PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Zriekni sa duchovnej temnoty a dedičstva komunizmu

Týmto článkom sa budem venovať trošku iným hĺbkam duchovného boja a duchovnej reality. Článok je určený pre pokročilých vo viere.

Existujú rôzne druhy démonických duchov, napríklad emocionálny ako duch strachu, nenávisti alebo okultní ako čierna mágia, biela mágia a podobne. Rovnako existujú aj politickí a ideologickí démoni, ktorých cieľom je tiež odvrátiť ľudí od Boha, okradnúť ich (napr. o slobodu a majetok) a dokonca ich zabiť (Ján 10:10). Jedným z týchto politických/ideologických démonov je duch komunizmu. Samozrejme existujú aj iní, ako napríklad nacizmus, nacionalizmus, marxizmus, humanizmus, islam so svojou šariou atď. Týmto článkom by som sa však chcel zamerať len na rozpoznanie a zrieknutie sa ducha komunizmu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.

– Ježiš, Ján 10:10

Prečo píšem tento článok?

Vplyv zlého nezmizne automaticky len tým, že uveríme, ale až keď urobíme pokánie.

Veľa ľudí si neuvedomuje, že keď sa obrátia k Ježišovi, potrebujú sa zriekať zlých vecí z minulosti a urobiť z nich pokánie. Tieto veci mohli byť buď vedomé alebo nevedomé a mohli byť súčasťou života aj ich predkov (Exodus 20). Obrátenie sa k Ježišovi však neznamená, že vplyv týchto vecí automaticky zmizne. Preto môžeme vidieť, že aj v Cirkvi sa niekedy vyskytujú ľudia s komunistickým zmýšľaním (napr. kontrola, klamstvá – malomyseľnosť, hanba za vieru) alebo niekto iný môže byť pod vplyvom nacizmu, ktorý sa môže prejavovať cez skrytý rasizmus, antisemitizmus…

Prakticky každý z nás je pod negatívnym vplyvom duchovného dedičstva komunizmu. Väčšinou si to však neuvedomujeme, pretože v tom žijeme a vyrastáme ako ryby vo vode.

Tak isto má veľký zmysel robiť zástupné pokánie za národ a jeho hriechy – tým sa láme duchovná temnota nad národom. (Dan 9) Preto aj povstala teraz iniciatíva PRELOM.

Čo je to ideológia alebo izmus?

Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.

Biblia Efežanom 2:1-2

Vo svete existujú rôzne IDEOLÓGIE a ISMY – celé systémy zmýšľania, ktoré ovplyvňujú naše pohľady na život, svet, vieru, kultúru, ekonomiku, spoločnosť a tým aj náš život a správanie…

V mysli sa odohráva kľúčový boj v našom živote. Mať správne nastavenú myseľ je, ako mať dobrý softvér v počítači. Avšak, mať nefunkčný softvér alebo zavretý počítač je jedno, aký máme dobrý hardware.

Momentálne neviem dokázať či za každou ideológiou je nutne nejaká reálna duchovná sila. Avšak, za niektorými je veľmi zjavná duchovná mocnosť (kniežatá). Písmo však jasne hovorí na viacerých miestach, aby sme SI OBNOVILI DUCHOM SVOJU MYSEĽ. Niekedy to, ako zmýšľame, môže byť v rozpore s Bohom, Bibliou a Duchom Svätým a pod vplyvom démonického falošného ducha.

….a obnovili sa v duchu svojej mysle

Biblia Efežanom 4,23

Príklad, ako už bolo spomenuté, rasizmus spočíva v nenávistnom a pohŕdavom zmýšľaní voči niekomu len kvôli odlišnej farbe pleti. Ježiš nás vyzýva k láske ku všetkým ľuďom, zatiaľ, čo diabol nás viedol k nenávisti voči druhým.

Ako sa zriecť vplyvu zlého? Zjednodušený návod na modlitbu by mal obsahovať nasledovné kroky:

Ako sa zriecť vplyvu zlého? Zjednodušený vzor:

(Obnovenie ducha svojej mysle by vyzeralo nasledovne.)

 1. V modlitbe pomenovať zlé zmýšľanie,klamstvá, skutky, napríklad nenávisť alebo rasizmus.
 2. Požiadať o odpustenie od Ježiša.
 3. Odpustiť iným za prípadné krivdy alebo sa s nimi zmieriť.
 4. Odmietnuť – Zriecť sa zlého zmýšľania, skutkov, duchov.
 5. Prijímať a vyznávať Božiu pravdu a postoj, napríklad lásku ku všetkým ľuďom bez ohľadu na farbu pleti.
 6. Ideálne urobiť niečo, čím potvrdíte svoj nový postoj a preukážete lásku voči druhým.

Praktické kroky a veľmi dobrá kampaň, sa odporúčam pridať:

PRELOM komunizmu
Týždeň modliteb a pôstu
14.-21. máj 2023


STRUČNÝ ÚVOD KOMUNIZMU

Základná myšlienka komunizmu nie je nová ani v podstate neznie zle – spoločné vlastníctvo a rovnosť. No neskôr to Marx a Engels dotiahli do „komunistického ideálu“. Prefíkanou psychologickou manipuláciou nespokojného davu „v peknom obale aj zvratky predáš“. Horšie je, že to človek zistí, až keď je neskoro…

Richard Wumburdt – Marx a Satan

Wurmbrandt je veľmi známy rumunský farár, ktorý prežil roky v komunistickom väzení, kde bol mučený kvôli viere v Krista. No paradoxne aj tam priviedol veľa ľudí ku Kristovi a len to posilnilo jeho vieru. Neskôr sa rozhodol skúmať, ako je možné, že je taká SILNÁ TEMNOTA za komunizmom. Na základe svojho skúmania odhaľuje skutočné duchovné prepojenie medzi komunizmom a satanizmom v knihe MARX A SATAN. Tvrdí, že ideológie marxizmu a komunizmu sú v skutočnosti podriadené satanskej filozofii – prekrúcanie.

Wurmbrand tvrdí, že marxizmus nie je len politickým a ekonomickým systémom, ale aj náboženstvom, ktoré má svoje dogmy, kult, rituály a náboženský fanatizmus. Podľa Wurmbranda je hlavným cieľom marxizmu zničiť kresťanskú vieru a zničiť Boha.

Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol napísať o tejto téme je, aby sme sa poučili z histórie a neopakovali tú istú chybu. Teraz by som sa chcel podeliť o pár mojich paradoxných postrehov o komunizme.

PARADOXY KOMUNIZMU

Komunizmus chcel vytvoriť raj na zemi bez Boha, no vytvoril len veľké väzenie a peklo

Aj my v Československu sme mali viac ako 40 rokov totalitu. Obmedzovanie náboženskej slobody (viery v Boha), názorov, osobného vlastníctva, umenia, cestovania a podnikania… a okolo Československa bol natiahnutý veľký železný ostený drôt, ktorý, keď ste chceli prekročiť, tak vás zastrelili. Nehovoriac o tom, čo všetko sa dialo v ZSSR, Číne a Severnej Kórei…

Myslím, že nikdy to ani inak nemôže dopadnúť, ak ľudia chcú stavať na zemi raj bez Boha. Základným hriechom komunizmu je odmietanie Boha a vzbura voči nemu.

„Niet pokoja pre bezbožných,“ hovorí môj Boh.

Iz 57,21

Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba! Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi.“ …

Babylonská veža, Gn 11,4


Babylonská veža je princíp svetskej pyšnej vlády, ktorý sa objavuje v celej Biblii, a zakaždým sa táto pyšná vzbura proti Bohu končí pádom, len je to otázka času.

Komunizmus OPIOM ľudstva

Ďalší paradox spočíva v tom, že Marx povedal, že náboženstvo je ópiom ľudstva, no posledné storočie ukázalo, že to bol práve komunizmus, ktorý bol ópiom ľudstva a nereálnym projektom vzdorujúcim ľudskej prirodzenosti a slobodám, ktorý stál milióny ľudských životov a priniesol ovládanie, diktatúru a totalitu.

V istom zmysle je určite potrebné rozlišovať medzi náboženstvom a kresťanstvom, pretože je faktom, že aj náboženstvo bolo veľakrát zneužívané na mocenské ciele. Avšak, nemali by sme zahodiť „skutočné bankovky kvôli falošným“. Bolo by bláznivé zahodiť vlastné a skutočné bankovky len preto, že ich niekto iný zneužíva alebo falšuje. K tejto téme máme špeciálny článok, – ktorý tu nebudem podrobne rozoberať, ale veľmi ho odporúčam prečítať.

Naboženstvo
ČLÁNOK: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

Komunizmus ako náboženstvo

Paradoxne, komunizmus má veľa spoločného s náboženstvom. Má svojich svätých, ktorých uctieva, svoje mumifikované relikvie, na ktoré sa chodí pozerať (Lenin v mauzóleu), svoje sväté spisy – Marxove listy, svoje sľuby, príkazy, rituály, vyhlásenia, piesne, príbehy, materialistickú vieru vo „vedu“, extrémistov a modly (sochy a obrazy)… Z týchto vecí treba urobiť pokánie.

Extrémizmus a fanatizmus znamenajú, že jediní oni majú pravdu a čo oni povedia, to je pravda. Každý, kto by sa proti tejto ich pravde (vlastne bludu) postavil, stáva sa nepriateľom ich „sekty“ a treba ho umlčať, obmedzovať alebo jednoducho odstrániť. Podobne dnes funguje aj ľavicový komunizmus – progresivizmus.

Ako ľudské bytosti sme stvorení pre vzťah s Bohom a spiritualitu. Avšak, keďže zavrhujeme toho pravého, tak si vytvárame alebo prijímame rôzne falošné náhrady – falošných bohov, ktoré nemôžu skončiť inak ako v temnote, neslobode a skaze.

Či si nejaký národ zmenil bohov? — Hoci to ani bohovia neboli. Môj ľud však zamenil svoju slávu za čosi, čo neosoží. Žasnite nad tým, nebesá, zhrozte sa úžasne, znie výrok Pána. Dvoch zločinov sa dopustil môj ľud, mňa opustil, prameň živej vody, aby si vykopal cisterny, cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu.

Biblia Jeremiaš 2:11-13

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 

Biblia Exodus 20:2

Komunizmus si myslel že, má pravdu, no stál proti Božej pravde

„My vieme, že oni klamú. Oni vedia, že klamú. Oni vedia, že my vieme, že oni klamú. My vieme, že oni vedia, že my vieme, že oni klamú, ale oni aj tak stále klamú.“

Alexander Solženicyn, autor veľdiela Súostrovie Gulag, vystihol vzťah medzi obyvateľmi Ruska a Kremľom už dávno.

Čo je pravda, viac rozoberam v članku: Existuje Pravda?

Existuje Pravda?

Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet!“ Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.

Biblia, Žalm 14,1


Komunizmus má zakrvavené ruky viac ako nacizmus

Komunisti aj ateisti často vyčítajú kresťanom povrchnosť a nesebakritickosť, že náboženstvo môže za zlo na celom svete a za smrť veľa ľudí v histórii ľudstva. No realita je tá, že podľa Čiernej knihy komunizmu od francúzskych historikov za posledných 100 rokov, komunizmus môže za smrť 85 – 100 000 000 ľudských životov (ČÍNA 60 miliónov, ZSSR 15 miliónov, S.KORÉA 2 miliónov, …). Prekonal Hitlera aj nacizmus.

Nehovoriac o mučení, väzení, hladomoroch, obmedzovaní slobôd, prenasledovaní, šikanovaní miliónov neprávom odsúdených alebo len za to, že mali iný názor, alebo sa niekomu len nepáčili.

Teda, ak je nacizmus zakázaný kvôli svojim skutkom a komunizmus má ešte horšie, nemal by byť tiež zakázaný? Verím, že ak sa ako spoločnosť máme posunúť vpred, potrebujeme POMENOVAŤ a ODMIETNUŤ zlo a zabrániť mu, aby sa nevracalo len v inej podobe. Dnes sa totiž marxisti znova postavajú buď ako ľavicoví (progresivizmus) alebo ako pravicoví.

Keď v Nemecku padol nacizmus, Nemci to pomenovali, zriekli sa toho a učili to svoje deti. U nás a v Rusku, keď padol komunizmus, zabudlo sa na to, čo to bolo. No ľudia, ktorí sa nepoučia z minulosti, sú nútení opakovať svoje chyby.

Miesto blahobytu chudoba, populizmus a neprávosť

Keď porovnáme s inými kapitalistickými krajinami, komunizmus u nás priniesol zjavnú chudobu a nedostatok. Násilné odobratie súkromného majetku a privatizácie bolo krádežou. Nehovoriac o tom, že rovnosť bola len ilúziou, pretože niektorí boli rovnejší ako iní. Dôležitejšie ako schopnosti, povolanie alebo charakter bola ideologická lojalita ku totalite. Duch chudoby a korupcie, ktorý bol za tým, je sama o sebe veľkou témou, ktorú necháme na inokedy.

Jedno z podvedomých klamstiev, ktoré vzniklo z tej doby, je „Kto neokráda štát, okráda vlastných“.

Potrebujeme sa učiť Božej ekonomike a biblickému spravovaniu financií, aby sme už aj tu na zemi žili v Pánovom zabezpečení a hojnosti. Zaujímavým projektom je Biblia a financi.

Ľudské systémy vlády vs. Božia

Každý svetský systém vlády je do istej miery skorumpovaný, nedokonalý so svojimi chybami – nie len komunizmus. Čo si ale reálne potrebujeme uvedomiť je, že naša viera a nádej by nemali byť v žiadnom ľudskom politickom či ideologickom systéme, – ale iba v Bohu.

My ľudia, keďže sme stratení v zmysle oddelení od Boha, tak prirodzene hľadáme „spasiteľa“, aj keď ho možno tak nenazveme (nie len politikov alebo ideológií).

EVANJELIUM: DOBRÁ SPRÁVA Z NEBA PRE TEBA
EVANJELIUM: DOBRÁ SPRÁVA Z NEBA PRE TEBA

Boží plán obnovy

V Biblii je jasne zjavený Boží plán pre človeka a svet. Hoci sme sa proti Bohu vzbúrili a dostali sme sa do hriechu a oddelenia od Boha a pustili sme si tu doslova diabla s jeho démonmi. Boh sa kvôli svojej láske rozhodol obnoviť vzťah s nami, zachrániť nás a obnovovať svoju vládu na zemi. Avšak to sa deje v procese (Lukáš 17:22). Až do momentu, kedy Ježiš príde fyzicky znova na zem so svojimi anjelmi a svätými, aby ustanovil svoju viditeľnú vládu na zemi (pozri Lukáš 17:24, Zjavenie 19, Danie 7, Zachariáš 14, Matúš 25).

Kým sa to stane?

Je dôležité rásť v Božej vláde v našich srdciach, životoch aj spoločnosti, kým sa to nestane. Obrátenie sa k Bohu je jedna vec, no rásť v Jeho vláde a budovať Jeho Kráľovstvo, ktoré je medzi nami a je večné, je druhá vec. To sa odlišuje od svetských kráľovstiev (Viď: Dan 2).

Vlastne preto Ježiš hovoril o príchode Božieho Kráľovstva, v ktorom vládne spravodlivý a milujúci kráľ, ktorý je služobník a obetoval sa za všetkých. Toto Kráľovstvo sa začína v našich životoch, keď sa rozhodneme uveriť v Ježiša a prijať ho za Pána (R 11:10-11). Avšak v budúcnosti bude toto Kráľovstvo zjavené v plnosti a aj na celosvetovej politickej úrovni.

Diablova vzbura alebo podriadenie sa autoritám

Hoci sú nedokonalé a skorumpované svetské zriadenia, Písmo nás vedie k tomu, aby sme im sa podriadili aj svetským autoritám (R 13), dokiaľ nás nevedú proti Božiemu zákonu (Dan 3,18). Vzbura proti Božím autoritám vedie k skaze a je z diabla, ktorý sa prvý vzbúril proti Bohu. Na druhej strane, vzbura proti diablovému vplyvu vedie istotne aj k konfliktu a duchovnému boju, ale nakoniec vedie k životu, slobode a požehnaniu a je to správne. Preto potrebujeme rozlišovať, komu sa podriaďujeme a komu sa búrime.

Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa jako modlárstvo a bohovia.

Biblia, 1Sam 15,23 

Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.

SEB Jk 4,7

Záver: Čo je podstatné

Suma sumáru, čo som týmto článkom vlastne chcel povedať: komunizmus je ideológia, ktorá vznikla z diablovho kráľovstva, ako dokazuje to, ako Marx fungoval, aké ovocie zanechal za sebou. Niektoré duchovné veci sa automaticky nezmenia, preto z nich potrebujeme urobiť pokánie a zriekať sa ich. Veľmi dôležitá je teraz modlitebná iniciatíva s názvom Týždeň modliteb a pôstu 14.-21. máj 2023,. VEĽMI, VEĽMI vás pozývam, aby ste sa k nej pridali. Táto iniciatíva je realizovaná službou modlitieb 24/7 a ich modlitby zrieknutia sa dedičstva komunizu sú perfektne rozpracované. Ich víziou je nielen zlomiť hriech v osobnom živote, ale aj v celej krajine, preto vás pozývam, aby ste sa pridali k týmto modlitbám.

Taktiež sa upevňujte v budovaní Božieho kráľovstva, pretože len to je večné. Dávajte si veľký pozor na to, akého ducha ste. Ste Kristovho, alebo iného?


ZRIEKNUTIE sa duchovného dedičstva komunizmu podľa Chatu GTP

Nedalo mi nevyskúšať, čo mi vyhodí umelá inteligencia, ale radšej odporúčam https://www.modlitby24-7.net/modlitby-post 🙂

Určite, tu sú 10 bodov, ktoré môžu pomôcť zrieknuť sa duchovného dedičstva komunizmu:

 1. Zrieknime sa presvedčenia, že štát je jediným zdrojom pravdy a spravodlivosti. Dovoľme si uveriť, že existuje vyššia autorita, ktorá nás vedie k pravde a spravodlivosti.
 2. Zrieknime sa myšlienky, že diktatúra proletariátu a násilná revolúcia sú riešením pre dosiahnutie lepšieho spoločenského usporiadania. Dovoľme si uveriť, že mierumilovné riešenia a spolupráca sú kľúčom k vytvoreniu skutočne spravodlivej spoločnosti.
 3. Zrieknime sa myšlienky, že jednota a rovnosť sa dajú dosiahnuť len prostredníctvom komunistického režimu. Dovoľme si uveriť, že jednota a rovnosť sú možné aj v slobodnej spoločnosti, kde je rešpektovaná individuálna sloboda a súkromné vlastníctvo.
 4. Zrieknime sa myšlienky, že náboženstvo a vierovyznanie sú nástrojmi na ovládanie ľudí a že sú v rozpore s komunistickou ideológiou. Dovoľme si uveriť, že náboženstvo a vierovyznanie sú základom pre našu duchovnú slobodu a súčasťou našej identity.
 5. Zrieknime sa myšlienky, že súkromné vlastníctvo a trhová ekonomika sú zdrojom nerovnosti a neprávosti. Dovoľme si uveriť, že súkromné vlastníctvo a trhová ekonomika sú základom pre hospodársky rozvoj a prosperitu.
 6. Zrieknime sa myšlienky, že kritika komunizmu a jeho dedičstva je zradou našich ideálov a tradícií. Dovoľme si uveriť, že kritika je súčasťou slobodnej a otvorenej spoločnosti a môže nás viesť k lepším riešeniam.
 7. Zrieknime sa myšlienky, že komunistický režim bol prejavom ľudskosti a lásky k ľuďom. Dovoľme si uveriť, že režim bol prejavom násilia, útlaku a neľudskosti.
 8. Zrieknime sa myšlienky, že boli vykonané len malé chyby a zločiny, a že komunistický režim bol len zlomený sen. Dovoľme si uveriť, že režim bol jedným z najkrvavejších a najneľudských režimov v histórii ľudstva.
 9. Zrieknime sa myšlienky, že komunizmus má ešte stále nádej na obnovenie. Dovoľme si uveriť, že ideológia bola porazená a môžeme sa spojiť s tými, ktorí sú otvorení demokratickému svetu.
 10. Zrieknime sa myšlienky, že komunistický režim bol jediným riešením pre chudobných a slabých. Dovoľme si uveriť, že existujú aj iné cesty, ktoré sú založené na láske, úcte a ľudskej dôstojnosti a ktoré umožnia zlepšenie života pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti.

Týmito desiatimi bodmi sa môžeme zriecť duchovného dedičstva komunizmu a otvoriť sa novým príležitostiam a možnostiam. Dôležité je uvedomiť si, že zrieknutie sa ideológie nie je jednorázovým aktom, ale kontinuálnym procesom, ktorý nás bude sprevádzať celým životom.

Príklad modlitby ZRIEKNUTIA SA KOMUNIZMU:

Drahý Bože,

dnes sa k Tebe modlíme so srdcom plným smútku a ľútosti nad utrpením a obmedzeniami, ktoré priniesol komunizmus. Prosíme Ťa, pomôž nám zrieknuť sa tejto ideológie a všetkých jej praktík, ktoré nás odvádzajú od Teba a našej viery.

Prosíme Ťa, pomôž nám vidieť, že nesloboda a kontrola, ktoré boli charakteristické pre komunistický režim, sú v rozpore s Tvojím plánom pre nás ako ľudské bytosti. Prosíme Ťa, aby sme sa mohli vzdať všetkých foriem násilia, útlaku a nespravodlivosti, ktoré boli prítomné počas komunistického režimu.

Dovoľ nám, Pane, aby sme sa mohli zamerať na hodnoty, ktoré si Ty sám nám poskytol – slobodu, spravodlivosť, rovnosť a lásku. Prosíme Ťa, aby sme sa mohli stať prejavom Tvojho milosrdenstva a žiť život, ktorý ukazuje Tvoju pravdu a spravodlivosť.

Dovoľ nám, Pane, aby sme sa mohli učiť zo svojich chýb a z histórie nášho národa a aby sme mohli vždy stáť za hodnotami, ktoré sú založené na Tvojom slove a pravde. Prosíme Ťa, aby sme mohli byť úspešní vo všetkých našich úsilích a aby sme mohli slúžiť Tebe a našim blížnym s pokorou a láskou.

Prosíme Ťa, aby si sa nad nami zmiloval, Pane. Všetko toto sa modlíme v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Podstatné rozdiely medzi kresťanstvom a komunizmom

 1. Pohľad na Boha a náboženstvo: Kresťanstvo uznáva existenciu Boha a učí, že človek by sa mal riadiť jeho ustanoveniami. Komunizmus je ateistický a tvrdí, že náboženstvo je opium pre ľudstvo a že je potrebné odstrániť ho.
 2. Kontrola nad ekonomiko, a hospodarstvom nie je nič nové pri politických hnutiach aideológiach ktorí chcú druhých ovládať.
 3. Vlastníctvo: Kresťanstvo uznáva právo na súkromné vlastníctvo a poukazuje na zodpovednosť, ktorú má každý jednotlivec voči ostatným. Komunizmus verí v kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov, ako sú továrne, pôda, a iné zdroje.
 4. Morálka a etika: Kresťanstvo učí morálne a etické princípy ako sú láska, úcta, ochota pomáhať druhým, úprimnosť a iné hodnoty. Komunizmus kládze dôraz na rovnosť a spravodlivosť a usiluje sa odstrániť sociálne nerovnosti medzi ľuďmi.
 5. Sloboda a práva: Kresťanstvo uznáva slobodu a práva jednotlivcov a vyzýva k rešpektovaniu základných práv každého človeka. Komunizmus sa snaží obmedziť slobodu jednotlivcov s cieľom dosiahnuť kolektívny cieľ.
 6. Demokracia: Kresťanstvo neuplatňuje žiadne konkrétne politické usporiadanie, zatiaľ čo komunizmus verí v kolektívne rozhodovanie a usporiadanie spoločnosti prostredníctvom demokratických inštitúcií, avšak v praxi to niekedy nemusí byť dodržiavané.

Určite, tu sú 10 bodov, ktoré môžu pomôcť zrieknuť sa duchovného dedičstva komunizmu:

 1. Zrieknime sa presvedčenia, že štát je jediným zdrojom pravdy a spravodlivosti. Verím a prímam, že existuje vyššia autorita, ktorá nás vedie k pravde a spravodlivosti.
 2. Zrieknime sa myšlienky, že diktatúra proletariátu a násilná revolúcia sú riešením pre dosiahnutie lepšieho spoločenského usporiadania. Verím a prímam, že mierumilovné riešenia a spolupráca sú kľúčom k vytvoreniu skutočne spravodlivej spoločnosti.
 3. Zrieknime sa myšlienky, že jednota a rovnosť sa dajú dosiahnuť len prostredníctvom komunistického režimu. Verím a prímam, , že jednota a rovnosť sú možné aj v slobodnej spoločnosti, kde je rešpektovaná individuálna sloboda a súkromné vlastníctvo.
 4. Zrieknime sa myšlienky, že náboženstvo a vierovyznanie sú nástrojmi na ovládanie ľudí a že sú v rozpore s komunistickou ideológiou. Verím a prímam, že náboženstvo a vierovyznanie sú základom pre našu duchovnú slobodu a súčasťou našej identity.
 5. Zrieknime sa myšlienky, že súkromné vlastníctvo a trhová ekonomika sú zdrojom nerovnosti a neprávosti. Verím a prímam, že súkromné vlastníctvo a trhová ekonomika sú základom pre hospodársky rozvoj a prosperitu.
 6. Zrieknime sa myšlienky, že kritika komunizmu a jeho dedičstva je zradou našich ideálov a tradícií. Verím a prímam, že kritika je súčasťou slobodnej a otvorenej spoločnosti a môže nás viesť k lepším riešeniam.
 7. Zrieknime sa myšlienky, že komunistický režim bol prejavom ľudskosti a lásky k ľuďom. Prehlasujem pravdu, že režim bol prejavom násilia, útlaku a neľudskosti.
 8. Zrieknime sa myšlienky, že boli vykonané len malé chyby a zločiny, a že komunistický režim bol len zlomený sen. Prehlasuéjm pravdu, že režim bol jedným z najkrvavejších a najneľudských režimov v histórii ľudstva.
 9. Zrieknime sa myšlienky, že komunizmus má ešte stále nádej na obnovenie. Prehlasuéjm pravdu, že ideológia bola porazená a môžeme sa spojiť s tými, ktorí sú otvorení demokratickému svetu.
 10. Zrieknime sa myšlienky, že komunistický režim bol jediným riešením pre chudobných a slabých. Prehlasuéjm pravdu, že existujú aj iné cesty, ktoré sú založené na láske, úcte a ľudskej dôstojnosti a ktoré umožnia zlepšenie života pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti.

ODPORÚČANÉ ZDROJE

DÔLEŽITÉ: Týždeň modliteb a pôstu
14.-21. máj 2023

Neustále sa stretávame s tým, že Slovensko sa nie dostatočne a úplne vyrovnalo s obdobím komunizmu, čo má vplyv na ďalší vývoj našej krajiny. Naším úmyslom je mobilizovať, povzbudiť a inšpirovať kresťanov naprieč teologickým spektrom a bohoslužobnej praxi k pokorným modlitbám, prosbám za náš národ, k osobnému aj zástupnému pokániu počas týždňa modlitieb a pôstu.

https://www.modlitby24-7.net/modlitby-post

Čierna kniha komunizmu

Marx a Satan – Richard Wurmbrand

Luterský farár Richard Wurmbrand (1909 – 2001) strávil kvôli svojej viere štrnásť rokov vo väzeniach komunistického Rumunska. Skúsenosti s totalitnou mocou ho podnietili k hľadaniu podstaty učenia Karola Marxa a komunistickej ideológie.
Zatiaľ čo komunizmus sám seba líči ako zástanca ľudského pokroku a dobra as bohorovnou samozrejmosťou predkladá svoj ateistický pohľad na svet, Wurmbrandovo bádanie odhaľuje pravé korene, ktorými boli Karol Marx aj otcovia moderného komunizmu, marxizmu i socializmu inšpirovaní a siahajúcimi. Na základe skúmania výpovedí, spisov i básní Karola Marxa a jeho nasledovníkov autor ukazuje, ako „knieža temnoty“ dal ľuďom do rúk „meč“, ktorým majú terorizovať národy. Zároveň odhaľuje metafyzické rozmery zla totalitnej moci, ktoré sú materialistickému svetu neznáme.
Wurmbrand dokazuje, že toto hnutie nie je len výtvorom ľudí túžiacich po bohatstve a moci, ale že jeho cieľom je – „podľa satanského pôsobenia“ – rozvrat a zničenie ľudstva.

Krátka Animácia: Zvieracia farma (George Orwell)

Film: Zvieracia farma (George Orwell)

Dokument: Příběh Rudého zla – Sovětský příběh


Článok: Čo spája progresivizmus a marxizmus

YouTube player
YouTube player
O tom ako Ján Amos Komenský našiel POKOJ VO SVETE CHAUSU.

Pozretia: 11,368 , Dnes: 13 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK