PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

9 biblických dôvodov, prečo môže žena kázať Božie slovo

Často sa stretávam v rôznych náboženských kruhoch s názormi, že by ženy nemali kázať. Určite to je aj niekedy z dobrého motívu, presne dodržiavať Božie slovo. No dovolím si tvrdiť, že toto tvrdenie nie je biblické, dokonca až nezdravé, pretože blokuje ženám vstupovať do ich povolania od Pána. Preto som sa v pár bodoch na základe Biblie rozhodol zhrnúť, prečo by ženy mali kázať Božie slovo.

(foto z TWC SCHOOL)

1.VEĽKÉ POVERENIE

Každý veriaci je povolaný, aby robil učeníkov vo všetkých národoch a učil ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Rozhodne toto povolanie patrí aj pre sestry. 🙂

Matúš 28:19-20: „Choďte teda a získavajte si učeníkov vo všetkých národoch, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a UČTE ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

2. V Biblii je viac príkladov Božích žien, ktoré boli buď vo vedení alebo kázali Božie slovo.

Debora – prorokyňa a sudkyňa (sudcovia boli vodcami Izraela) (Sudcovia 4 a 5). Dokonca išla aj do vojny proti nepriateľom. Manželia Priscila a Aquila viedli zbor vo svojom dome (1. Korintským 16:19).).

3. Apoštolka Júnia

Sám apoštol Pavel pozdravuje Júniu, ktorá bola známa (gr. episemeos – niesť znak/pečať, slávna v zmysle známa) medzi apoštolmi. Teda nie len, že by ju poznali, ale bola jednou zo známých/slávnych medzi apoštolmi.


Všeobecne sa tiež tvrdí, že Apoštol Pavol pri pozdravoch adresovaných do Ríma menoval preto tak veľa ľudí, aj keď tam ešte predtým nikdy nebol, aby sa mohol odvolávať na dôveryhodných služobníkov v cirkvi, s ktorými sa poznal.

Rimanom 16:7: „Pozdravte Andronika a Júniu (APOŠTOLKU), mojich krajanov a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista.“

https://biblehub.com/interlinear/romans/16-7.htm

4. Vyvolenej Pani

Apoštol Ján píše vyvolenej Pani a jej deťom. Ďalej dáva povzbudenie aj inštrukcie ohľadom vedenia v cirkvi (koho nepustiť dnu). Preto je predpoklad, že aj táto pani bola vedúcou v cirkvi.

2. List Jánov: Starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, a nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu…

5. Samaritánka

Bola to dokonca žena Samaritánka, ktorá svojím rozprávaním o tom, čo jej Ježiš povedal, dopomohla k obráteniu celého mesta (Ján 4).

6. Prv sa Ježiš zjavil ženám

Boli to ženy, ktorým sa Pán Ježiš zjavil ako prvý po svojom zmŕtvychvstaní. A boli to ony, ktoré prvé apoštolom (vedúcim mužom v cirkvi) zvestovali tú radostnú správu – Jeho slovo.

7. Úrady v cirkvi

Je zaujímavé, že keď sa hovorí o daroch/úradoch v cirkvi, tak nie je spomenuté, že by tieto úrady boli dané iba mužom, ale ľuďom (Muž a Žena Gn 1:27). Okrem toho poznáme mnoho sestier, ktoré majú zjavný dar učiť, pastorovať, prorokovať, evanjelizovať…

Ef 4:8-11 hovorí: „Preto hovorí: Keď vystúpil na výšinu, zajal zajatcov a dal ľuďom dary. A on ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, niektorých za zvestovateľov evanjelia, niektorých za pastierov a učiteľov.“

Čo je viac? Naša teológia alebo to, čo robí Duch Svätý – Boh?

Sami posúďte, ČO JE VIAC texty v Písme, ktoré hovoria o tom, že žena ‚nesmie učiť‘, alebo o to, že Duch Svätý zjavne zmocňuje niektoré sestry na kázaní, vyučovaní Božieho slova?

Podľa tohto merítka by som postupoval aj pri výklade, aj 1.Kor 14, 34-40. Plus jedno z pravidiel pri výklade Biblie a stavania učenia (dogmatika) je používať text z viacerých miest napr. Listy a Evanjelium a Ježiš o tom nikde nehovorí. Dovolím si tvrdiť, ak by to bolo také vážne, tak aj v evanjeliách by o tom Ježiš hovoril.


Plus, paradoxne, ľudia, ktorí sú za striktné aplikovanie textu 1.Kor 14, 34-40, pod zámienkou dodržiavania Písma (čo aj my chceme), majú buď minimálnu alebo žiadnu skúsenosť s aplikáciou 1.Kor 12, 14, teda s duchovnými darmi. A to tiež o niečom svedčí – Mt 22,29. Lebo Ježiš neprišiel založiť náboženstvo (len nejaký súbor zákazov, príkazov a nariadení), ale navrátiť nás do osobného vzťahu s Bohom cez Ducha Svätého Rim 7,1-6.

8. Kontroverzný text 1Tim 2,12

Celý kontext hovorí nie o tom, že žena nesmie učiť v cirkvi, ale o manželstve a o skutočných duchovných hodnotách, teda o tom, aby muž bol hlavou svojej manželky. (EF 5:21-33)

1Tim 2,12-13: Žene však nedovoľujem učiť, ani panovať nad (svojim) mužom (jednotné čislo), ale nech sa drží v tichosti (nie znamená, že nemá hovoriť, ale že má zaujať pokorný a poddajný postoj).13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. (muž a žena)

9. Náboženský duch stále bráni Božiemu pôsobeniu

Nie je nič nové pod slnkom, že náboženský duch sa snaží rôznymi spôsobmi prekrútiť Božie slovo, aby zablokoval prácu Ducha Svätého.

Naboženstvo
Článok k téme: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

Záver

Preto sestry, nenechajte sa odradiť v kázaní Božieho slova a ani od miesta, kde vás Boh povoláva. V minulosti boli ženy kľúčové v službe Božieho kráľovstva a tak je tomu aj dnes. Nie je nezvyčajné, že ak sa rozhodnete ísť naplno za Pánom a slúžiť mu, prídu protivenstvá.

– s úctou a láskou Martin

Pozretia: 10,496 , Dnes: 13 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK