PRIHLÁSTE SA NA ODBER

9 biblických dôvodov, prečo môže žena kázať Božie slovo

Často sa stretávam v rôznych náboženských kruhoch s názormi, že by ženy nemali kázať. Určite to je aj niekedy z dobrého motívu, presne dodržiavať Božie slovo. No dovolím si tvrdiť, že toto tvrdenie nie je biblické, dokonca až nezdravé, pretože blokuje ženám vstúpiť do ich povolania od Pána. Preto som sa v pár bodoch na základe Biblie rozhodol zhrnúť, prečo by ženy mali kázať Božie slovo.

(foto z TWC SCHOOL)

1.VEĽKÉ POVERENIE

Každý veriaci je povolaný, aby robil učeníkov vo všetkých národoch a učil ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Rozhodne toto povolanie patrí aj pre sestry. 🙂

Matúš 28:19-20: „Choďte teda a získavajte si učeníkov vo všetkých národoch, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a UČTE ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

2. V Biblii je viac príkladov Božích žien, ktoré boli buď vo vedení alebo kázali Božie slovo.

Debora – prorokyňa a sudkyňa (sudcovia boli vodcami Izraela) (Sudcovia 4 a 5). Dokonca išla aj do vojny proti nepriateľom. Manželia Priscila a Aquila viedli zbor vo svojom dome (1. Korintským 16:19).

3. Apoštolka Júnia

Sám apoštol Pavel pozdravuje Júniu, ktorá bola známa (gr. episemeos – niesť znak/pečať, slávna v zmysle známa) medzi apoštolmi. Teda nie len, že by ju poznali, ale bola jednou zo známích/slávnich medzi apoštolmi.


Všeobecne sa tiež tvrdí, že Apoštol Pavol pri pozdravoch adresovaných do Ríma menoval preto tak veľa ľudí, aj keď tam ešte predtým nikdy nebol, aby sa mohol odvolávať na dôveryhodných služobníkov v cirkvi s ktorými sa poznal.

Rimanom 16:7: „Pozdravte Andronika a Júniu (APOŠTOLKU), mojich krajanov a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista.“

https://biblehub.com/interlinear/romans/16-7.htm

4. Vyvolenej Pani

Apoštol Ján, píše vyvolenej Pani a jej deťom. Ďalej dáva povzbudenie aj inštrukcie ohľadom vedenia v cirkvi (koho nepustiť dnu). Preto je predpoklad, že aj táto pani bola vedúcou v cirkvi.

2. List Jánov: Starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, a nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu…

5. Samaritánka

Bola to dokonca žena Samaritánka, ktorá svojím rozprávaním o tom, čo jej Ježiš povedal, dopomohla k obráteniu celého mesta (Ján 4).

6. Prv sa Ježiš zjavil ženám

Boli to ženy, ktorým sa Pán Ježiš zjavil ako prvý po svojom zmŕtvychvstaní. A boli to ony, ktoré prvé apoštolom (vedúcim mužom v cirkvi) zvestovali tu radostnú správu – Jeho slovo.

7. Úrady v cirkvi

Je zaujímavé, že keď sa hovorí o daroch/úradoch v cirkvi, tak nie je spomenuté, že by tieto úrady boli dané iba mužom, ale ľuďom (Muž a Žena Gn 1:27). Okrem toho poznáme mnoho sestier, ktoré majú zjavný dar učiť, pastorovať, prorokovať, evanjelizovať…

Ef 4:8-11 hovorí: „Preto hovorí: Keď vystúpil na výšinu, zajal zajatcov a dal ľuďom dary. A on ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, niektorých za zvestovateľov evanjelia, niektorých za pastierov a učiteľov.“

Čo je viac našá teológia alebo to čo robí Duch Svätý – Boh?

Sami posúďte, ČO JE VIAC texty v Písme, ktoré hovoria o tom, že žena „nesmie učiť“, alebo o to, že Duch Svätý zjavne zmocňuje niektoré sestry na kázaní, vyučovaní Božieho slova?

Podľa tohto merítka by som postupoval aj pri výklade aj 1.Kor 14, 34-40. Plus jedno z pravidiel pri výklade Biblie a stavania učenia (dogmatika) je použivať text z viacerých miest npr. Listy a Evanjelium a Ježiš o tom nikde nehovorí. Dovolím si tvrdiť, ak by to bolo také vážne, tak aj v evanjeliach by o tom Ježiš hovoril.

Plus paradoxne ľudia ktorí sú za striktne aplikovanie textu 1.Kor 14. 34-40, pod zamienkou dodržiavať Písma (čo aj my chceme). Tak majú buď minimálnu alebo žiadnu skúsenosť s aplikaciu 1.Kor 12, 14 teda s duchovnými darmi. A to tiež o niečom svedčí – Mt 22,29. Lebo Ježiš neprišiel založiť náboženstvo (len nejaký súbor zákazov, príkazov a nariadení) ale navrátiť nás do osobného vzťahu s Bohom cez Duha Svätého Rim 7,1-6.

8. Kontroverzný text 1Tim 2,12

Celý kontext hovorí nie o tom že žena nesmie učiť v cirkvi, ale o manželstve a o skutočných duchovných hodnotách, teda o tom, aby muž bol hlavou svojej manželky. (EF 5:21-33)

1Tim 2,12-13: Žene však nedovoľujem učiť, ani panovať nad (svojim) mužom (jednotné čislo), ale nech sa drží v tichosti (nie znamená, že nemá hovoriť, ale že má zaujať pokorný a poddajný postoj).13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. (muž a žena)

9. Náboženský duch stále bráni Božiemu pôsobeniu

Nie je nič nové pod slnkom, že náboženský duch sa snaží rôznymi spôsobmi prekrútiť Božie slovo, aby zablokoval prácu Ducha Svätého.

Naboženstvo
Článok k téme: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

Záver

Preto sestry, nenechajte sa odradiť v kázaní Božieho slova a ani od miesta kde vás Boh povoláva. V minulosti boli ženy kľúčové v službe Božieho kráľovstva a tak je tomu aj dnes. Nie je nezvyčajné, že ak sa rozhodnete ísť naplno za Pánom a slúžiť mu, prídu protivenstvá.

– s úctou a láskou Martin

Pozretia: 3,903 , Dnes: 9 

Ak ste v článku našli gramatickú alebo obsahovú chybu, či máte niečo na doplnenie, napíšte nám, prosím, cez kontakty.

ZDIEĽAť môžeš CEZ:
PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
AUTOR OBSAHU
Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No raz ráno, keď som zažil veľmi silné stretnutie s Bohom, nemohol som neveriť v Neho a hľadať Ho a odpovede. Dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

OBSAH

MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:
RÓBERT – Ako ma Ježiš našiel v mojom náboženstve

Čas prečitánia cca 6 minút Moje náboženstvo nebolo veľmi vzdialené od kresťanstva, no predsa nebolo vôbec blízko. Od malička som vyrastal v cirkevnom – protestantskom prostredí.

Pozretia: 77,449 , Dnes: 22 

TOMÁŠ – Cesta horolezca za zmyslom života

Čas prečitánia cca 8 minút Volám sa Tomáš Fides, som ženatý s úžasnou manželkou a máme spolu 2 deti ako dar od Boha. Toto je môj príbeh,

Pozretia: 82,762 , Dnes: 30 

Prehliadané varovania – peklo

Čas prečitánia cca 5 minút Pred pár mesiacmi som bol v znova v Osvienčime. Živo mi utkvela v pamäti jedna scéna z filmu, kde istá

Pozretia: 81,669 , Dnes: 34 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špecialný DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK