PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

11 praktických rád ako osobne spoznať Boha

Veľa ľudí verí v Boha, ale nie každý Ho pozná osobne. Ak ste niekdy mali hoci len tajnú túžbu spoznať Ho, alebo ste si kládli otázku či vôbec alebo ako Ho osobne spoznať, tak tento článok je presne pre vás.(ako osobne spoznať Boha)

Je inšpirujúce rozprávať a čítať o ľuďoch, ktorí poznali Boha. No oveľa lepšie je jedným z nich aj byť. Viera v Boha nikdy nemala byť náboženstvom v zmysle, že len si pripomíname a „tradujeme“, čo Pán Boh v minulosti urobil. Ježišov život a obeť ukazujú, že Mu ide o niečo omnoho väčšie –  o osobný vzťah s nami.

Adam sa stretával s Bohom v raji, Enoch s Ním kráčal, Abrahám bol Jeho priateľom, Dávid sa s Ním radil, Ježiš bežne stoloval s ľuďmi (dokonca bol nazvaný ako priateľ hriešnikov). Cirkev mala spoločenstvo s Duchom Svätým… a ako to bude s tebou? Lebo on chce a ide mu o to, aby si Ho aj ty osobne poznal a mal s ním vzťah. Vlastne to je primárny zmysel života.

Teraz k praktickým bodom, ako osobne spoznať Boha :

1. MODLITBA A UCTIEVANIE – Tráviť spolu čas, KOMUNIKOVAŤ

Sú dva základné piliere každého vzťahu, ktoré sú prítomné aj vo vzťahu s Ním:
a) tráviť spolu čas
b)
komunikovať

Preto prvý a najdôležitejší spôsob ako osobne spoznať Boha, je pri modlitbe. Samozrejme, tým nemyslím len mechanicky niečo recitovať. Ale rozhovor od môjho srdca smerujúca k Jeho srdcu.

Pre mňa osobne asi najväčší prielom v modlitbe bol, keď som veľmi chcel viac spoznať Boha. No len som nevedel, ako a čo by som mal robiť. Jedno dievča mi poradilo takú jednoduchú vec:

„PROSTE HO LEN CHVÁĽ A NIČ SI OD NEHO NEPÝTAJ.“

A mne nič iné neostávalo, tak som Ho zo srdca začal chváliť a dookola Mu spievať chvály (spevák zo mňa asi nebude :D). Boh hľadí viac na postoj nášho srdca, než na čokoľvek iné.

Najskôr to bolo veľmi ťažké – suché, ako keby sa nič nedialo. Trvalo to dlho, no nevzdal som sa, pretože som s Ním už mal skúsenosť. A pamätám si, že som postupne začal cítiť oživenie v duši a v srdci.

Ako hovorí jeden môj dobrý priateľ Matúš:

Podľa toho vieš že si v Božej prítomnosti, že je ti tam tak dobre, že sa ti odtiaľ (z modlitby) nechce ísť preč. Aj keby si bol iba v starej a špinavej izbe.

No mne sa toto presne začalo stávať. (samozrejme snažilo kadečo rozptyľovať, hlavne v mysli)

Bratov príbeh.

Pamätám sa, ako sa môj mladší brat obrátil. Rozhodol sa celú noc modliť. Najskôr mu to išlo tiež veľmi ťažko a prosil Boha o kadečo, ale potom si uvedomil, že Ho ešte nikdy nechválil, ani Mu neďakoval. Keď to začal robiť, prišla tak intenzívna Božia prítomnosť, že sa úplne rozplakal (od šťastia, lásky a prijatia). Duchovne dokonca videl v miestnosti svetlo. Tak prijal Krista za svojho Pána.

2. DISCIPLÍNA – Pravidelnosť, Život a RAST

Čo sa týka mňa, tak som si oddelil jednu celú hodinu z dňa čisto len na to, aby som bol s Bohom. Nie vždy sa mi chcelo a nie vždy sa to úplne dalo pre rôzne povinnosti. Ale priorita bola  pevne stanovená „Prv Božie kráľovstvo“[1]. Prežíval som, že deň bez Ježiša je úplne zbytočný deň. Takto začal môj osobný vzťah s Bohom. Robil som to pravidelne každý deň a keď to išlo neodchádzal som preč. Pamätám si mnoho vypočutých modlitieb, uzdravenia a tiež jasnú odpoveď ohľadom brigády. Veľmi silno oživený text z Biblie a hlavne Božia prítomnosť počas chváľ a modlitieb bola zjavne citeľná v celej atmosfére izby – užíval som si to.

(Boh samozrejme s každým inak pracuje. Preto netreba byť sústredený na „prejav“ alebo sa porovnávať, ale úprimne sa sústrediť na Neho a uctievať Ho a nezastať na polceste.)

..a v tom, čo chválili Pána, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Pánovom, takže nemohli kňazi obstáť a svätoslúžiť pre oblak, LEBO SLÁVA PÁNOVA NAPLNILA DOM BOŽÍ.

(Paralipomenon 5:13-14)

Článok a video : Čo sú Chvály?
Článok a video : Čo sú Chvály?
3. PRIEHRADA hriechu potrebuje byť ODSTRAŇOVANÁ

Raz som prišiel za jedným novším chalanom po mládeži, že ako sa mu páčilo. On odpovedal sklamane, že dnes vôbec nič necítil. Zamyslel som sa a spýtal som sa ho či nie je v nejakom hriechu. Bol prekvapený a úprimne sa priznal, že áno. Tak som ho povzbudil, že ho potrebuje vyznať o odvrátiť sa od neho (činiť pokánie). Hneď keď to urobil, prišiel prielom do jeho života a bol z viacerých veci vyslobodený, vrátane závislosti na marihuane.

Ale vaše neprávosti spravili priehradu medzi vami a medzi vaším Bohom.
(Izajaš 59:2)

Článok: Hriech

Keď sa ideš modliť, začni Bohu menovať zlé veci, čo si urobil a pros Ho o odpustenie, aby tú „priehradu“ medzi tebou a Ním zničil a vyslobodil ťa. Potom sa ti aj do chváľ a modlitieb pôjde ľahšie. Hriech vytvára duchovnú bariéru medzi nami a Bohom.

4. BIBLIA – čítať a načúvať 

Boh k nám chce hovoriť! Nech si ktokoľvek, chce aby si Ho poznal a bol Ním posilnený, a premenený. Biblia je najčistejší spôsob ako k nám Boh chce hovoriť, a odkiaľ nám dáva porozumenie. Naša viera a vnímanie, ak majú byť zdravé, musia byť postavené na správnom základe. Čokoľvek, čo dnes Boh robí a hovorí, je v súlade s Jeho slovom. On nejde proti svojmu Slovu, On ho dodržuje. Preto nie je možné Boha oddeliť od toho, čo On sám hovorí o sebe a o nás v Biblii.

Dnes, keď otváram Bibliu, tak ju už neotváram so skeptickým pohľadom, ale s pokorným srdcom nastaveným na Boha. BOŽE CHCEM ŤA VIAC POZNAŤ, PROSÍM HOVOR KU MNE.

Viac na túto tému vrele odporúčam rozšírený článok:

Článok: 9 pravidiel ako čítať Bibliu a neskončiť v blude
5. Viera – Prístup do reality Božieho kráľovstva 

Pokiaľ máme len informáciu o Bohu v mozgu, ktorej neveríme srdcom, tak tá pravda sa nemôže nikdy stáť realitou v našom živote.

Počas rokov v poradenstve som sa s týmto problémom veľmi často stretával. Prišli ľudia, ktorí perfektne poznali Božie pravdy o nich samých, napr., že sú Bohom milovaní, ale vnútorne trpeli, lebo to tak neprežívali. Plus často nejaké „ale“ (klamstvá, ktorým veríme, nám bránia sa približovať k Bohu).

Mať správne informácie bez viery nikomu nepomôže. Potrebujeme uveriť Božiemu slovu ako malé deti. To neznamená byť hlúpy, ale jednoduchý v najlepšom slova zmysle – neprekombinovaný. „Prefilozofovaní“ ľudia sú často nešťastní, zamotaní a nedokážu vojsť do Božej reality. Preto aj Ježiš hovorí:

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.
(Matúš 18,3 (To nie je otázka spasenia, ale otázka vojsť do Božej reality))

Viera je ako také alebo „potrubie“. Môže cez ňu prúdiť niečo z jedného miesta na druhé (z duchovnej reality do tej materiálnej.) Preto je veľmi dôležité v čo veríme, aj Pán Ježiš povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery“.

PLACEBO VS VIERA
Viera sama o sebe má istý MALÝ vplyv, veď aj placebo efekt funguje. Ak ale veríme Božiemu Slovu, tak cez tento kanál môže prúdiť Božia moc a vtedy sa dejú VEĽKÉ veci, ktoré neplynú zo samotnej psychológie viery, ale z Boha. Viera je iba spôsob, ako sa napojiť na Božiu realitu.

Príklad, niekto ma nádchu, ale sa proti tomu postaví a VERÍ, že je v poriadku, a za pár dní mu tá nádcha reálne prejde. To je normálne a prirodzené. Naša psychika má vplyv na naše zdravie. No keď rakovina zmizne zo dňa na deň, po jednej modlitbe – to je Boh. Keď chromý niekoľko rokov, po krátkej modlitbe začne chodiť bez bolesti – to je nadprirodzené, nie psychika.

Ak by niekto robil VEĽKÉ VECI bez Boha, akože len samotnou vierou, tak určite je za tým nejaká duchovná sila. Preto je veľmi dôležité komu veríme, lebo viera je len ako „potrubie“.

6. „Kto videl mňa videl Otca.“ Ježiš (Jn 14:9)

Mnohé texty v Biblii poukazujú na túto pravdu. Boha nikto nikdy nevidel fyzickými očami, ale Ježiš prišiel preto, aby nám Ho ukázal, aký je. Preto ak chcem vedieť aký je Boh, potrebujeme sa pozrieť na Ježiša Krista – na Jeho život a slová.

Vlastne len vďaka Kristovi môže byť človek obnovený pre pôvodný zámer, aby bol na Boží obraz a aj na Jeho podobu. Lebo len On bol bez hriechu a len On dokáže odpúšťať hriechy, a tak obnoviť  „spojenie“ s Otcom.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. 

(Ján 1:18)

Viac v jednom staršom článku: Prístup Boha, Biblie, kresťana k iným náboženstvám
7. SPOLOČENSTVO – Byť s ĽUĎMI, ktorí sú plní Boha 

Boh svojím Svätým Duchom chce prebývať v ľudských srdciach aj žiť cez každého jedného z nás. To je Boží pôvodný plán aj pre teba, aby Ho ľudia videli v tebe. Samozrejme nie tak, že človek je Bohom. Veď človek bol stvorený na Jeho obraz. Preto otázka je, či sme ochotní „otvoriť dvere“ Ježišovi a nechať Ho vojsť dnu(do srdca) a nechať Ho žiť cez nás.

Ďalší spôsob ako poznávať Boha, je cez druhých ľudí, ktorí sú plní Ježiša. Je dobré mať spoločenstvo kresťanov okolo seba.

8. SLUŽBA A EVANJELIZÁCIA – Ži Ho a hovor o Ňom ďalej

Samozrejme sme stvorení aby sme Ho odrážali, ale to by s diať všade kde sme a pre každého, nie len medzi veriacimi.

OK, ale ako mi to pomáha osobne spoznať Boha? Ak vyjdeme von a slúžime ľudom, hovoríme im o Kristovi a modlíme sa za nich, vtedy môžme Boha zažívať. Tak, ako by sme Ho nikdy nezažili, ak by sme zostali doma „sedieť na zadku“. [3]

Ježiš prišiel spasiť svet a ak to chcem zažívať, potrebujem spolu s Ním vykročiť. No On chce konať cez nás, aby sme my boli „Jeho ústami, Jeho rukami a nohami“, pre tento hynúci svet. A keď On cez nás začne konať svojím Duchom Svätým, tak vtedy Ho prakticky zažívame a spoznávame ako nikdy pred tým. Dokonca, vtedy lepšie vidíme, kým sme my v Ňom.

Článok : Čo sú chvály ?
9. SKUTKY – tak je i viera bez skutkov mŕtva

Pokiaľ sa niečo naučíme a nedáme to do praxe, nijako to neovplyvní náš život či zmýšľanie, tak je to len mŕtva informácia.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia tak málo zažívajú Boha, hoci mohli vyrastať vo veriacom prostredí je, že ak aj spoznali Božie slovo, nikdy ho nedali poriadne do praxe a tak nemohlo priniesť ovocie.

Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná?

(Jakub 2:20)

Keď sa Božie slovo s vierou v našom srdci spoja a vyústia do skutkov, vtedy zakúšame skutočnú premenu, osobné poznanie a skúsenosť s Kristom. Jednoduchá rovnica :

Božie slovo + Viera + skutok

=

osobné poznanie, zažívanie Boha a PREMENA

10. PRIORITY

Za roky, čo robím poradenstvá, môžem kľudne povedať, že 80 – 90 % ľudí by nepotrebovalo poradenstvo, ak by mali správne priority v živote a aj podľa nich žili (každý deň), a rozdelili si podľa nich čas ktorý máju.

Ak sú zle nastavené priority dochádza k deformácii a mnohým zbytočným problémom, nenaplneniu, trápeniam, rozpadom (vzťahov), atď.

1) Osobný vzťah s Bohom
2) Rodina
3) Práca/škola
4) Služba (Čo robíme pre Boha, do čoho nás On povolal)
5) Zábava 

Pre osobné poznanie Boha sú dobre nastavené priority kľúčové. Veľa ľudí nemá na prvom mieste Boha. Buď preto, že Ho nepoznajú (že je dobrý + On je autor života), alebo Mu nedôverujú. Ak vás môžem úprimne povzbudiť – nastavte si správne priority v živote, len tak môže život správne fungovať.

11. Smäd – „Magnet“ na NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO

Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.(Matúš 5:3)

Hlad, smäd, či chudobní v duchu sú v Biblii niekedy použité ako metafory, ktoré vyjadrujú silnú túžbu po Bohu. Chudobný v duchu je človek, ktorý vo svojom srdci má postoj, že má nedostatok a potrebuje VIAC Boha. Taký človek môže byť materiálne bohatý, ale tu ide o postoj srdca.

TÚŽBA je „magnetom“ pre Nebeské kráľovstvo a preto aby Boh konal. Ľudia, ktorí majú postoj srdca taký nijaký že: „Ja neviem či chcem Boha“, „Tak možno“ – laxný, nezdedia Božie/nebeské kráľovstvo, teda Božiu realitu tu na zemi a riskujú aj večnosť.

Boh sa nasilu do života človeka tlačiť nebude, preto sa potrebujeme ROZHODNÚŤ, ŽE HO CHCEME.  Rozhodnúť sa aj túžiť Ho poznať, „piť z Jeho vôd“ a neuspokojiť sa s nejakými trápnymi a „sladkými rožkami“ od diabla, ktorými nás chce len „opiť“ – odviesť od Neho. Aspoň ja osobne si nedám pokoj[2], dokiaľ nezískam Boha.

Záver – AKO OSOBNE SPOZNAŤ BOHA

Ježiš volá a je Ho počuť. Otázka je či to reálne chceš? Rozhodneš sa pre Neho? Začneš podľa toho žiť, alebo to ostane iba pri mŕtvej informácii? Ja sa denne ROZHODUJEM to chcieť a stojí to za to. Nechať sa uspať v nejakom náboženskom systéme a iba si pripomínať veci, je ľahké a nenaplňujúce. Boh keď tvoril človeka, aj teba mal v pláne, aby si Ho poznal. Táto cesta má svoju cenu, ale STOJÍ ZA TO.

Preto ťa povzbudzujem, „kopni diabla do sedacieho svalu aj s jeho uspávadlami“ a rozhodni sa naplno pre osobný každodenný vzťah s Bohom medzi tebou a Ním.

SPOZNÁVANIE JE PROCES
Učiť sa chodiť s Bohom je ako keď sa dieťa učiť chodiť. Dokiaľ nezačneme skúšať chodiť, nenaučíme sa to nikdy a keď sem tam aj padneme, je to normálne.

Tráv čas na modlitbe, uctievaj Ho kým nepríde, pravidelne každý deň si oddeľuj čas. Nastav si správne priority, hľaď prv na Krista. A nenechaj sa zastaviť. Spoznávaj Ho v Jeho slove, aj medzi Jeho ľudom a čo ti dá to „pošli ďalej“.

Ježiš sa postavil a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.

(Ján 7:37)

Martin


Odporučaný článok : Matúš – SLOBODA V KRISTOVI

[1] Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané. Matúš 6:33

[2] Iz 62:6 Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!

Tiež : Boj Jakoba s Bohom. Genesis 32:26-30

[3] Keď som poslúchol Božie vedenie do toho, aby som bežne ľudom na ulici hovoril evanjelium, bolo to najskôr ťažké, nezvyčajné. No keď som sa do toho dostal, boli to tie „najnakopávajúcejšie“ skúsenosti s Bohom. Či už keď som od Neho prijal prorocké slovo pre tých ľudí, alebo videl ako sa zmenil ich postoj k Bohu, alebo nadprirodzene. Bol som v tom najlepšom ŠOKU.


Dodatok – dôležitosť spoločenstva

Mne osobne veľmi pomohlo, keď som spoznal ľudí, kresťanov, ktorí mali osobný vzťah s Bohom. Oni sa nestali mojím „bohom“, ale tým, že som videl Boha v ich životoch, boli mi vzorom a prakticky mi to ukázalo Jeho, aj to ako s Ním žiť.

Cirkev je v Biblii pripodobnená k TELU a na to, aby telo správne fungovalo, musia byť jednotlivé časti pospájané. Tieto časti sa navzájom o seba starajú. Aj vyžíva prúdi z jednej časti do druhej skrze seba navzájom. Tou výživou je napríklad poznanie Jeho, povzbudenie, napomenutie či pomoc.

…nedržiac sa hlavy(Krista), odkiaľ celé telo(cirkev) skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. Kol 2:19

Dnes veľa ľudí upadá do  pýchy v zmysle : „Ja druhých nepotrebujem!“ No Biblia na to jasne hovorí: „Ako môže ruka povedať nohe nepotrebujem ťa!“. Z dlhoročnej praxe vidím, že mať spoločenstvo kresťanov je nevyhnutné pre zdravý duchovný rast. 

Ak žiadne nemáš, určite si nejaké nájdi, hoci by bolo nedokonalé – čo určite bude. 🙂

Odporúčaná stránka k téme :  https://www.zaciatkysbohom.sk

Pozretia: 39,102 , Dnes: 21 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK