PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
12 Biblických odpovedí na otázku: Čo bude po smrti?
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

12 Biblických odpovedí na otázku: Čo bude po smrti?

Čo realne bude po smrti? Čo je nádej večného života a čo nás realne Biblia vyučuje o posmrtnom živote? Prvá vec je asi to že Boh nestvortil človeka len ako kus mäsa a kosti, ale, že má aj dušu a je duch, ktorý ma v sebe vloženú je večný (Koh 3,11). Teda v nás ľuďoch je od Boha hlboko vložený rozmer večnosti. AK by si sa chcel dozvedieť viac o nebi, pekle ale aj novom Jeruzaleme a hlavne o tom ako nájsť s istotou a pokojom cestu do NEBA tak tento článok je presne pre teba.

A Pán Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života(duch), a človek sa stal živou dušou.

Gn 2,7 , + Heb 4,12

12 Biblických odpovedí na otázku: Čo bude po smrti?

Čo je NEBO alebo NEBESIA?

Nebesia v pôvodnej hebrejčine sú skoro stále v množnom čísle. Teda viac nebies, jedno je to ktoré vidíme, krásne azúrové, kde lietajú vtáci a lietadla. Druhé je duchovná sféra, kde prebieha duchovný boj medzi nebom a zemou. (Dan 10,20, Ef 6,12) Je to nebo medzi prvým a tretím. Tretie nebo, je to miesto, kde Apoštol Pavel hovorí, že bol vytrhnutý vo videný, je to miesto, kde prebýva Boh. (Zj 11,13b)

Najdôležitejšou charakteristikou neba je to, že tam je Boh a Nebo je plné jeho slávy, krásy a pokoja.

Čo je ešte lepšie, že sám Boh ťa tam chce. Otázka je iba, či ty príjmeš Božie podmienky sa tam dostať.

Čo je v Nebi ?

Okrem Boha Otca v nebi je aj Ježiš, veľké množstvo Božích anjelov a ďalšie duchovné bytosti a ľudia, – ktorí sú skrze spasenie. (Zj 5:11-14)
Nebo je až tak nádherné a veľké miesto, že si je ho až ťažké si predstaviť alebo pochopiť našim ľudským mozgom, alebo s našimi dočasnými skusenostiami. (1Kor 2,9) Je tam radosť a naplnenie a už žiadne zlo, smútok, hriechy, trápenie, bolesť, choroba, chudoba, smrť alebo démoni ani nič nečisté. (Zj7:15-17)

Otázka je budeš tam aj ty?

Ako sa dostať do neba?

No, ako som napísal, Boh ťa tam chce a chce ťa tam až tak veľmi, že bol ochotný obetovať to najvzácnejšie, čo mal – svojho Syna Ježiša. Aby si mohol byť očistený od svojich hriechov a prijať spasenie (záchranu). Teraz je krok na tebe, on poslal „rebrík“ z neba. Je len na tebe sa ho chytiť a nechať sa ním vytiahnuť.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Jn 3,16

Peklo – miesto, kde nikto nechce skončiť

Podľa Biblie to je miesto veľkého trápenia, z ktorého niet úniku, ktoré horí ohňom a sírou.(Zj 14:9-11) No aj tak tá úplne najhoršia vec, ktorá tam je, je úplné oddelenie od Boha.

Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

2Tes 1,9

Peklo alebo Ohnivé jazero.

Často sa tieto dve „miesta“ zamieňajú, ale je medzi nimi podstatný rozdiel. Peklo je miesto, kde vládne satan, je to jeho oblasť, asi ako pre Boha Nebo. Ohnivé jazero je miesto spravodlivého Božieho hnevu, kde nakoniec bude uvrhnuté všetko z pekla, aj samotné peklo so satanom na večnú skazu.

Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero.

Zj 20,14

Kto tam bude?

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že ohnivé jazero nebolo pripravené pre človeka, ale pre satana a jeho anjelov a tých, čo sa k nemu pridali.

Písmo dokonca jasné hovorí kto každý tam bude:

Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“

Zj 21:8

Ak ste sa našli v tomto zozname, ešte nezúfajte, lebo každý človek nejako zhrešil, či už viac alebo menej a obeť Ježiša Krista je dostatočná každý z týchto hriechov dokonale a úplne očistiť z nášho života v momente, keď sa pokoríme pred Pánom.

Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.

Mat 25 40-41 (Celý text je na konci článku)

Dôležitú vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, že Boh nechce, aby žiaden človek strávil večnosť v Ohnivom Jazere. Je to „cieľová stanica“ cesty, ktorú si tu niektorí na zemi vybrali. Čo človek seje, bude aj žať. Inými slovami – čo robíme a čo si vyberieme, to budeme aj mať.

Čo je pre mňa najalarmujúcejšie v tomto texte, že pri súde sú aj ľudia, čo nazývali Ježiša Pánom, ale nemali žiadnu praktickú lásku, budú odsúdení spolu so satanom a jeho anjelmi.

Minule som jedného nemenovaného falošného Biblického učiteľa, počul kázať na tento text, a praktický povedal, že jedine čo musíme máť je láska aby sme boli spasený a Ježiša na to nepotrebujeme. Toto tento text nehovori, lebo tí ľudia nazvali Ježiša Pánom.

A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

ZJ 20:15

Zapísaný v Knihe života sú pravdepodobne ľudia, ktorý prijali večný život, a ten primame jedine skrze Pána Ježiša Krista. Plus sú aj iné texty ktoré to potvrdzujú. Napriklád:

Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Jn 3,36

Jediný spôsob ako sa tomu vyhnúť je chytiť sa „rebríka“, ktorý nám bol daný z neba.

Zmieriť s Bohom sa dá iba počas života

Zmieriť sa s Bohom môžme len počas života, po smrti to už nebude možné, lebo potom už bude súd.

A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd,

Heb 9,27

Bude sa môcť z pekla vykúpiť po určitom čase?

Sú učenia ktoré tvrdia, že človek v pekle nebude na večnosť, ale že iba zhorý, proti čomu ja osobne by som nebol. No v Biblií vidím niečo iné. Príklad: falošný prorok ktorý spolu so šelmov (človek – predstaviteľ svetového satanského systému) budu uvrhnutý priamo do ohnivého jazera(Zj 19,20), a po viac ako 1000 rokoch k ním bude pridaný aj Satan. (ZJ 20:7b,10) No zjavne po tých 1000 rokoch nezhoria…

7 A keď sa dovŕši tisíc rokov… 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

ZJ 20:7b,10

Na inom mieste sa zase piše že démoni budu mučený na veky vekov alebo večným ohňom dňou i nocou – nikdy neprestavajucim.

Posledný súd a vzkriesenie

Veľakrát sa len zjednodušenie hovori o nebe a pekle, no Biblia hovori, že to tam tak úplne nekonči.

Vzkriesenie mrtvých je udalosť pred posledným súdom, kedy všetci ľudia vstanú (pravdepodobne) fyzicky z mrtvých a dostanú nové tela, nie také isté ako boli pred tým, ale oveľa lepšie. (1.Kor 15:35-58)

… a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.

Ján 5,29

Potom bude posledný súd, je udalosť ktorá odohrá na konci naších dejín. Budu len dve miesta kde ľudia skončia, buď v Ohnivom Jazere(Peklo) alebo v Novom Jeruzaleme (Nebo).

Nový Jeruzalem, zlaté mesto od Boha

Je mesto Boha, Baránka a Božieho ľudu. Boh dokonca vtedy stvorý novu zem a aj nové nebo. A tento nový alebo nebeský Jeruzalem zostúpi na tu novu zem a vtedy už bude AKO V NEBI TAK AJ NA ZEMI.

Čo sa týka opisujú mesta, priklaniam sa k tomu že je to skôr metaforické pripodobnené k Svätyni svätých (miesto v Židovskom chráme kde prebýval Boh – obraz buducí veci) ktorá bola tiež štvorec a celý zo zlata.


Čo sa týka opisujú mesta, priklaniam sa k tomu že je to skôr metaforické pripodobnené k Svätyni svätých (miesto v Židovskom chráme kde prebýval Boh – obraz buducí veci) ktorá bola tiež štvorec a celý zo zlata.

Zlaté mesto nový Jeruzalem od Boha zo zjaveni jána

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 

ZJ 22:1-7 (Pokračovanie celého textu nižšie)

A čo ľudia čo v živote nepočuli o Ježišovi a zomreli, alebo male deti ktore zomreli?

Veľmi dobrá a zároveň tažká otázka. Prv chcel povedať, že to čo mňe dáva pokoj je to že hoci na niektoré odpovede nemáme zatiaľ jasne odpovede z Písma, viem že Boh je dobrý a spravodlivý sudca, ktorí bude súdiť spravodlivo a súd patri konečnom dôsledku len jemu.

Na druhu stranu, viem že Pán Boh sa každému človeku snaži „klopať“ na srdce. Dôležite je to aby sme na jeho volanie reagovali a nasledovali ho.

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou.

Zj 3,20

Na druhej strane aj pre nás ako kresťanou je to výzva. Veď to je naše povolanie prinášať evanjelium, dobru správu o Ježišovi, jeho lásku, múdrosť aj moc stratenému svetu. Nezahrabať sa v strachoch, pohodlí, starostiach, našich plánov a iných veciach od služby do ktorej nás on povolal.

Pozvánka ktorá sa „neodmieta“

A Duch i nevesta hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody života.

Zj 22:17

Duch Svätý a Nevesta (Ježišova cirkev), voláme ľudí aj celý svet, aby prišli k živej vode – Ježišovi.

Jedine čo musíme urobiť, je 1. rozhodnúť sa chcieť a 2. prísť k Ježišovi a nabrať si živej vody koľko len chceme a to úplne zadarmo! Nikto iný nemá živú vodu, ani ju ľudom nemôže dať, žiadne iné náboženstvo či filozofia alebo učiteľ. Iba sám Ježiš Kristus Boží Syn, ktorý zaplatil tú najvyššiu cenu a z lásky sám seba obetoval za hriechy!

Áno, je to ponuká ktorá sa „neodmieta“, ale predsa ju už veľmi veľa ľudí odmietlo a už nemôžu to nikdy vrátiť späť. Preto máš jeden život, jeden pokus, rozhodni sa múdro. 🙂 Preto rozhodni sa múdro!

Záver: Potom alebo teraz

Raz som stretol jedného cudzinca vo vlaku a rozhovor prišiel na večnosť a zmierenie s Bohom. A jeho jednoduchá alibistická odpoveď bola: Ja sa zaujimam len o prítomnosť, toto budem riešiť potom. Tak mi sa ho nedalo spýtať, „riešiš kde pôjdeš na dovolenku na týždeň a neriešiš kde strávi tvoja duša večnosť?“. Úprimne sa zamyslel a dal mi za pravdu.

No teraz je čas kedy si vyberieme cestu aj cieľ, potom je už iba cieľ ktorý sme si dobrovoľne a slobodne vybrali počas života

 

– Martin K.


Ako sa vysporiadať vnútorne so stratou / smrťou blízkej osoby (VIDEA)

VERŠE A ODKAZY Z BIBLIE, z článku a nebi, pekle, poslednom súde.

Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach.

Ef 6,12


Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach.
Zj 11,13b

Kaz 3,11 Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Bôh, a to tak od počiatku až po koniec.

1Kor 2,9
Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo
 a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.

ZJ 7:15-17
Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.“

Zj 5:11-14
11 A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. 12 Volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.“ 14 Nato štyri bytosti povedali: „Amen.“ Potom starší padli a klaňali sa.

2.Kor 12:2
Znám človeka v Kristovi – pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba.

Rim 14,17
Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.

Zj 14:9-11
9 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, 10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11 Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijme znak jej mena.“ 

MAtuš 25
SÚDNY DEŇ.
31 A keď prijde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy, 32 a shromaždené budú pred neho všetky národy, a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33 a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. 34 Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma; 36 nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu odpovedia spravedliví a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a napojili sme ťa? 38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? 39 A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. 41 Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; smädný som bol, a nedali ste mi piť; 43 hosťom-cudzincom som bol, a neprijali ste ma; nahý, a neodiali ste ma; nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo jako hosťa-cudzinca alebo nahého alebo nemocného alebo v žalári a neposlúžili sme ti? 45 Vtedy im odpovie a riekne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. 46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.


 Zj 19,20
Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírou.

Po 100 rokoch
ZJ 20.
SATAN PREPUSTENÝ, JEHO KONEČNÁ PORÁŽKA A TIEŽ UVRHNUTIE DO OHNIVÉHO JAZERA.
7 A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára 8 a vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich shromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. 9 A vyšli na šír zeme a obkľúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale sostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Zjavenie 22

NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM
1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 8 Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“

NOVÝ JERUZALEM
9 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmimi poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.“ 10 V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, 11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu akoby krištáľovo čistému jaspisu. 12 Malo mohutné a vysoké hradby; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela: 13 tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. 15 Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. 16 Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. 17 Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 19 Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20 piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu. 22 Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. 25 Jeho brány sa nebudú vo dne zatvárať, lebo noci tam nebude. 26 Prinesú doň slávu a česť národov. 27 A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Pozretia: 107,208 , Dnes: 9 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK