PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať

Umučenie Krista (Film)

Keď sa pozriem na kríž, tak vidím Boží spravodlivý hnev za všetky naše hriechy a uvedomujem si, že JA sám som tam mal visieť, a bol by to spravodlivý trest za moje hriechy…

No keď sa pozriem na kríž, tak je ešte jedna vec, ktorú vidím ešte jasnejšie. Ktorá ešte viac „kričí“, viac ako neprávosť môjho hriechu, alebo hriechu tohto sveta, a tou je jeho Láska ku MNE/NÁM. Prečo, lebo bol ochotný, tak veľa zniesť, a to nie preto, aby nám vyčítal akí sme zlí: „Aha čo som musel kvôli vám vytrpieť…“, ale preto, že nás tak veľmi miloval. Preto, že pre Neho sme boli omnoho viac hodnotnejší, ako potupná smrť na kríži. Preto, keď sa pozriem na kríž, viac ako hnev Boží za môj hriech, vidím JEHO lásku ku mne, hriešnikovi. To isté On urobil aj pre teba…

Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. (R 5,8)
Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (Jan 3:16)

FILM :

Film : Umučenie Krista
Film : Umučenie Krista

PROROK IZAIÁŠ

53. kapitola

Naše neprávosti složené na trpiaceho Baránka Božieho, Krista.

(Proroctvo prerokované prorokom Izajašom skoro 700 rokov pred samotnou udalosťou)

1Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? 2Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiadostiví. 3Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, 4kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. 5A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. 6My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. 7Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. 8Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. 9A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach. 10Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. 11Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on ponesie.12Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov.

Rozhovor s hercom, tak isto veľmi silné posolstvo.

YouTube player

Celý príbeh podľa evanjelia Jána tu:

YouTube player

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK