FIREproduction.sk

Príbehy Božích mužov a žien z histórie

Finney – Moc modlitby

Čas prečitánia cca 4 minút Charles G. Finney Jeden zo spisovateľov kresanských biografií označil pamäte Charlesa Finneya za „možno najpozoruhodnejší popis prejavov moci Svätého Ducha odo dní apoštolov. Sú plné zobrazení duchovných vyliatí, ktoré človeku pripomínajú deň letníc.“ Jeden z Finneyho najbližších priateľov, ktorý bol…

 2,312 total views

Gróf Zinzendorf – Začiatok modlitebného hnutia

Čas prečitánia cca 2 minút Gróf Zinzendorf – Začiatok modlitebného hnutia Nedá mi nespomenúť jeden konkrétny a najznámejší príklad takéhoto „Dávidovho stánku“ a síce dom modlitby moravských bratov. Ich modlitebná ustavičná reťaz fungovala vyše sto rokov. Ako k tomu to fenoménu došlo? R.1722 ponúkol gróf…

 2,588 total views

Savonarola – Prebudenie pred reformáciou

Čas prečitánia cca 3 minút Gironimo Savonarola – Prebudenie pred Reformáciou. Nástrojom bol prebudenia v talianskej Florencii, ktoré začalo v rokoch 1496-98, bol taliansky rímskokatolícky mních Savonarola. V dobe, kedy prebudenie začalo, bol Martin Luther malý chlapec. Savonarolu šokovala zhýralosť a nemravnosť sveta okolo neho,…

 3,709 total views