PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
Ako sa modliť za mier v Európe + pokánie za národy
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Ako sa modliť za mier v Európe + pokánie za národy

Možno si tiež kladiete otázku ako sa modliť mier a za momentálnu situáciu v Európe. Hroziacu 3. svetovú vojnu, pandémie, ekonomickú krízu – hlad. Prakticky, sú to 4 veci čo aj evanjelia predpovedajú na konci vekov (Lukáš 21:10-11). Ak hľadáš smerovanie a povzbudenie, tak si klikol na ten správny článok.

Ako sa modliť za mier v Európe + pokánie za národy

Pár myšlienok na úvod

1.) Je kľúčové aký postoj zaujme cirkev (ľudia patriaci Ježišovi) v tomto čase. Nám boli zverené kľuče nebeského kráľovstva.

Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi.

Mt 18,18

2.) Kresťania sú kráľovské kňazstvo, ľud, ktorí stojí medzi Bohom a svetom. My sme tí, čo by sa mali postaviť do „medzery/trhliny“.

Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

 Ez 22,30

3.) Skrze modlitbu môže byť ustanovované Božie kráľovstvo na zemi. „Príď tvoje kráľovstvo“. A napĺňať sa Božia vôľa a zámery.

Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

 Mt 6,10

Odporúčaný postup „Ako sa modliť za mier“:

 1. Pokánie z hriechov za seba, národ, otcov, lídrov krajiny. (Daniel)
 2. Pokánie z komunizmu, nacizmu, náboženstva, falošného liberalizmu, nevery a odpadnutia od Pána.
 3. Príhovorné modlitby za mier v Európe.
  1. Nadprirodzené zastavenie a ukončenie vojny na Ukrajine.
  2. Zabránenie rozšíreniu konfliktu ďalej.
  3. Spasenie a vyslobodenie RUS, UA aj EU z moci a vplyvu dedičstva ZSSR (duch komunizmu, imperializmu atď.).
 4. Zastavenie hladu vo svete a ekonomickej krízy. Božie riešenie do tejto situácie.
 5. Aby povstávali spravodliví, čestní ľudia a vodcovia, ktorí by prinášali pokoj, ale aj Božie hodnoty a viedli správnym (Božím) smerom.
 6. Navrátenie a prebudenie cirkvi do modlitieb, evanjelizácie a hľadania Pána naplno.
 7. Otvorenie očí pre nespasených, prebudenie, pokánie, aby mali pokorné srdce sa navrátiť k Bohu a uznať pánstvo Ježiša Krista.
 8. Špeciálne za Slovensko, ľudí, politiku, média. Aby bola zlomená moc každej temnoty, manipulácie, propagandy a rozdelenia. Aby spravodlivosť bola vykonávaná, ľudia sa navracali k Bohu, nebojovali medzi sebou a neboli ako „na ostré“ nože, ale aby spoločne dokázali ťahať správnym smerom – Božím. Nesebecky, nie pre lacný zisk.

Odporúčaný článok o modlitbe:

https://fireproduction.sk/12-rad-ako-sa-efektivne-modlit-a-zazivat-boziu-pritomnost/

PRÍKLAD POKÁNIA

Pokánie z hriechov je základ k zlomeniu temnoty v národe.

a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.

2Krn 7,14

Toto sú len vzory modlitieb. Odporúčame sa pýtať Ducha Svätého, aby vás viedol v modlitbách, ale aj za čo konkrétne robiť pokánie.

Pokánie a navracanie sa k Bohu, spôsobuje odvrátenie katastrofy.

Bože prosím ťa, odpusť nám, naším otcom aj naším duchovným a politickým predstaviteľom, všetky hriechy. (Podľa príkladu modlitby Daniela za Izrael).

KOMUNIZMUS:

Odpusť, prosím, hriechy komunizmu, kontrolu, manipuláciu, ateizmus, neveru, materializmus, spájanie a súhlas so Sovietskym zväzom, modlárstvo (uctievanie Lenina, komunizmu, socializmu…) vraždy, falošnú ideológiu.

Vyučovanie o komunizme a páde:

YouTube player

NACIZMUS:

Odpusť aj všetky hriechy nacizmu, prvého slovenského štátu, holokaust, zabíjanie židov a nevinných, branie majetkov a pôdy, okrádanie, spoluprácu a zmluvy s Hitlerom a nacistickým Nemeckom. Velebenie nacistických ideálov, myšlienok.

NÁBOŽENSTVO:

Pane, odpusť nám hriechy náboženstva, teda kvasu farizejov a zákonníkov, keď sme ťa nehľadali, mali len masku pobožnosti (pokrytectvo), keď sme ťa neuctievali v PRAVDE (podľa Božieho Slova) alebo v DUCHU (v Svätom Duchu ale v inom duchu), odpusť každý materializmus, karierizmus, modlárstvo, uctievanie kráľovnej nebies, spoliehanie sa na človeka a odstupovanie od Teba.

Odpustiť každý nedostatok lásky, posvätenia (kompromisu s hriechmi), naše vlastné náboženstvo, neposlušnosť a zarmucovanie Ducha Svätého.

Pýtaj sa Ducha Svätého, za čo ešte konkrétne robiť pokánie, za aké hriechy. Následne PROS Pána aby zlomil moc tých hriechov a temnoty a dal slobodu a uzdravenie zemi a ustanovil svoje Kráľovstvo medzi nami.

FALOŠNÉ IDEOLÓGIA SLOBODY:

Bože, odpusť každé prekrúcanie slobody, za ktorým je vzbura proti tebe a zvrátenosť. Prekrúcanie a zatemňovanie tvojich hodnôt, dobré za zlé, a zlé za dobré. Zamieňanie Božej pravdy za ľudskú lož.

Nebudem chodiť iba okolo horúcej kaše. Nazvem to „progresívny liberalizmus“, presadzovanie LGBT, nútenie prijať ich hodnoty, ideológie, umlčovanie iných názorov, pretláčanie potratov, atď.
Boh je zdrojom skutočnej slobody, ale toto nemá veľa spoločného so skutočnou slobodou. Skôr s marxizmom.

Namiesto temnoty, svetlo

Po pokání z hriechov, by sme sa mali modliť za presný opak. Inými slovami, zlo nahradiť dobrom. Lebo jedna vec je vyhnať démona, druhá vec naplniť dom Božím duchom. (Mt 12,44)


Príklad:

Bože, odpusť falošné ideológie, vylej svojho Ducha a uveď nás do Tvojej pravdy.
Bože, odpusť klamstvá, zavádzanie a zjav svoju pravdu, ktorá vyslobodzuje.

Bože odpusť nenávisť, daj nám tvoju lásku a odpustenie do sŕdc.“

Pokánie a navracanie sa k Bohu vypôsobí odvrátenie katastrofy.

NA ZÁVER POVZBUDENIE – Ako sa modliť za mier v Európe

Na záver, Boh je nad touto situáciou vo svete. On vie čo sa deje aj čo sa má diať. Hriech otvára dvere temnote a démonickému pôsobeniu. No pokánie, pokora a volanie na Pána otvára Nebo a aktivuje Božiu MILOSŤ na ZEMI. Preto maj vieru, že tvoja modlitba má moc a význam. Narodili sme sa pre tento čas, aby sme tu svietili a vykonávali Božiu vôľu na zemi. Toto je hodina, pre ktorú sme sa narodili. Nie je čas sa stiahnuť, alebo upadnúť do frustrácie, ale povstať do Božej slávy. Nie budovať si vlastný Babylon ale Božie kráľovstvo. Nie vlastnú službu alebo karéru ale Jeho dielo. Byť mu úplne vydaný, to je jediný spôsob ako týmto časom prejsť víťazne. Preto ťa povzbudzujem: POĎ!

– Martin

ĎALŠIE ZDROJE K TÉME: Ako sa modliť za mier v Európe

YouTube player
YouTube player
YouTube player

Pozretia: 51,569 , Dnes: 6 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK