PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
Ak túto jednoduchú vec aplikuješ, zmení to úplne tvoj život - Identita (video)
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Ako vstúpiť do identity Kresťana, Božieho syna a dcéry aj keď je situácia zlá

YouTube player

Ak túto jednoduchú vec aplikuješ, zmení to úplne tvoj život

Každý deň, keď sa pozrieme do zrkadla, vidíme svoj odraz. To, čo si o sebe povieme v tej chvíli, môže mať oveľa väčší vplyv, než si myslíme. Táto jednoduchá vec, ktorú si v tejto chvíli uvedomujeme, je kľúčom k transformácii nášho života. A táto vec sa nazýva ‚Identita’…

Identita je oveľa viac ako len povrchový obraz, ktorý vidíme v zrkadle. Je to spôsob, akým sa vnímame, čo si o sebe myslíme a čo veríme. Podľa toho, aké slová a myšlienky vyjadrujeme o sebe, formujeme našu identitu a tým aj náš život.

Je dôležité si uvedomiť, že naša identita je výsledkom toho, čo si myslíme o sebe, a niečo, čo sme prijali zo svojho okolia alebo zo spoločnosti. Väčšinou sme ovplyvnení diablovými klamstvami, ktoré nám hovoria, že sme nedostatoční, slabí alebo bezcenní. Tieto klamstvá nás držia v zajatí strachu, obmedzujú nás a bránia nám dosiahnuť plný potenciál.

Božia pravda

No tu prichádza Božia pravda v Kristovi. Keď začneme počúvať a prijímať Božie slová o nás, naša identita sa začne meniť. Božia pravda hovorí, že sme stvorení na obraz a podobu Božiu, že sme milovaní, hodnotní a máme svoje miesto v tomto svete. Keď pripustíme túto pravdu a vložíme vieru v Krista, začneme sa prebúdzať k svojmu pravému potenciálu.

Jednoduchá vec

Kedykoľvek sa pozrieme do zrkadla, môžeme o sebe prehlásiť: ‚Som Božie dielo, som milovaný/milovaná a mám veľký účel na tomto svete.‘ Týmto jednoduchým výrokom meníme svoje myslenie a tým aj svoju identitu. Začíname veriť v Božiu pravdu a odmietať diablove klamstvá, ktoré nás držali v zajatí.

Keď získame svoju pravú identitu v Kristovi, začneme žiť plnohodnotným a naplneným životom. Získame odvahu prekonať výzvy, sebavedomie v sebe samých a vieru v to, že sme volaní robiť veľké veci. Náš život sa mení zo strachu na odvahu, zo sebapochybností na sebadôveru a z bezvýznamnosti na účel.

Táto jednoduchá vec, čo si povieme napríklad ráno v zrkadle, má moc zmeniť náš život. Preto si uvedomme, že sme stvorení na obraz a podobu Božiu, že sme milovaní a hodnotní. Príjmime svoju identitu v Kristovi a začnime žiť život plný potenciálu, úžasu a naplnenia.

Ako vstúpiť do identity Kresťana, Božieho syna keď je aj zlé

BIBLICKÉ PRAVDY O NÁS

1. Ospravedlnenie a zmierenie:

 • Som ospravedlnený v Kristovi a už nie som odsúdený (Rímskym 8:1).
 • Mám prístup k Božiemu zmiereniu (Rímskym 5:11).
 • Boh ma oprávňuje a pripisuje mi spravodlivosť (Rímskym 3:24).
 • Som slobodný od odsúdenia (Rímskym 8:1).
 • Boh ma vykúpil drahocennou krvou Ježiša (1. Petrov 1:18-19).

2. Synovstvo a dedičstvo:

 • Som Božie dieťa (Ján 1:12-13).
 • Boh ma vyvolil a predurčil k synovstvu (Efezanom 1:5).
 • Som dedičom Božích zasľúbení (Efezanom 1:11).
 • Mám prístup k Božiemu kráľovstvu (Lukáš 12:32).
 • Som Božím dedičstvom (Efezanom 1:11).

3. Sloboda a víťazstvo:

 • Som oslobodený od moci hriechu v Kristovi (Rímskym 6:22).
 • Som v Kristovi a On je vo mne (Kolosenským 1:27).
 • Mám nový život v Kristovi (Rímskym 6:4).
 • Som slobodný od zákona hriechu a smrti (Rímskym 8:2).
 • Som víťazný v Kristovi (1. Korinťanom 15:57).

4. Identita a povolanie:

 • Som novým stvorením v Kristovi (2. Korinťanom 5:17).
 • Som Božím dielom a bol som stvorený na dobré skutky (Efezanom 2:10).
 • Som Božím chrámom a Duch Svätý prebýva vo mne (1. Korinťanom 3:16).
 • Som úplný v Kristovi (Kolosenským 2:10).
 • Som povolaný žiť život v hojnosti (Ján 10:10).

5. Božia prítomnosť a pomoc:

 • Boh ma nikdy neopustí ani nezaprie (Hebrejom 13:5).
 • Boh mi dáva pokoj, ktorý presahuje všetko chápanie (Filipským 4:7).
 • Boh ma zásobuje všetkým, čo potrebujem (Filipským 4:19).
 • Boh mi dáva silu prekonať ťažkosti (Filipským 4:13).
 • Boh ma chráni a dodáva mi odvahu (2. Tesalonickým 3:3).

6. Víťazstvo nad diablom:

 • V Kristovi mám moc premáhať nepriateľa (Lukáš 10:19).
 • Boh nás vyzbrojuje Božou zbrojou, aby sme sa mohli postaviť proti diablovým útokom (Efezanom 6:11-12).
 • Som viac ako víťaz v Kristovi (Rímskym 8:37).
 • Boh nás učí rozoznávať a odolať diablovým klamstvám (1. Jánov 4:4).
 • V Kristovi sme svedkami diablovej porážky a jeho moc je obmedzená (Kolosenským 2:15).

7. Identita: Sloboda od strachu v Kristovi:

 • V Kristovi som oslobodený od ducha strachu (2. Timoteovi 1:7).
 • Boh mi dáva pokoj, ktorý prekonáva všetko chápanie, a chráni ma pred strachom (Filipským 4:6-7).
 • Som povolaný žiť v dôvere v Boha a nebáť sa (1. Petrov 5:7).
 • V Kristovi mám moc a silu prekonať strach a žiť vo viere (2. Korinťanom 12:9).
 • Som chránený a Boh je môj pastier, on ma prevedie aj v temných časoch (Žalm 23:4).

Tieto pravdy nám pripomínajú, aká je naša identita v Kristovi a aké veľké privilégium je byť súčasťou novej zmluvy a Božej rodiny.

 • Martin

Pozri aj dalšie zo série identity:

V tomto videu sa zamýšľam nad otázkou identity a jej vplyvom na našu reakciu voči udalostiam a problémom. Odhalte, ako nájsť svoje pravé Ja a žiť podľa hodnôt

Pozretia: 19,152 , Dnes: 14 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK