PRIHLÁSTE SA NA ODBER
AUTOR OBSAHU
Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Náboženstvo vs Kresťanstvo

Stretla som sa s mnohými ľuďmi, ktorí o sebe tvrdili, že vyznávajú kresťanskú vieru. Majorita ľudí, nie len na Slovensku,  verí, že je Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel za každého človeka a vstal z mŕtvych. Práve v dnešný deň, v deň Veľkonočnej nedele, si túto udalosť pripomíname. Ja si avšak myslím, že práve tá väčšina ľudí na Slovensku a vo svete vôbec nežije kresťanstvo, ale len náboženstvo. Aký je medzi tým rozdiel a je vôbec doležité ho poznať?

Miriam - náboženstvoZákladom slova kresťan je slovo Kristus. Po tom ako Ježiš odišiel zo Zeme, tak mnoho neveriacich ľudí a farizejov sa vysmievalo nasledovníkom Ježiša a práve oni im dali prezývku „kristovci = kresťania“. Z toho ďalej aj pramenilo pomenovanie pre nasledovanie Ježiša – „kresťanstvo“.

Po pochopení týchto pojmov sa teraz už dostaneme viac do hĺbky. Napísala som, že kresťanstvo je nasledovanie Ježiša. Čo znamená nasledovať Ježiša? Znamená to súhlasiť s morálnymi hodnotami, ktoré prezentoval, kým bol na zemi? Znamená to vyznávať celibát alebo rozhodnúť sa vzdať sa všetkého majetku a rodiny, zavrieť sa do kláštora a modliť sa 3x denne? Alebo z menej extrémneho uhla pohľadu, znamená to chodiť do kostola každú nedeľu plus raz do mesiaca na spoveď ?

Aby sme pochopili, čo kresťanstvo naozaj je, je nutné pozrieť sa na to, čo o ňom povedal jeho vodca  a zakladateľ, ak to tak môžeme povedať. Tým je samozrejme Ježiš Kristus – Boh.

„Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi.“ Jn 14,12

„Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ Mk16:17-20

„Potom k nim Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ Jn 8:12

„Moje ovce počujú môj hlas, a ja ich poznám, a nasledujú ma.“  Jn 10:27

„Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“. Mk 8:43

Tu som vybrala niektoré Ježišove slová z Biblie. Z nich môžeme vidieť, čo kresťanstvo = nasledovanie Ježiša je. Je to najprv blízky vzťah s Bohom, kde nám Boh zasľubuje spoločenstvo s Ním a počutie Jeho hlasu. Ďalej je to viera v Boha potvrdzovaná skutkami, no Ježiš hovorí o tých skutkoch, ktoré činil On. Boli to dobré skutky? Samozrejme! Ale aké? Uzdravoval a vyslobodzoval chorých, kázal Božie slovo. Tieto skutky môžu jedine prameniť z poznania Boha a poznania seba skrze Stvoriteľa.

No náboženstvo je pravý opak kresťanstva. Náboženstvo sa rozhoduje pre pohodlie. Náboženstvo sa rozhoduje pre skutky len laicky povedané naoko. Ježiš stretol veľa náboženských ľudí na zemi. Pozrime sa znova do Biblie, čo Boh hovorí o náboženských ľudoch (títo predstavujú náboženstvo).

„Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu; obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach, pozdravy na námestiach, a to, keď im ľudia hovoria: Majster! Vy si však nedajte hovoriť: Majster! lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia.  A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský;  a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš Vodca, Kristus.“

Mt 23:1-10

Slovo zákonník (alebo farizej) môžeme kľudne nahradiť slovami náboženský človek. Z vyššie uvedených Ježišových slov môžeme vidieť, že náboženský život je život bez autentickosti, založený na slovách, ktoré vôbec nie sú potvrdzované skutkami. Náboženskí ľudia sa nechávajú chváliť a nazývať sa vodcami, cirkevnými otcami atď. Sú to ľudia, ktorí žijú kresťanstvo, aby boli viditeľní pred ľuďmi a ich hodnota je v ľudskej chvále. Avšak tam to aj podľa Ježišových slov ostáva – pri ľudskej chvále, pretože od Boha ju nedostanú.

Ak by som tento článok mala napísať do jednej vety, tak najhlavnejší rozdiel medzi náboženstvom a kresťanstvom je,že náboženstvo nemá vzťah s Bohom a nepozná Ho, ale kresťanstvo áno. A tak nás všetkých, ktorí o sebe tvrdíme, že sme kresťania chcem vyzvať k zamysleniu sa nad svojím životom a dovoleniu preskúmať naše srdcia Bohom, aby sme zistili či život, ktorý žijeme naozaj je taký, aký od nás vyžaduje Boh – náš Stvoriteľ, alebo či hráme len nejakú formu kresťanstva, ktorou je obyčajné náboženstvo.

Miriam Gajková
(Umelkyňa  a autorka eshopu : www.artforheart.sk)

Odporučaný podobný článok:

Článok: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

 


 

 

Pozretia: 8,756 , Dnes: 4 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ

OBSAH

ZDIEĽAť môžeš CEZ:
MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:
Zriekni sa duchovnej temnoty a dedičstva komunizmu

Čas prečitánia cca 13 minút Zistite, prečo je dôležité zrieknuť sa duchovnej temnoty komunizmu a prepojiť sa s Božím kráľovstvom. Pridajte sa k modlitebnej iniciatíve a upevnite sa v budovaní večného kráľovstva.

Pozretia: 5,466 , Dnes: 16 

Prehliadané varovania – peklo

Čas prečitánia cca 5 minút Pred pár mesiacmi som bol v znova v Osvienčime. Živo mi utkvela v pamäti jedna scéna z filmu, kde istá

Pozretia: 89,949 , Dnes: 28 

Ako zvíťaziť nad strachom

Čas prečitánia cca 9 minút Strach je jedným z najväčších negatívnych hybných síl sveta. Paralizuje, manipuluje, klame, zveličuje, ničí a zväzuje aj Božie deti. Je

Pozretia: 109,539 , Dnes: 23 

Video svedectvo bývalého satanistu JOHN RAMIREZ
Video svedectvo bývalého satanistu JOHN RAMIREZ

Čas prečitánia cca < 1 minúta Veľmi silný príbeh muža, ktorý od mala bol hlboko zapletený do okultizmu, až do momentu, keď mu Ježiš ukázal peklo – kam to vedie. Vo svojom svedectve podrobne analyzuje aj hĺbku satanovho sveta a okultizmu, ktorý nás obklopuje. Osobne si myslím, že ľudia potrebujú vedieť, že aj toto je realita, nie len rozprávky… Duchovný svet je skutočný, a Ježiš už je víťaz.

Pozretia: 109 , Dnes: 71 

Ako vykoreniť neodpustenie z hĺbky srdca

Čas prečitánia cca 8 minút Úprimne, asi každý jeden človek, zažil nejaké zlé veci v živote, či už väčšie alebo menšie, ktoré neboli fér a

Pozretia: 101,594 , Dnes: 28 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špecialný DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK