PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať

MPKS – Finančná podpora služby

Ako viete už viete roky vo mne je sen pre prebudenie a Božie kráľovstvo na Slovensku a Europe.

Služiť Bohu ale aj ľuďom.

Posledon čase s mi otvára priležitosť robiť to naplno v MPKs.

Službu ktorú robím v MPKs :

Stručné rekondičné centrum je domov pre mladých ľudí ktorí majú ťažké životné pozadie, alebo si prechádzajú cez vážne krízové situácie, ako trauma, depresia, tyrania, zneužitie… a potrebujú dlhodobú starostlivosť mimo prostredia kde žijú. My im ponúkame nový dočasný domov, kde môžu zakúšať lásku, uzdravenie a byť formovaný do zrelosti a učeníctva Ježiša Krista. Aby potom keď odišli boli pripravený žiť víťazný život s Bohom, kamkoľvek by išli. Viac o rekondicom :

Ak by ste chceli sa stáť partnermi a spolupracovnikom na Božom diele, spolu s nami. Alebo vám to Pán Boh dáva na srdce. Tak túto službu môžte podporiť na tomto účte :

Číslo účtu MPK na Slovensku : SK82 0200 0000 0014 6320 1858

Variabilný symbol: 2125

Financie na tomto variabilnom čisle idu na môj plat, aby som mohol naplno vykonávať tuto prácu.

Pre viac info ma nevahajte kontaktovať : martin@mpks.sk alebo na facebooku.

[captainform id=“1244237″]


Konkretnejšie čo robim v MPKS ?[1]

Čo je Rekondičné centrum ?
Ako to prebiéha?
Na ako dlho?
Vízia?
Dve kratké príbehy
Niektorí vzácni ľudia, ktorí ma podporujú a stoja za mnou.
MLÁDEŽ Pre krista

Timothy kapela

Čo je Rekondičné centrum ?
„Boh môže zobrať rozbite nádoby, a urobiť ich nádoby na svoju slávu.“

PROJEKT REKONDIČNE CENTRUM NOVA DNA NA RANČI V KRAĽOVEJ LEHOTE PRE MLADÝCH ĽUĎI V KRIZOVÝCH SITUACIACH

Pre koho je to centrum?

Často v našej službe sa stretávame s mladými ľuďmi, ktorý sú vážne zranený. Niektorý z nich vieme v krátkom čase, ale niektorý z nich potrebujú viac času, dokonca až zúfalo potrebujú zmeniť miesto kde by žili a boli uzdravený, obnovený a premenený. Bez toho im nevieme efektívne poslúžiť.

Problémy ako nefunkčná rodina, tyrania, vyhodenie z domu, trauma, zneužitie depresia, sklonný k sebevražde, chasu, beznádej, závislosti, chudoba (nejmú peniaze pre to)…

Jednoducho pre mladých ľudí v KRIZOVOM a ŤAŽKÝCH životných situáciách.

2. Ako to prebiéha?

Našou vyzou je dočasný domov pre týchto ľudí, kde oni môžu ostať aby si odpočinuli, prijali modlitbu, mali poradenstvo alebo terapiu (individuálnu, skupinovu, alebo aj so zvieratami), komunitu, vyučovanie, priateľstva, navštevovať aj mládeže v okolí, ale najviac aby zakúšali Otcovi lásku, milosť Ježiša a spoločenstva Ducha Svätého.

V práci sú zahrnutý aj duchovný poradcovia, pod zastrešením Albínky Beňovej.

3. Na ako dlho?

Záleží to od situácie a od konkrétnej osoby  1. týždeň – 1 rok.

4. Vízia ?

Prvý cieľ je aby poznali Ježiša a prijali spasenie. Druhý ciel je aby boli vnútorne uzdravený, mali zbudovanú identitu v Bohu, učeníctvo a nasledovali Ježiša. Tretí cieľ je aby ich dary a talenty boli odhalene a rozvíjané pre službu a misiu.

Nechceme len obracať ľudí, ale viesť ich do učeníctva, aby z celého srdca a niesli Jeho slávu do národov. Veríme tomu že toto je tiež Božie srdce.

„Boh môže zobrať rozbite nádoby, a urobiť ich nádoby na svoju slávu.“

Dve kratké príbehy:

Bol u nás mladý muž menom Marek, bol psychický úplne zlomený, teraz je uzdravený a dokonca je doktorom na psychiatrii. A stoji za našou službou a sluší Ježišovi.

Iný chalan Samo, z disfunkčnej rodiny, beznádej, mal problém žiť víťazný život pre Krista, stratený v živote…bol vyslobodený a obnovený.

Viac o rekondičnom centre : https://www.novadna.sk/rekondicne-centrum

Ak by ste ma chceli podporiť :

Číslo účtu MPK na Slovensku : SK82 0200 0000 0014 6320 1858

Variabilný symbol: 2125

Návratka :

MPKs - Finančná podpora služby

PRE VIAC INFO SA MA NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ : martin@mpks.sk


Niektorí vzácni ľudia, ktorí ma podporujú a stoja za mnou. 
Marian Lipovský

Na Martinovi si veľmi vážim to ako nasleduje Božie povolanie služby ľuďom od manuálnej, cez službu na sociálnych sieťach, až po jeho hlavné pomazanie pre modlitebnú evanielizáciu. Tento životný štýl je krásne nákazlivý, ukazuje ľuďom okolo nás lásku nášho Pána Boha a privádza ich k osobnej viere v Pána Ježiša Krista. Taktiež verím, že tým posunie dopredu aj mnohých ďalších evanjelistov v našej krajine a aj v národoch okolo nás. S Martinom sme spolu nastavovali plán pre rozvinutie hnutia pre modlitebnú evanjelizáciu, urobili plán práce a zodpovednosti, ktoré s tým súvisia. Chcem vás aj týmto spôsobom vyzvať k modlitbe pred Pánom Bohom a zváženiu modlitebnej a finančnej podpory pre Martina. Ak sa pre podporu rozhodnete, tak prosím vyplnte priloženú návratku.

 

Marian Lipovský

Riaditel Youth for Christ – central Europe, skladateľ a hudobník v hud.skupine Timothy

Šťevo Beňa – Riaditeľ Campfestu

Martina mám tu česť poznať a pozorovať už niekoľko rokov pri práci s mladými dobrovoľníkmi na CampFeste. Jeho systematická práca, praktickosť, dôslednosť a ochota idú v jednote s horlivosťou a citlivým srdcom pre jednotlivca. Živý vzťah s Ježišom a dôraz na vedenie Duchom Svätým sú tie najlepšie predpoklady Martinovho zapojenia do projektu „rekondičného centra“. Martinova práca pozostáva z organizácie pobytov pre mladých ľudí v misijnom centre Ranč Kráľova Lehota, ktorým sa počas ich pobytu naplno venuje, tak ako po praktickej, tak aj po duchovnej stránke. Taktiež v projekte dvojročnej školy Timothy worship centra, Martin zastrešuje semináre pre modlitebníkov. Cieľom tohto projektu je povzbudzovanie a výchova modlitebníkov k strategickej a efektívnej službe. Naším snom je prepájanie týchto aktivít ku aktívnej evanjelizácií, ktorá oslávi Pána Boha.

 

Martin vstúpil do týchto vôd s dôverou v Božiu starostlivosť, preto vás chcem povzbudiť k modlitebnej a finančnej podpore aj tejto zložky Božieho pôsobenia na Slovensku.

Števo

Mladež pre Krista

KTO SME?

Sme misijná organizácia, pre ktorú pracujú ľudia z rôznych cirkví, ktorí milujú Pána Ježiša. Túžime žiť v Jeho prítomnosti a prinášať evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Modlíme sa, aby prišlo Jeho kráľovstvo, aby sa diala Božia vôľa ako je v nebi aj tu na zemi.

Mládež pre Krista-Slovensko (MPK-S) je občianske združenie, registrované od roku 1995. Ide nám o rozvoj osobnosti mladých ľudí a ich služby v kresťanských spoločenstvách, do ktorých patria.

O ČO NÁM IDE?

Ide nám o prebudenie tejto generácie. V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.

(Zdroj : https://www.mpks.sk/o-mpk )

Timothy kapela

Je slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku a domácou kapelou najväčšieho worship open air festivalu CampFest.

Chceme uctievať nášho Pána aj naďalej vyzývať každého urobiť životné rozhodnutie – vyznať svoje hriechy, prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa a stať sa Jeho učeníkom. Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás. Snívame takýto sen o prebudení (nielen) v našom národe. Veríme, že Pán Boh vidí práve v tebe a mne svoj nástroj pri šírení Božieho Kráľovstva (a jeho vplyvu) v našom národe.

Túžime po tom, aby každý ďalší nový deň bol o nových veciach v našich životoch – o Transformácií tvojho vzťahu s Ježišom a premene okolia v ktorom žiješ! Aby Jeho láska premieňala všetko okolo Teba! Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás!

NECHCEME TOTIŽ O NAŠOM BOHU IBA HOVORIŤ, ALE CHCEME HO AJ OSOBNE POZNAŤ!

NIE JE POVINE/ ALE AK BY NIEKT MAL ZAUJEM :

[captainform id=“864401″]Ks – Finančná podpora služby Martin MPKs – Finančná podpora služby Martin MPKs – Finančná podpora služby Martin

Pozretia: 7,526 , Dnes: 1 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK