PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať

V čo veríme

Veríme, že Božie slovo je základ pre našu vieru.
Takisto veríme, že Duch Svätý nás uvádza do každej biblickej Pravdy.

Odpovede na základné otázky sú tu:

v čo veríme
Pozor nie sú to doktríny!!! Len vlastnými slovami, stručne zhrnuté odpovede na základné biblické otázky. Za účelom evanjelizácie. Dnes už rozšírené o pár ďalších článkov.

Rastieme v poznaní, držíme sa lásky, pokory a úcty voči všetkým ľuďom a názorom. Hoci sme presvedčení o Božej pravde a dôveryhodnosti, a jedinečnosti Písma. Ako je napísané: „Z časti poznávame a z časti prorokujeme.“, no úplné poznanie príde až v nebi. (1. Kor 13)

 

HeslÁ reformácie 

 

  • Iba Písmo (Sola scriptura): Autorita Písma je vyššia ako autorita cirkvi.
  • Iba viera (Sola fide): Človeka ospravedlňuje jeho viera a nie dobré skutky.
  • Iba milosť (Sola gratia): Božia milosť je dar, nemožno si ju nijako zaslúžiť alebo kúpiť.
  • Iba Kristus (Solus Christus): iba Kristus, On je srdcom a stredom Biblie, centrom celého kresťanského života a viery. On sám je vzorom a príkladom pre cirkev a On sám je postačujúcim.
  • Iba Bohu Sláva (Soli Deo gloria):  On je ten jediný, ktorému patrí všetka česť a sláva.

 

 

Apoštolské vyznanie viery

 

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen

(Apoštolské vyznanie viery bolo formované počas rokov aby si ranná cirkev ujasnila v čo verí. V tom období to bol istý spôsob boja proti heretickým hnutiam.)

 

Pozretia: 1,173 , Dnes: 1 

ZDIEĽAť môžeš CEZ:

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK