PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Finney – Moc modlitby

Charles G. Finney

Jeden zo spisovateľov kresanských biografií označil pamäte Charlesa Finneya za „možno najpozoruhodnejší popis prejavov moci Svätého Ducha odo dní apoštolov. Sú plné zobrazení duchovných vyliatí, ktoré človeku pripomínajú deň letníc.“ Jeden z Finneyho najbližších priateľov, ktorý bol tiež niekoľko rokov jeho stenografom, o ňom povedal: „Intenzita a stálosť jeho nadšenia boli prekvapujúce. Zdalo sa, že v ňom svätý oheň nikdy nevyhasína.“finny

Charles G. Finney sa narodil v r.1792. Behom svojho detstva takmer nepočul kázať evanjelium. Vo veku dvadsiatich šiestich rokov začal pracovať v advokátnej kancelárii v mestečku Adams v štáte New York. Tam sa tiež mohol pravidelne zúčastňovať bohoslužieb a modlitebných zhromaždení. Neustále analyzoval modlitby kresťanov, ale nevidel, že by sa im kedy dostávalo vypočutia.

Členovia zboru sa ho pýtali, či by nechcel, aby sa za neho modlili. Odpovedal im: „Nie. Myslím, že potrebujem modlitby, lebo som si vedomý, že som hriešnik. Ale nechápem, k čomu by vaše modlitby za mňa boli, lebo stále prosíte a nedostávate. Odkedy som prišiel do Adamsu, modlíte sa za duchovné prebudenie, a predsa ho nemáte. Modlíte sa, aby na vás zostúpil Duch Svätý, a predsa sa sťažujete na svoju chudobu… od tej doby, čo som začal navštevovať tieto zhromaždenia, ste sa namodlili toľko, že by ste museli modlitbami vyhnať diabla z Adama, keby vo vašich modlitbách bola nejaká moc. Ale stále sa modlíte a stále sa sťažujete.“

Keď sa Finney 10.októbra 1821 osamote modlil v lese za dedinou, zakúsil mocné obrátenie. V ten deň mal večer vo svojej malej kancelárii videnie, v ktorom padol s plačom k Ježišovým nohám. „Prijal som mocný krst Duchom Svätým… bez toho, že by som to očakával, bez toho, aby som vôbec pomyslel na to, že niečo podobné je pre mňa, bez toho, že by som si pamätal, že som o niečom podobnom kedy od kohokoľvek na celom svete počul, v okamihu, kedy som to vôbec neočakával, zostúpil na mňa Svätý Duch tak, ako keby prenikol mojím telom aj dušou.“

Hneď ďalší deň začal Finney vydávať svedectvo ľuďom. V ten večer, bez toho aby bolo čokoľvek oznamované, videl ľudí z celej dediny prichádzať na miesto, kde sa zvyčajne konali modlitebné zhromaždenia. Po dedine sa roznieslo, že sa obrátil. Nakoniec sa rozhodol tiež ísť. Keď tam prišiel, bol celý dom plný ľudí, ale nikto nič nehovoril. Potom povstal Finney. Keď opakoval svoje svedectvo, ľudí sa zmocnil Svätý Duch. Povstal kňaz a vyznal, že bol pre zbor kameňom úrazu. Požiadal Finneyho, aby sa modlil. Keď sa Finney po prvý krát verejne modlil, Boh ho k tomu pomazal. Od tej doby bolo modlitebné zhromaždenie každý večer. Začalo prebudenie. Rozšírilo sa medzi všetkých ľudí a všetkými smermi do okolia.

Na začiatku svojho života s Bohom sa Finney naučil mnohému o vytrvalej a víťaznej modlitbe a modlitebných bremenách. Skoro ráno pred svitaním zhromažďoval niektorých mládencov z Adamsu ku každodenným modlitebným zhromaždeniam. Sám sa začal modliť celé hodiny, často chodil do lesa, aby tam bol sám s Bohom. Ku svojmu modlitebnému režimu začal pripájať aj pôst. Podobne ako Wesley stanovil pravidlá pre svoj Svätý klub, tak aj Finney nabádal týchto mladých ľudí, aby si každý deň vyhradili pre modlitbu tri chvíle – pri východe slnka, na poludnie a pri západe slnka. Keď sa verne modlili, Boh vylieval Ducha modlitieb aj na ďalších mladých ľudí.

Pri svojom druhom večernom zhromaždení v Evans Mills Finney našiel budovu plnú ľudí. Bez akéhokoľvek úvodu alebo piesne šiel ku kazateľnici a citoval Iz 3, 10-11: „Povedzte spravodlivému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skutkov.  Ale beda bezbožnému, zle bude; lebo mu bude daná odplata jeho rúk.“ Svätý Duch okamžite začal usvedčovať ľudí. V priebehu tej noci sa ľudia niekoľko krát pokúšali zistiť kde Finney býva, a posielali pre neho, aby sa za nich modlil. Zhromaždenia pokračovali na školách, v kostoloch a v krčme jedného človeka so zlou povesťou, ktorý sa obrátil.

Hriešnici boli usviedčaní natoľko, že nemohli spať. Nemecký zbor zo susedstva požiadal Finneya, aby u nich kázal. „Pánov meč ich zasahoval na ľavo i na pravo. Za niekoľko málo dní prežívala usvedčenie celá osada.“ Bol čas žatvy, ale ľudia na poli odkladali svoje náradie, aby sa dostali na každodenné bohoslužby o jednej popoludní. Prebudenie prinieslo zborom presbyteriánov i nemeckých kongregacionalistov také požehnanie, že čoskoro postavili nové kamenné kostoly.

V priebehu tohto prebudenia ordinoval jeden starší cirkvi presbyteriánov Finneya za evanjelistu. Finney „kládol veľký dôraz na modlitbu ako nepostrádateľnú podmienku prebudenia… používanými prostriedkami boli kázanie, modlitba a zhromaždenia, veľa osobných modlitieb, osobných rozhovorov a stretnutí pre vyučovanie úprimne hľadajúcich.“

Finney sa snažil kázať jednoducho a používať iba jednoduché ilustrácie. Nerobil to len preto, aby si to poslucháči zapamätali, ale aby ich pravda usvedčila. Vždy hovoril priamo k ľuďom. Ako právnik obhajoval vec Ježiša Krista tak, aby bol rozsudok vynesený okamžite.

Finney povedal: „Chodil som od domu k domu, zúčastňoval sa modlitebných zhromaždení a kázal a pracoval každý deň i každú noc.“ Tak to šlo mesiac za mesiacom. Finney zaznamenal, že dielo spasenia sa šírilo všetkými smermi. Než uplynul rok, prichádzali správy o prebudení v jedenástich mestách v oblasti…

(Wesley L. Duewel: Oheň probuzení, str.64-66, EIRENE 1997)

Zdroj : http://proroctvo.blogspot.sk/

Pozretia: 6,677 , Dnes: 6 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK