PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Prehliadané varovania – peklo

Pred pár mesiacmi som bol v znova v Osvienčime. Živo mi utkvela v pamäti jedna scéna z filmu, kde istá nemecká žena šla do židovskej kumunity pred deportáciou a vydesená tam medzi nimi  stála lebo vedela, čo sa s nimi bude za chvíľku diať… no nepovedala nič. Bála sa a asi by jej ani neverili…

Otázku, ktorú kladiem je, či by ste chceli aby vás varovali.

Uverili by ste im? Ako by ste zareagovali?

Prehliadané varovania - peklo

Fakt je ten, že vtedy tomu skoro nikto neveril. Dokonca, ani teraz tomu niektorí neveria.

Bolo to príliš zlé na to, aby sa tomu dalo veriť.[1] Nacisti rôznymi spôsobmi presviedčali židovskú komunitu od zastrašovania cez to, že púštali falošné filmy o tom, ako sa v „pracovných táboroch“ ich príbuzní majú dobre. Posielali listy a podobne. Mysleli si, že idú len do táborov, kde budú pracovať…

Až kým neprišli a už viac nebolo cesty späť.

Alfrédovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi, dvom slovenským židom, sa podarilo z Osviečimu újsť. Bolo to v roku 1944. Prišli aj do Budapešte, kde dôrazne a so slzami v očiach prosili židovských predstavených, aby neposielali do “pracovných táborov” svojích ľudi, že sú to tábory smrti – továrne na masové zabíjanie…

Neposlúchli ich.

(Tí ktorí nepamätajú na minulosť, sú odsudení opakovať jej chyby.)
AktuÁlnE podobenstvo

Dôvod, prečo sa ma to tak veľmi dotklo je ten, lebo v tom vidím veľmi silné a aktuálne podobenstvo. Všemožne sa snažíme povzbudzovať ľudí, aby sa zmierli s Bohom ešte skôr, než zomrú.

No mnohí nechcú a ani neveria… až kým nebude neskoro.

Evanjelium je dobrá správa a určite by nemala byť prezentovaná ako vyhrážka v zmysle: „Uver, lebo pojdeš do pekla!“. Ale skôr uver v Krista, ktorý za teba zaplatil, lebo smeruješ do záhuby kvôli svojím vlastným hriechom.

Nikto tam nemusí skončiť.

Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. (1.Tim 2:3-4)

Peklo je veľmi zlé miesto. 1000x horšie ako Osvenčim, z ktorého sa nedá újsť. Žiaľ, mnohí tam smerujú… Neradi o tom počúvame, obzvlášť, ak milujeme hriechy a sami nie sme zmierení s Bohom. Preto vás dôraze PROSÍME: Zmierte sa s Ním.

V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!


(2.Kor 5:20b)

Kým nie je neskoro.

Dnes je to tak isto. Veľa ľudí, ktorí umierajú, nevedia kam idú. Niektorí (dokonca aj tí, ktorí nie sú zmierení s Bohom) falošne dúfajú, že idú na lepšie miesto. Iní tušia, že príde neodvratné zúčtovanie, iní zas si myslia, že potom už nebude vôbec nič. Další to odmietajú riešiť.

Raz mi jeden nemec povedal: „Ja neriešim čo bude po smrti. Potom to budem riešiť.“ Spýtal som sa ho, či rieši kde pôjde na dovolenku. Odpovedal, že áno. Tak som mu na to povedal, že je HLÚPE že rieši, kde strávi týždeň svojho života a nerieši to, kde strávi CELÚ VEČNOSŤ. Bol úprimný a uznal že mám pravdu.

Ešte jedna dôležitá vec. Nie dobré skutky, alebo náboženské úkony nás dostanú do neba. IBA VIERA V KRISTA. Lebo len On zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych.

YouTube player

Keď sme sa vracali z Osvienčimu, šli sme s autobusárom na večeru. Zístil som, že pravidelne vozí ľudí do Osvienčimu a neverí v Boha. Spýtal som sa ho, že ak by som ho varoval, že smeruje na zlé miesto, či by to prijal. Pýšne to odmietol. Nechápem.

Pritom príklad, ako sa ľudia nenechali varovať, mal stále pred očami.

Záver 

Chápem, že v minulosti ľudia a aj cirkev, robili veľkú chybu v tom, že zneužívali vyučovania o pekle na zastrašovanie a manipuláciu ľudí.

No faktom je, že Biblia – Božie slovo veľmi jasne o tom učí. A veľmi jasne učí aj o ceste spasenia aj odsudenia. Otázkou stále ostáva… zmieriš sa ty s Bohom?  Dnes vás my varujeme, nie zastrašujeme, pred ešte horším miestom. Toto je viac než len otázka života a smrti.

Rozhodnutie je na vás. Prosím, zmierte sa s Bohom.

Martin


Čo o PEKLE hovorÍ Biblia  – Božie SLOVO

Hriechy ľudí v pekle.

Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť. (Zj 21:8)

Kniha života.

A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.
(Zj 20:15)

Ježiš vyučuje o poslednom súde.

Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo.

 

Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

 

Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. (Mat 31-46)

Evanjelium a dôvod prečo ľudia budú odsúdení…

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.

(Ján 3:16-21)

SKUSENOSTI ĽUDÍ KTORÍ TO ZAŽILI :
YouTube player

Svedectvo byvaleho satanistu : Pred obrátnim zažil realne PEKLO.

YouTube player

Kennet Hagin – svetovoznámy kazateľ ktorý pred svojim obratením zažil hrôzy pekla.

(Daju sa zapnuť AUTOMATICKY GENEROVANE SLOVENSKE TITULKY)

YouTube player

 [1]  https://domov.sme.sk/c/7181120/dva-tyzdne-a-140-kilometrov-ako-dvaja-slovaci-usli-z-osviencimu.html

Pozretia: 98,488 , Dnes: 8 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK