PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Hosť
Hosť

Tento článok je od hosťa.

Samo – Cirkev prebuď sa!

Vidím ľudí, ktorí žijú zmätení, niekde medzi Božím kráľovstvom a bránou pekla. Behajú z jednej strany na druhú – kto im pôjde kázať? Kto im bude zvestovať slobodu od vecí, ktoré cekovstrhávajú dušu človeka? Kde je Boží ľud? Božia cirkev, ktorá by zvestovala uvoľnenie utrápeným a slobodu zajatým? Myslíme si, že jediné miesto kde tak môžeme konať je modlitebňa alebo kostol? Omyl, ktorý zakonzervoval zbory spočíva v tom, že modlitebňa alebo kostol sa stali väzením cirkvi. Zbor, ktorý nevie opustiť steny svojho zhromaždenia a vyjsť medzi ľudí sa odsudzuje na zánik a na uhasenie svetla v jeho strede. Zhromaždenia sa stali akýmsi azylom kde prežívajú ,,poslední“. Oklamanie, ktoré sa dostalo do cirkvi práve v čase keď sloboda zvestovania evanjelia dosahuje svoj vrchol. Kde sú desiatky a stovky veriacich? Kde je ich slanosť, kde je ich svetlo? Vlažnosť a spokojnosť sa stali tým čo opantalo srdce veriacich. Vlažnosť je nebezpečná v tom, že pôsobí hrejivo ale je to falošný pocit. Hranica k prepadnutiu sa do chladu je veľmi blízko. Preto nepozerajme na to dokedy sme aspoň trochu horúci ale radšej nechajme aby Duch Svätý v plnej miere rozhorlil naše srdce pre Ježiša a pre zvestovanie Jeho kráľovstva, pokánia a odpustenia ľuďom okolo nás. Prestaňme hovoriť polovičné alebo zriedené evanjelium prestaňme hovoriť, že bude všetko nádherné a všetko prosperujúce. Evanjelium Ježiša Krista znie: „čiňte pokánie lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“. Každý jeden sa narodil v hriechu a je odsúdený na večnú smrť, ale dobrou správou evanjelia je to, že dnes ak vyznáš svoj hriech ak ho oľutuješ a budeš činiť pokánie Boh je bohatý v odpustení a On ti odpustí. Prijme ťa a urobí ťa svojim synom, svojou dcérou. Čo sa deje v tvojom srdci keď teraz počuješ túto zvesť o odpustení – čo sa deje keď vieš, že Ježiš zobral tvoj trest na smrť, čo sa deje v tvojom srdci keď vieš, že niekto zomrel aby si ty mohol žiť? Žiť večne! Žiť naveky s tým, ktorý za teba zomrel. Moje srdce je pohnuté, plačem nad tým, že môj hriech stál život dokonalého a čistého Ježiša Krista. Ale Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna – aby sme ty a ja mohli mať nádej pre život s Ním.
Evanjelium, ktoré sa zvestuje má moc, je oživené Duchom Svätým – je to evanjelium pravdy o tom kým sme a akí sme, preto prichádza usvedčenie a zlomenie v srdci kvôli nášmu hriechu. Niekedy sa mi zdá, akoby naše pokánie bolo len intelektuálne.
Verím tomu, že pokánie má dosah na celú našu bytosť, ak sa ti odkryje Božia svätosť a čistota nemôžeš zostať chladným keď ukáže na tvoj hriech prepadne ťa strach a skľúčenie z toho aký si špinavý pred Bohom. Potom prichádza vyznanie nečistoty, hriechu. Boh sa ťa dotkne. Božím zámerom je cirkvou oznámiť a ukázať rozmanitosť Božiu v dotyku voči človeku, moc prejavená tým, že život človeka je zmenený v každom smere a však podstatou je osobné stretnutie sa s Bohom. Potrebujeme si uvedomiť, že Boh chce konať prirodzene ale aj nadprirodzene. Zázraky sa nedejú mimo potrieb, ak je cirkev tam, kde sú potreby tak sa budú diať zázraky. Evanjelium nemá steny, evanjelium je dané pre rozhlasovanie a počutie a prijatie. Evanjelium uvoľňuje Božiu moc prináša čerstvé vanutie Ducha Svätého. Prináša obnovenie Svätým Duchom tam kde nie je život, ani nádej, tam príde Svätý Duch a prinesie život. Chcem vás vyzvať k modlitbám aby nás takto Boh navštívil a oživil. Modlime sa za prebudenie v tejto krajine.
Bratia a sestry – len v pred. Nech nikto nepohŕda vami pre vašu mladosť, buďte vzorom vo viere, mravnej čistote, v pravde a vo vydávaní svedectva o našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Buďte plní Ducha a nech je vaším jediným šťastím to, že sa môžete radovať v Duchu Svätom zo spoločenstva s Otcom a Synom.(1. Jn 1:3) (1. Kor. 6:17)“

Samuel

Pozretia: 4,434 , Dnes: 6 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
AUTOR OBSAHU
Picture of Hosť
Hosť

Tento článok je od hosťa.

ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK