PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

9 pravidiel ako čítať Bibliu a neskončiť v blude

Biblia, kniha inšpirovaná Bohom, aby dala ľudom „svetlo“ a predsa je niekedy tak veľa chaosu okolo jej výkladu. Chcel by som s vami zdieľať deväť rád ako čítať Bibliu a neskončiť v blude. Lebo problém nie je v samotnej Biblii, ale v prístupe k nej.Muž zamyslenie číta bibliu, 9 pravidiel ako čítať Bibliu a neskončiť v blude,

1. Nevytrhuj z kontextu celej Biblie 

(Nevidí les kvôli jednému stromu)

… a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvrdia. (1Tim 1:7)

Pravidlo číslo jedna, nikdy, ale nikdy nevytrhni text (verš) z jeho kontextu, celkového významu kapitoly, knihy, udalosti, zmluvy, Biblie a neurob si podľa toho UČENIE. Toto je najlepší spôsob ako vytvoriť nejaké bludné učenie a následne založiť nejakú „dobrú“ sektu. Musíme brať do úvahy CELÚ Bibliu, jej posolstvo a nielen jeden text mimo jeho významu.

Keď chceme správne vyložiť nejaký verš, musíme sa pozrieť v akom kontexte je napísaný, čo je pred ním a za ním napísané, v akej kapitole, v akej knihe (v rámci Biblie) a v akej zmluve, a za akých okolností… a brať to do úvahy.

Jednoduchý príklad, verš: Márnosť nad márnosti, všetko je márnosť. (Kaz 1,2b)

Teda aj služba v Bohu je márna? Všetko aj tak nemá zmysle tu na zemi, už len zomrieť a ísť do Neba? (Prináša to melanchóliu, depresiu, beznádej…)

V kontexte kapitoly je však človek, ktorý je materialistický. Verí síce v Boha, ale nežije s Ním a pre Neho. Rozhodol sa všetko vyskúšať, nahromadiť poklady, múdrosť, slávu, no bez Boha. Preto hoci má „všetko“ v živote, je to totálne márne, lebo si uvedomuje, že sa všetko raz pominie.

Článok: .7 biblických rozdielov medzi sektou a cirkvou

Autor je pravdepodobne Šalamún v čase, keď upadol do modlárstva, žil s veľa ženami a bol materialistický. To by vysvetľovalo jeho výrok.

Toto je jeden ľahký príklad, ale je ich veľa a nie sú všetky také zrejmé.

2. Písmo sa vykladá Písmom

K zákonu sa obráťte a k svedoctvu! (Iz 8:20a)

Týmto sa dostávame k ďalšiemu pravidlu. Čo o tom verši hovoria iné miesta v Biblii? Často ľudia hľadajú NÁZORY rôznych ľudí na daný text a často to skončí: „Ten má svoju pravdu a tamten svoju pravdu.“ Veľké percento nezmyslov a „znásilnených výkladov Písma“ by sa odstránilo, ak by sme Písmo nevykladali vlastnými názormi, tradíciami a pohľadmi, ale Písmom (všetky nie).

Pokračovanie v príklade. Verš: Vaša služba v Pánovi nie je márna! (1Kor 15:58)

Niekto by mohol povedať: „Tu si Písmo odporuje, veď Kazateľ hovori, že VŠETKO je márnosť!“ Osobne som presvedčený, že Písmo si nikdy neodporuje. Treba mať pokorné srdce a hľadať odpoveď u Boha.

Kontext je, že Pavel píše kresťanom, ktorí žijú a slúžia Bohu, a sú preto aj prenasledovaní. Povzbudzuje ich, že ich práca pre Pána nie je márna v Pánovi, lebo raz za tú prácu budu odmenení večnou odmenou.

Teda áno, všetko bez Boha je márne, ale to čo robíme pre Boha, nie je!

3. Daj dole denominačné okuliare

 Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí… (Mar 7:8a)

Často, hlavne ľudia, ktorí sú dlho v nejakom náboženskom prostredí, majú podvedome  „nasadené denominačné okuliare“, cez ktoré čítajú Bibliu. Teda dopredu už dávajú nejaký význam textu, ktorý sa len traduje, a ani tam nemusí byť. Potrebujeme nanovo s otvoreným a pokorným srdcom čítať Bibliu a prosiť Pána, aby nám cez ten text hovoril. Bez predsudkov.

P. S.:  Aj duchovné dedičstvo je dôležité, ale aj tak každá generácia potrebuje nanovo hľadať Pána.

Jeden príklad okuliarov: Sú ľudia, ktorí keď čítajú o daroch Ducha Svätého a zázrakoch, tak ten text vidia cez okuliare: „Toto bolo vtedy a len pre Apoštolov, také sa už dnes nedeje a určte nie cez nás.“, a na všetky texty o moci sa pozerajú cez tieto okuliare. A tak im môže utiecť podstatná časť evanjelia.

Druhý príklad okuliarov: Ja som si stále myslel, že posolstvo podobenstva v Matúšovi 20 je, že kedykoľvek sa obrátime, je to jedno, hlavne, že sa obrátime – „najlepšie pred smrťou“. No Pán mi ukázal, že tam je napísane, že stále tam boli INÍ, ktorých najal. To mi úplne zmenilo pohľad na tento text (viac nižšie).

4. Veci, ktoré sú napísané doslovne, treba brať doslovne a veci, ktoré sú napísané obrazne, treba brať obrazne

 …ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie. (Pet 3:16b)

Pokiaľ sa to zamení, tak z toho môže vzniknúť kadejaký guláš. Niekedy je problém jedno od druhého rozlíšiť, ale väčšinou to z kontextu a žánru jasne vyplýva.

Príklad doslovného: Anjel nie je obraz, ale bytosť. Peklo nie je metafora, ale reálne duchovné miesto.

Príklad obrazného: Holubica je symbolom (obrazom) Ducha Svätého, ale holubica sama o sebe nie je Duch Svätý. Kráľovstvo Božie nie je horčičné zrnko, ale je ako horčičné zrnko v princípe (malé, ale vyrastie do veľkého).

Niekedy sa duchovné videnia z duchovnej reality interpretujú ako metafora, alebo ako obraz, pričom odhaľujú nie obraz, ale skutočnú duchovnú realitu. Napr.: anjel.

5. Pokora pri štúdiu Biblie 

 Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. 1Pet 5:5b

Chcete poznať Boha a rozumieť Biblii? BEZ POKORNÉHO A ČISTÉHO SRDCA SA TO NEDÁ. Ľudia, ktorí s pýchou pristupujú k Biblii, SA SNAŽIA BOHA ZAŠKATUĽKOVAŤ DO SVOJICH PREDSTAV.  Čo samozrejme nefunguje a tak potom nerozumejú Bohu a sa POHORŠUJÚ a radšej nečítajú Bibliu, lebo si myslia že to je buď zložito napísane, alebo nezmysel.

Pokorné srdce: Bože, prosím daj sa mi spoznať, bez Teba tápem.

Pyšné srdce: Ja Boha nepotrebujem, ja si sám vystačím.

6. Skúmaj OVOCIE výkladu Písma

Či nepôsobia moje slová dobre tomu, kto chodí úprimne? (Mich 2:7b)

Strom poznáme po ovocí (Mat 7:16). Ak úprimne miluješ Boha a chceš činiť Jeho slovo, sleduj aké ovocie ti prináša to učenie. Depresia či radosť? Potešenie či zarmútenie tvojho srdca? Zviazanosť alebo skutočnú slobodu a radosť v Duchu? Strach že sa bojíš Boha alebo lásku k Bohu? Je to „chutné“ alebo „odporné“ tvojmu vnútru? V srdci (nie duševne – cez emócie) by si povedal: je to dobré alebo zlé? Prináša ti to slobodu v Kristovi či „slobodu“ hrešiť?

Ak miluješ Boha a chceš žiť podľa Božieho slova, aké ovocie ti to prináša? Skúmaj ovocie.

Samozrejme slovo môže priniesť aj pohoršenie ľudom, ktorí nemilujú Pravdu a Boha.

(Toto pravidlo nesmie byť v rozpore s ostatnými pravidlami, spomenutými v tomto článku, napríklad nesmie byť vytrhnuté z kontextu ako npr: uctievanie ľudí.)

7. Čítaj celú Bibliu z perspektívy veršov Ján 3:16-17

Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. (Ján 3:16-17)

Tieto verše mi veľmi pomohli pri štúdiu Biblie. Obzvlášť, keď som došiel k pasážam, ktoré my „vyrazili všetky poistky“, áno sú aj také. Ja som začal čítať Bibliu asi v 15.-16. rokoch. Dovtedy som o nej veľa nevedel. Ak by ste sa ma spýtali kto bol Dávid alebo Abrahám, nevedel by som nič.

Článok : Je aj Diabil?

Prečo Ján 3:16-17? Lebo ak dôjdeš k pasážam, ktorým nerozumieš alebo cez ktoré sa ťa diabol pokúsi obviňovať a vinou ťa dostať od Boha, toto ťa ochráni. Poznanie, že Boh je DOBRÝ, že ŤA MILUJE a PRIŠIEL ŤA SPASIŤ a NIE ODSÚDIŤ je ZÁKLAD pri štúdiu BIBLIE.

Veľa vecí s nami môžu otriasť, ale tento „UHOLNÝ KAMEŇ“ sa nesmie pohnúť, inak sa všetko rozpadne.

Čítať Bibliu je niekedy ako jesť rybu. Pasáž, kde sú „kosti“ (veci, ktorým nerozumieme), treba odložiť a neskôr sa k nej vrátiť.

8. Užívaj si poznávať Boha cez Sväté Písmo! 

Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou srdca…

(Jer 15:16a)

Užívaj si spoznávať Otca a Krista v Písme.

Užívaj si čerpať Boží život, múdrosť, svetlo, poznanie, vedenie a iné z tejto Božej studnice zvanej Biblia. Boh nám cez Jeho Slovo dáva život (Zoe – Boží život, nielen prežívanie), a tak spoznávať Boha a Jeho hĺbky.

Nájdi v skúmaní Písma s Duchom Svätým potešenie každý deň, a tak vidieť v ňom Krista a poznávať Otca. Prečo? Aby sa z toho nestala len nejaká „ďalšia“ prázdná náboženská povinnosť.

Slávou Božou je ukryť vec, a slávou kráľov je vyzkúmať vec.(Pr 25:2)

Boh zámerne schoval niektoré pravdy v Písme, aby sme Ho úprimne hľadali. On tie pravdy schoval pre nás. To je Božia múdrosť a sláva. Pre nás je to celoživotný proces hľadania a spoznávania Boha – a z toho môžme byť nadšení. O tom je život, spoznávať a mať vzťah s Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Sú krajiny, kde ak by vás chytili s Bibliou, stálo by vás to život, alebo väzenie. Tým ľudom stojí za to tak riskovať, lebo si uvedomujú aký poklad držia v ruke. My si nie vždy uvedomujeme akú cenu platili naši predkovia a aké vzácne je, že mi môžme mať teraz prístup k Biblii – Božiemu slovu v písanej forme.

9. Nikdy nie si sám pri čítaní Biblie

Ale keď prijde ON, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy… (Ján 16:13)

Biblia je asi jediná kniha na svete, ktorú môžme stále čítať spolu s Jej autorom – Duchom Svätým. On jediný má v skutočnosti PATENT a poslanie na to, ako ju vykladať. No podstata je to, že On ju chce čítať spolu s tebou, aby ťa Biblia premieňala.

Preto si to potrebujeme uvedomiť a začať čítať Bibliu s Duchom Svätým. Ako? Jednoducho. Popritom sa s ním rozprávať, pýtať sa Ho na význam tých textov a čo pre nás znamenajú, a čo nám tým On chce povedať – prirodzená konverzácia. Mňa nezaujímajú len historické udalosti a výroky, ja chcem vedieť, čo dnes, v tomto dvadsiatom prvom storočí, tu na Slovensku ku mne Boh osobne hovorí a chce mi cez tento text povedať.

To mení význam Biblie z iba ako historickej knihy na veľmi aktuálnu, živú a veľmi osobnú knihu tvojho života.

Dôvod, prečo je Biblia „ako mŕtva“ pre veľa ľudí, je ten, že nenačúvajú srdcom Bohu, čo On im cez to chce povedať.

Príklad: Ako som už vyššie spomínal. Čítal som Matúša 20 a myslel som si, že viem čo ten text hovorí – moje nasadené okuliare. Ale keď som si ho čítal a modlil som sa, Boh ma upriamil v mojom srdci veľmi silno na slovo „INÍ“ v tom texte! A zrazu som ten text pochopil. DNES je deň spasenia, ak ťa Pán dnes volá k spaseniu a na Jeho Vinicu poď a nepremeškaj to! Ten vôbec text nehovori o tom že je v pohode, celý život ignorovať Božie volanie.

Záver: ako začať čítať Bibliu 

Ak by ste chceli začať čítať Bibliu, určite začnite od Novej zmluvy Evanjelium podľa Jána. To je dobré miesto na  začiatok… Potom určite Skutky Apoštolov a listý aťd. Odporúčam si pozrieť aj Biblie Project Slovensko, alebo študijný plán Biblia za Rok, manželka si ho veľmi pochvaľoval a idealne je ho robiť s niekým.

A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. (Mat 4,4)

Martin

Odporúčam, tieto aplikacie na čítanie Biblie:

YouTube player

Audio Biblia na Youtube TU.

Alebo : VIDEO DOSLOVNE EVANJELIUM PODĽA JÁNA


Odporúčaný článok k článku „Čo je vlastne Biblia“ :

10. Čo je Biblia?

Veľmi dobrý zdroj o dôveryhodnosti Biblie

Historickú presnosť Biblie podporuje viacero kategórií dôkazov. (Môžeš priamo preskočiť na ktorúkoľvek z nasledujúcich častí tohto článku.)

  1. Čo je na Biblii také jedinečné
  2. Čo hovorí o spoľahlivosti Biblie archeológia?
  3. Menila sa postupom času Biblia, alebo máme to, čo bolo pôvodne napísané?
  4. Potvrdili historici, že to, čo hovorí Biblia o Ježišovi, zodpovedá skutočnosti?
  5. Nakoľko sú záznamy evanjelií spoľahlivé?
  6. Sú v Biblii protirečenia?
  7. Podľa čoho sa vyberali knihy Novej zmluvy? Prečo by sme nemali uznať apokryfy, Judášovo či Tomášovo evanjelium?
  8. Prečo trvalo 30 – 60 rokov, než sa zapísali evanjeliá?
  9. Záleží na tom, či Ježiš naozaj urobil alebo povedal to, čo je v evanjeliách?

Pozretia: 34,278 , Dnes: 7 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK