PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

5 Najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučila ako dievča, ktoré odmala vyrástlo v cirkvi

Sára - 5 Najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučila ako dievča, ktoré odmala vyrástlo v cirkvi
Sára – 5 Najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučila ako dievča, ktoré odmala vyrástlo v cirkvi

Už dlhšiu dobu som rozmýšľala nad niečím, s čím by som sa mohla podeliť s väčším okruhom ľudí. Aj s takými ľuďmi, s ktorými sa osobne nepoznám. Boh mi dal na srdce, aby som sa prihovorila najmä tým, ktorí poznajú prostredie cirkvi už dosť dobre. Keďže sama som v cirkvi vyrastala, budem sa zdieľať s tým, čo ma život v nej naučil, a akým úskaliam som čelila.

1. Moja a tvoja osobná viera

Hoci sa narodíš do kresťanského prostredia, vieru ti to nezaručí. Každý jeden človek sa rodí hriešny a potom je na osobnom rozhodnutí, či bude nasledovať Boha alebo nie. Do nebeského kráľovstva ťa nedostanú odpozorované a nacvičené postoje ľudí z cirkvi, ani nejaké zaužívané kresťanské frázy. Tam ťa môže dostať jedine úprimná viera v Ježiša Krista.

Ja som známosť o Bohu mala už od narodenia. Vždy som nejako vedela, že Boh existuje. Čo som však nevedela bolo to, že potrebujem vieru na to, aby som Ho mohla naozaj spoznať.

Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.

(Židom 11:6)

2. Boj medzi lenivosťou a Božím Slovom

V Liste Rímskym 10:17 sa píše, že viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Najprv počujeme slovo, potom uveríme a potom čo? Ak chceme naďalej, aby naša viera rástla, potrebujeme Božie slovo.

Osobne som dlhé roky bojovala s nečítaním Biblie. Vlastne som ani nebojovala, jednoducho som sa podriadila svojej lenivosti. Nevidela som v tom nijaký zmysel, bolo tam veľa textu, ktorému som nerozumela, brala som to ako povinnosť. Až som sa dostala do bodu, kedy som začala mať otázky. Veľa otázok a moje vlastné srdce bojovalo proti mysli. Niečo mi nesedelo, z inej strany sa mi diabol snažil podsunúť nejaké klamstvá a ja som bola zrazu v koncoch. Pýtala som sa samej seba, ako môžem len tak „slepo“ niečomu veriť. Potom ma Duch Svätý začal sám ťahať do Božieho slova, začala som byť hladná po odpovediach aj po čase trávenom s Bohom takýmto spôsobom.

Ó, ako milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam.

(Žalmy 119:97)

 

Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Matúš 4:4)

Článok : 9 pravidiel ako čítať Bibliu a neskončiť v blude
3. Kázanie a život

Rovnako ako sme všetci zodpovední za prijatie Krista, keď Ho chceme nasledovať, sme zodpovední aj za to, čo ďalej žijeme. Chodíme do spoločenstva a tam počúvame, čo nám hovoria z kazateľnice. Každý človek je však omylný, takže sa veľmi ľahko môže stať, že buď niečo zle pochopíme, nie je nám to presne vysvetlené na kázni, alebo to kazateľ pojme spôsobom, ktorým to sám pochopil a vôbec to tak nemusí byť. Hocijaká situácia nastane, my sme zodpovední pred Bohom za náš vlastný život a nie za kazateľov. Dôležitým krokom je overovať si všetko v Božom slove.

Ako som už spomínala v druhom bode, je dôležité čítať Božie slovo a zároveň prosiť Ducha Svätého, aby nám ho vykladal. Jednou pravdou je, že k viere nám pomáha práve počutie Božieho slova, druhou je však to, že osobný kontakt s ním nám nikto nesprostredkuje. Cez čítanie Božieho slova trávime čas s Bohom a Boh nám tak dáva spoznávať seba a svoju vôľu.

Moje ovce počúvajú môj hlas, Ja ich poznám a nasledujú ma.

(Ján 10:27)

 

Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On sám ti urovná chodníky.

(Príslovia 3:5-6)

4. Vzťah s Bohom

Tak ako nám viera rodičov nezaručí našu osobnú vieru a ako nám nepostačí si len raz do týždňa vypočuť kázeň a potom o Bibliu ani nezakopnúť. Rovnako nám k priblíženiu sa k Bohu nepomôže len 2-hodinové strávenie v kresťanskom spoločenstve 1-2 krát do týždňa. Boh s nami túži mať autentický vzťah, nie nejaké nasledovanie z povinnosti či zvyku, alebo keď nám už „horí pod zadkom“. Boh stvoril človeka ako spoločenskú bytosť a sám s nami túži tráviť čas. Tak, ako máme v živote milovanú osobu a chceme s ňou rozvíjať náš vzťah, tak chce s nami byť aj Boh.

Do istého momentu v mojom živote som ani netušila, že niečo ako vzťah s Bohom vôbec môže existovať, hoci som vyrastala v cirkvi. Bol pre mňa strašne vzdialený. On bol niekde hore v nebi a ja som predsa bola na zemi! Považovala som Ho za zvrchovaného Pána, Stvoriteľa všetkého, ale vôbec som Ho nevnímala ako niekoho osobného. O Biblii som si myslela, že je tam kopec čudesných príbehov, ktoré sa aj tak stali už veľmi dávno, čiže pre mňa a tú dobu, v ktorej žijem, to nemalo žiaden význam. Bola to len ďalšia vec, ktorej som nerozumela a bola mi veľmi vzdialená.

Duch Svätý sa ma ale potom začal dotýkať. Začal mi ukazovať môj význam na zemi a veľká časť toho tvorila to, že Boh je osobný a chce mať so mnou autentický vzťah. Odvtedy to nebolo vždy ľahké, prešla som cez údolia aj púšte, ale čo môžem s určitosťou povedať je to, že byť vo vzťahu s Bohom znamená jedno veľké dobrodružstvo.

A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.  (Ján 17:3)

Odporúčaný článok : 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha
5. Zomretie sebe samej 

Všetky predošlé body nás vedú k tomuto a to je: musíme zomrieť. Už viac krát som počula prirovnanie, že sme ako semienka a ak zo semienka má vyrásť strom, musí v zemi odumrieť. Čo to prakticky pre nás znamená? Jedná sa tu o zomretie samému sebe, svojim vlastným túžbam a snom. Niekto môže namietať No počkaj, počkaj! Ja som čítal, že keď sa radujeme v Bohu, dá nám po čom túži naše srdce a že keď Ho o niečo prosíme, vypočúva všetky naše prosby. Áno, to je pravda. Pri týchto argumentáciách však zabúdame na zopár faktov ako napríklad, že vždy má byť Boh oslávený (Ján 14:13) a máme poznať dôkladne Božie slovo (Ján 15:7), ak chceme prosiť správne. Počiatkom toho všetkého je naša smrť. Odumretie sebe, svojim túžbam, svojim žiadostiam, aby tie Jeho mohli vojsť do popredia.

Sára - 5 Najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučila ako dievča, ktoré odmala vyrástlo v cirkvi
Sára

Dlhé roky som bojovala s vlažnosťou a dlhomesačnými obdobiami púšte. Kvôli čomu? Kvôli vlastným snom a túžbam. Po ťažkých dňoch v škole alebo doma som túžila po odpočinku podľa vlastných žiadostí. Tak som začala pozerať seriály. Chcela som jednoducho vypnúť. Jeden seriál išiel za druhým, niekedy aj cez 12 epizód denne. Ešte dobre, že som aspoň jedla a spala. Hovorím, že pozretie si seriálu je hriech? Nie. Hovorím, že pozretie si seriálu je márnosť a s Bohom vieme využiť čas oveľa lepšie? Rozhodne áno. V dnešnej dobe to nemusia byť len seriály ale aj hry, či dokonca knihy, ktoré nás oberajú o drahocenný čas s Bohom. V Božom slove sa jasne píše, že máme vykupovať čas! Tou jedinou cestou je zomretie samému sebe a žitie pre Boha. Bez ohľadu na to, čo robia ostatní bratia a sestry v našom okolí, nasledujme Krista celým srdcom!

 

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. (Marek 8:34-35)

 

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. –(Matúš 10:38)

S láskou dievča, ktoré odmala vyrástlo v cirkvi :

Sára

Pozretia: 94,883 , Dnes: 6 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK