FIREproduction.sk

Videá inšpiračné (naše)

Rôzne inšpiračné videá, ktorých účelom je povzbudiť a aj vyučovať.

Čo sú chvály?

Nie sú to len pesničky, ktoré si spievame. Ich význam je oveľa hlbší, a to zakúšať Božiu prítomnosť.

 

Dôkazy Boha?
Veľa ľudí si myslí, že neexistujú dôkazy, že by Boh mohol existovať. Ja som o tom presvedčený, že existujú. Len slepá viera nie je založená na dôkazoch. Moja viera nie je slepá… Existujú objektívne dôkazy, ale aj subjektívne. Stručne načrtnem tri oblasti: moja osobná skúsenosť, stvorenie (zložitosť DNA, vesmír) a Biblia.

 

Škola evanjelizácie 1.

Povzbudivé video do evanjelizácie, hovoriť všade, kde si. Nikdy nevieš koho sa to môže dotknúť a priviesť ho k Ježišovi.

 

 448 total views,  1 views today