumiteľným spôsobom stručne opísané základné pravdy podľa Biblie.

Hriešnik = Hriešnik
Hriešnik - Ježiš = Hriešnik
Hriešnik + Ježiš = NOVÝ ČLOVEK

NOVÝ ŽIVOT V JEŽIŠOVI

HRIEŠNIK + JEŽIŠ = NOVÝ ČLOVEK

Keď niekto príjme Ježiša, stáva sa novým stvorením, novým človekom, Božím dieťaťom, spravodlivým pred Bohom, hoci z ľudského hľadiska je to ešte celoživotný proces premeny.

Potrebujeme o sebe začať rozmýšľať ako Božie deti. Spasenie sme prijali v momente, keď sme sa obrátili k Bohu, no premena zmýšľania, podľa Božieho slova je dôležitá, aby sme aj žili v Božej realite ...

LEN VIEROU PRIJÍMAME SPASENIE

MOJA VIERA +JEŽIŠOVA OBEŤ = SPASENIE

Viera je ako taký "kábel", cez ktorý prijímame Božie slovo a tým vstupujeme do Božej reality.

Cez vieru v Ježiša, že zomrel za moje hriechy, získavam spasenie a večný život.

Viera je silné vnútorne presvedčenie a dávanie nádeje do vecí, ktoré sú síce ľudskému oku zatiaľ neviditelné, ale skutočné.

PÁN JEŽIŠ

JA < JEŽIŠ

Na to, aby to "správne fungovalo", Ježiš sa potrebuje stať nielen naším priateľom, ale aj PÁNOM!

V zmysle, že ho potrebujeme prijať ako nášho Pána, a postupne mu podriaďujeme každú oblasť v našom živote. Teda viera nás vedie aj do skutkov, napríklad do pokánia.

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.
Staré veci pominuli, nastali nové.

(2. Kor. 5:17)

POKÁNIE A PREMENA

BOH + ČLOVEK = PREMENA

Jedna z hlavných vecí, ku ktorej vola Pán Ježiš svojich nasledovníkov je k pokániu - opraveniu svojho života, a zmýšľania podľa Neho. Odvrátenie sa od hriechov k tomu, čo je správne a dobré.

DUCH SVÄTÝ A BOŽIA MOC

DUCH SVÄTÝ = JEŽIŠOVA MOC V NÁS

Pýtaj si od Boha naplnenie Duchom Svätým. Lebo sami z vlastnej sily to nezvládneme. Takisto Ježiš sľúbil, že nás nezanechá a keď ho budeme pýtať o Ducha Svätého a jeho moc, on nám Ho dá.

Pokrsti sa

HRIEŠNIK + POKÁNIE = KRST

Keď odovzdáš svoj život Ježišovi, nechaj sa pokrstiť vo vode. Krst je duchovným symbolom pohrebu a vzkriesenia.

Smrť starého hriešneho človeka, tvojho starého ja. A vzkriesenie nového človeka, Božou mocou, Božím životom, do nového života, tak, ako Ježiš

PRIJAŤ JEŽIŠA = NASLEDOVAŤ JEŽIŠA

NAPÍŠ NÁM

MY TI POŠLEME NA EMAIL 2 ŠPECIÁLNE DARČEKY
+ ebook 11 Praktických rád ako osobne spoznať Boha (od Martina Kalivodu)
+ ebook Jedinečné plus od známeho kazateľa Reinharda Bonnkeho.
+ Novinky z FIRE production (kedykoľvek sa môžte odhlásiť)

ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK