PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

12. rád ako sa efektívne modliť a zažívať Božiu prítomnosť

MODLITBA. Tak hlboká, tak mocná a tak málo ľudí o nej vie viac. Modlitba nie je len nejaká odriekanka, ktorú si odrecitujeme a na konci povieme amen. Je to spôsob SPOJENIA a KOMUNIKÁCIE s Bohom. Ak by som ľudí mohol naučiť jednu vec, určite by to bolo modliť sa. Lebo ak toto ktorýkoľvek kresťan dobre uchopí, ostatné veci časom do seba zapadnú a Pán ho vyučí.

12. rád ako sa efektívne modliť a zažívať Božiu prítomnosť

Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Žid 4,16

Ako Božím deťom, nám bola daná veľmi veľká výsada . Vďaka Kristovej obeti sme hodní a máme priamy prístup pred Boží trón. A priamo od Boha môžme pýtať požehnanie, milosť a čokoľvek čo máme na srdci alebo čo potrebujeme…

Ak by som mal priamy kontakt na Billa Gatesa (najbohatší človek na svete) a mohol si od neho pýtať čokoľvek chcem a čo potrebujem, dokonca ak by to odo mňa aj očakával, bolo by hlúpe to nevyužiť. No my nemáme kontakt len na niekoho ako je Bill Gates ale na niekoho oveľa väčšieho, všemohucého, milujúceho Boha Otca stvoriteľa Neba a Zeme, ktorý je za nás a nie proti nám… bola by škoda to nevyužiť.

Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.

Jn 15:7

1. Naše postavenie v Kristovi

Prvú vec, ktorú si musíme uvedomiť je naše postavenie v Ježišovi. Veľmi často ľudia sa nemodlia kvôli tomu, že ich diabol oklame MALOMYSEĽNOSŤOU a tým ich chytí do pasce pasivity.

V praxi to znamená, že mám dojem, že Boh skôr iných vypočuje než mňa. Ja mám veľa chýb, ja nie som dosť dobrý, nie som hodný a kto som ja, že by sa o mňa Boh zaujímal, atď…

Ako je napísané poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, potrebujeme poznať pravdu o sebe ale aj o Bohu. A tou je to, že vďaka Ježišovej obeti, máme priamy prístup k Bohu. Nie len „hŕstka vyvolených“. Ale že skrze Krista sme synmi/ dcérami a dedičmi Božích zasľúbení – bohatstva neba. A každý jeden človek má priamy prístup k Otcovi, volať po milosti, oslobodení, pomoci… aby sa diala Jeho vôľa ako v nebi tak aj na zemi.

Ak príjmeme Ježiša za svojho Pána, získavame novú identitu – ospravedlnený, svätý, nepoškvrnený syn/dcéra Boží, milovaný, povolaný… a skrze neho získavame hodnotu, postavanie, aj prístup priamo k Otcovi. Teda, je to viac o Ňom ako o nás – a to je oslobodzujúce.

A my keď voláme, tak Božia vôľa sa môže diať ako v nebi tak aj na zemi.

To ako budeme blízko k Bohu záleží len a len na nás. On otvoril dvere a dal svoju milosť. Je len na nás sa k nemu priblížiť.

2. Naladenie srdca

Druhý krok ako sa modliť je modliť sa celým srdcom. To neznamená, že nemôžme mať nejakú predlohu (žalmy, otče náš, chvály…). No najdôležitejšie pri modlitbe je srdce. Potom až ústa, čo povieme, hudba, atď.

Predstavte si, že keď sa modlíte, tak Boh nevidí len vaše ústa, sklonené kolená alebo zdvihnuté ruky pri modlitbe, ale v tom momente vidí aj všetko čo je vo vašom srdci a načúva mu. Keď si toto uvedomím, tak hneď upriamujem svoje srdce na neho. (Vďaka Ježišovej obeti som spravodlivý, preto nemám žiaden strách z odsúdenia. Viac tu. )

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Jn 3:17

Podobne, ako sa ladí hudobný nástroj, aby sa na ňom dalo hrať, tak aj tým, že sústredím moje srdce na Boha, tak ma Jeho prítomnosť a láska naladzuje na modlitbu zo srdca. Aby tá modlitba mohla byť v Duchu.

Pre mňa osobne modlitba začína v momente, keď svoje srdce, myseľ, pozornosť a vnútro zamerám na Otca a začínam s ním rozprávať. Hovorím mu čo mám v srdci ale aj detaily, ktoré sa udiali v ten deň a trápia ma. Vylievam pred Ním svoje srdce. Ak som nejako zhrešil, tak ho prosím o odpustenie (1.Jn 1:7). Ak sa na niekoho hnevám, tak mu odpúšťam (Mk 11:25), alebo len tak s ním som a trávim čas ako s mojím priateľom. Pritom mu kladiem rôzne otázky, ale aj mu naslúcham (srdcom).

Veď každý vzťah stojí na týchto dvoch pilieroch. Na tom, že 1.) spolu trávime čas a že 2.) komunikujeme. V každom priateľsté je aj o tom, že sa vzájomne ovplyvňujeme. Boh nás ovplyvňuje a my zase jeho (Gn 18). Keď sa dostaneme do stavu že zmýšľame tak ako On, keď vidíme veci tak ako ich vidí On, v tom je sloboda, moc, riešenie ale aj správna cesta.

Verím tomu, že ak sa modlíme úprimne z celého srdca, Boh určite počuje našu modlitbu a veci sa hýbu.

Kedykoľvek začínam modlitbu, tak už len tým, že sa sústredím na Boha, hneď cítim prítomnosť Ducha Svätého ako ma občerstvuje.

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili.

Jn 4,23

pozn:
duch – srdce, hlbina ľudskej bytosti
pravda – Božie slovo, cez Ježiša…

Ako prijať spasenie?

3. Boh je stále s tebou a je ONLINE

Duch Svätý je stále s nami, otázka znie, či sme my s Ním. Boh v nebi nemá obsadené, On je stále „online“. Božiu prítomnosť môžeme vnímať rôzne, napríklad aj pokojom, radosťou, uvoľnením, dotykom srdca… ovocie ducha. Alebo až intenzívnejším spôsobom, ako vánok, teplo, zimomriavky, uzdravenie, zázraky… o tom viac v článku Prejavy ducha.

Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Jan 7:37-39
Matúš – Sloboda v Kristovi (recenzia na novú knihu + svedectvo )

4. Čo ak nič necítim? Bariéry modlitby

Dobrá otázka. Poviem aspoň z mojej skúsenosti. Obzvlášť, keď toho mám veľa a nestíham sa modliť cez deň, vnímam takú bariéru na začiatku modlitby. Biblia hovorí o TŔNÍ – STAROSTIACH, ktoré dusia (Mat 13,7). To prichádza na každého kresťana. Je len na nás, aby sme tomu zabránili včas.

To, že ešte necítiš Boha neznamená, že je ďaleko alebo že ťa nepočuje. Ako to premodliť? Boh chce aby sme cítili Jeho prítomnosť a pili tak zo živých vôd! Dokonca nás k tomu volá!

Bariéru môže vytvárať aj hriech, neodpustenie alebo už len to, že sa plníme márnosťou (veci bez Boha, napr. veľa sociálnych sietí, telky, športu, hry…). V takom prípade na modlitbe vyznávam Bohu svoje hriechy a On mi ich odpúšťa. Zároveň aj odpúšťam, ak mám niečo proti niekomu ja.

Tak isto existujú duchovné sily, ktoré sa desia toho, že by sme sa naučili modliť v duchu a pravde. Preto niekedy môžme niečo také cítiť ako bariéru! Nechuť alebo až blok sa modliť, kedy nám to ide ťažko. Táto duchovná bariéra môže a nemusí byť zmocňovaná hriechom.

Čim viac som išiel za Ježišom a osobne Ho spoznával, tým viac som si uvedomoval duchovnú realitu a opozíciu.

Pamätajte Boh je stále online, a máme k nemu priami prístup vďaka Ježišovej obeti, aj keď to tak necítime.

Možno poznáte ten stav, že niekedy sa vám modlí veľmi ľahko a inokedy horko ťažko vôbec začať. Keď to ide ľahko je tam Božia prítomnosť, Boží život – pomazanie.

Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. (Jk 4,7)

n
7 bodov ako byť vyslobodený z moci démonov

5. Stíšenie a odpočinok pred Božou tvárou

Keď som unavený a ubitý po celom dni a je mi ťažko sa začať modliť, jednoducho si zapnem nejaké inštrumentálne chvály (nie je to nevyhnutné, ale aj hudba vie byť pomocou) alebo idem do ticha, kde nie som rušený a sústredím svoje srdce a myseľ na Boha. Tam začnem rozprávať s mojím Otcom.

Často, rieka Ducha začína ako malá riečka, pričom neskôr z toho môže byť veľký a mocný prúd rieky, ktorý nás uchváti. A tak isto to je niekedy s modlitbou. Niekedy môže začať ako jemná, čistá a úprimná modlitba, ktorá nás povedie až do horlivých chvál, modlitieb.

Takto oddýchnem pred Pánovou tvárou a načerpám síl. Často takto opadávajú alebo aspoň slabnú tie bariéry.

Pár krát sa mi v živote stalo, že počas modlitieb bola Božia prítomnosť tak intenzívna, že som až stíchol a len si ju užíval. Nie že by som nedokázal hovoriť, ale vnímal som, že mám len prijímať.

YouTube player
Inštrumentálne chvály

6. Ponoriť sa do Božej prítomnosti

Kým som neprijal Ježiša za svojho Pána, nevedel som si predstaviť to, žeby som sa mal nejako dlho modliť. Moje modlitby boli pred spaním, boli úprimné a detské. Verím tomu, že aj tie Otec vypočúval.

Ako som už v inom článku spomínal, jedno dievča mi po mojom obrátení odporučilo, že proste len chvál Boha a nič si od neho nepýtaj. Tak som len chválil Boha dokiaľ neprišla Božia prítomnosť a keď už prišla, tak som si to užíval. Boli to veľmi silné stretnutia s Bohom.

Dnes je problém ten, že často sa len kúsok v cirkvi pomodlíme, len kúsok si zahráme chvály. Len kúsok Božej prítomnosti. No je tu viac!

Existuje moment, keď môžme byť tak ponorený v modlitbách a chvále a v Božej prítomnosti, že je nad slnko jasnejšie, že to nie je len nejaký výplod emócií, ale reálne Boh je všade okolo nás. Verím tomu, že to môžme zažívať každý deň s Ježišom a je to pre KAŽDÉHO kresťana, ktorý CHCE. Nebo je otvorené. Je len na nás začať čerpať zo ŽIVÝCH VÔD.

Raz sme sa modlili za jednu narkomanku. Pri krátkej modlitbe sa jej Boh dotkol a zažila Božiu prítomnosť. Len ticho povedala: „Toto by som mohla celý deň!“

Keď žijeme s Bohom, druhí ľudia to budú na nás vnímať, či už pri našich slovách alebo modlitbách. Keď Mojžiš zišiel z vrchu, potom ako sa stretol s Bohom, Jeho tvár žiarila. Všetci ostatní to videli. Toto sa deje s nami, keď zažívame Božiu prítomnosť. Zanechá to na nás stopu Božej slávy.

7. Neponáhľaj sa

Pokiaľ vnímaš, že si veľmi intenzívne v Božej prítomnosti, neponáhľaj sa z nej preč. Užívaj si to! Mne zvyčajne trvalo tak jednu hodinu sa rozbehnúť, ale keď to ide, je dobré neponáhľať sa.

Jeden mocný kazateľ v duchu mal jedno pravidlo, ktorého sa držal. A to, že stále keď cítil, že sa má ísť modliť, tak šiel.

Ja zase mám pravidlo, že každý deň chcem zažiť Božiu prítomnosť- stretnutie s Ježišom. A každý deň bez neho je zbytočný.

11 praktických rád ako osobne spoznať Boha

8. Komôrka vs neprestajne

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.

Mt 6,6

Verím tomu, že na základe príkladu Pána Ježiša, každý kresťan by mal mať tieto dve úrovne modlitby. Prvou je komôrka- oddelený, skrytý čas s Pánom. Vernosť v modlitbe a pravidelnosť je kľúčom k duchovnému rastu. Práve v týchto momentoch zažívam väčšiu hĺbku s Bohom. Komôrka je ZDROJOM pre každého kresťana, lebo tam sa stretávame s Bohom. Izrael mal prikázané siedmi deň si oddeliť špeciálne pre Pána.

Neprestajne sa modlite.

1Tes 5,17

Druhá úroveň je byť s Bohom stále tam kde sme. Snažím sa pravidelne počas dňa byť napojený v duchu na Boha. Udržiavať ten oheň Ducha Svätého v mojom srdci. Či už som na obede alebo si dám pauzu v práci, počas prestávky v škole alebo počas cesty autom.

Bola by škoda, ak by som bol s Bohom iba v „komôrke“ a nechával ho len tam medzi štyrmi stenami. Potrebujeme oboje. Aj komôrku, aj byť neprestajne na modlitbách napojený na Boha.

Nie je to tak, že to robiť musím. Ani o výkone. Je to o vzťahu, ktorý je zdrojom sily. Nemusíš to robiť, ale tiež nemusíš ani fyzicky jesť, no ale za chvíľku budeš slabý a ak sa nespamätáš, tak zomrieš. To isté platí aj duchovne.

9. Moc a vplyv

Myslím si, že cirkev ešte stále neprišla na to aká dôležitá je modlitba a akú má autoritu a moc. Ak by to vedeli, určite by sa oveľa viac modlili. Modlitbou máme moc meniť svet a jeho chod!

Modlitba otvára nebo na zemi. Spôsobuje, že sa veci dávajú do pohybu. Modlitba spôsobuje, že sa môže diať Božia vôľa jak v NEBI tak aj na ZEMI! Tá sa žiaľ nedeje stále, ale je to našou úlohou, ako kráľovského kňažstva (každý kresťan 1Pet 2,9 ), to sem prinášať.

Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!

Mat 6,10

Osobné skúsenosti:

Modlili sme sa proti okultnému pochodu, ktorí sa následne na to zrušil. Modlili sme sa za ľudí čo odpadli od viery a navrátili sa v krátkom čase. Modlili sme sa za ľudí v satanizme aby sa obrátili. A niektorí sa vážne v tom období obrátili, to isté narkomani… Duch Svätý nás upozornil na rýchlo vzrastajucú sa sektu na Východe Slovenska. Začali sme sa pravidelne modliť a značne sa rozpadla a jej rast bol zastavený. Hrozili záplavy v Košiciach, v noci sme sa modlili a druhý deň už krásne svietilo slnko a k ničomu nedošlo. A mnoho dalších svedectiev na Jeho slávu.

Je jedna kniha, ktorá o tom hovorí: Modlitebná evanjelizácia (Ed Silvoso). Viac nižšie v Ďalších zdrojoch.

10. Zlomenosť, volanie a horlivá modlitba

Sú rôzne formy modlitby. Existuje aj taký spôsob, kedy voláme z celého srdca a aj hlasu na Pána, aby sa nad nami zmiloval a menil veci. Veľmi mám rád moment, keď som s priateľmi na modlitbe a z celého srdca sa jednotne modlíme a voláme na Boha aby konal. Často sme pri tom volaní na Pána presiaknutí Božou prítomnosťou.

 Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali:… Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.

Sk 4,24-31

Vo svojom súžení volali k Pánovi a On ich zachránil z úzkostí,…

Ž 107,13

11. Modlitba v Jazykoch

Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti.
Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť.
Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi.

Rim 8,26

Jedným zo spôsobov ako sa rozbieham v modlitbe je, že sa modlím v jazykoch. Viac o tomto dare v článku nižšie:

Krst Duchom Svätým

12. Obraz modlitby zo Starej zmluvy

Ako vieme, Stará zmluva je tieňom novej zmluvy alebo duchovných vecí Ako získať odpoveď od Boha. Zoberiem sí príklad od Eliáša.

1.OLTÁR SRDCA: Prvú vec, ktorú na modlitbe musíme opraviť, je náš OLTÁR SRDCA – naše motívy, potreba odpustenia, viera, láska… Potrebujeme Bohu priniesť modlitbu v DUCHU A PRAVDE (podľa Božieho slova, v mene Ježiš). Pokiaľ držíme neodpustenie voči niekomu, veľmi ťažko sa nám bude modliť…

2. DREVO TELA: Keď chceme robiť niečo duchovné, veľakrát musíme zaprieť naše telo. Či už pri pôste, pri rannej modlitbe, keď treba vstať o pol hodinu skôr alebo večer ostať hore dlhšie. Veľakrát to chce zapretie nášho telesného ja alebo našich vlastných túžob.

3. DOKONALÁ OBEŤ: Boh sa postaral o baránka na obetný oltár. (Gn 22:14) Je Ním sám Pán Ježiš, keď sa obetoval za nás. Kvôli Jeho obeti môžme čerpať z bohatstva Neba. No obeť môže byť aj všetko to, čoho sa vzdávame pre Ježiša. (R 12:1)

4. OBLAK DO NEBA: Oblakom sú naše modlitby, ktoré idú až do Neba, prerážajú všetko a vystupujú až pred Božiu tvár. (Zj 8:4)

5. ODPOVEĎ OHŇOM: Keď Boh odpovedá, veľakrát sa to môže prejavovať aj v zmocnení sa modliť z DUCHA.

Záver

Ako bolo na začiatku spomenuté, bola nám daná veľká výsada ako Božím deťom. A táto výsada je pre každého veriaceho. Potrebujeme povstať z našej malomyseľnosti, nevery a pasivity. A rozhodnúť sa každý deň hľadať Božiu tvár, a teda modliť sa a zažívať Božiu prítomnosť.

Boh sa spýtal v nebi: „Kto pôjde? Koho pošlem?“ Pôjdeš ty?

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili.

Jn 4,23

-Martin K.


Škola uctievania TWC:

Odporúčam modlitebný seminár. Viac informácii TU.

Ďalšie zdroje:

YouTube player

DOBRE RÁNO DUCHU SVäTÝ – Benny Hinn (kniha o vzťahu s Duchom Svätým)
SLOBODA V KRISTOVI – Matúš Hrubovčak (osobný vzťah s Kristom)
FORMOVANIE HISTÓRIE PROSTREDNÍCTVOM MODLITBY A PÔSTU – DAREK PRINCE

YouTube player

Veľa ľudí neverí, že by Boh odpovedal na ich modlitby, preto sa aj málo modlia. Ako Božie deti potrebujeme mať vieru, že keď niečo od Boha prosíme, že nám to aj dá…

Pozretia: 119,325 , Dnes: 8 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK