PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Hosť
Hosť

Tento článok je od hosťa.

Boží hlas: počuješ Ho?

Počutie Božieho hlasu je jednou z najdôležitejších častí „žijúceho kresťanstva“. Ježiš sám povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma“ ~Jn 10:27, keď hovoril o sebe ako o dobrom pastierovi.
Takisto ako dobrý Otec hovorí k svojim deťom a komunikuje s nimi, tak aj náš nebeský Otec rád hovorí k svojim deťom – nám.
-> Prvú vec ktorú potrebuješ, aby si počul a rozumel Božie slová, je byť Božím dieťaťom = mať Svätého Ducha.

Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. ~Jn 16:13

Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. ~Jn 14:15-17

Tak, čo by sa stalo, keby cirkev začala naozaj dávať väčší pozor na Boží hlas? A ako ho vlastne rozoznať?

Boží hlas: počuješ Ho?Hovorí sa, že čo sa týka počutia Božieho hlasu existujú 2 skupiny ľudí.
Nazvem to tak zvláštne : cítiči a vidci.
Aj keď sa s týmto pomenovaním a rozdelením na skupiny viem stotožniť, tak to samozrejme neznamená, že ak si cítič, tak nemôžeš prijať obraz/videnie od Boha. Alebo naopak, že ak si videc, tak Boh k tebe nebude hovoriť cez pocity, ale len cez videnia a sny. Avšak je to najpravdepodobnejšie, že sa to tak stane.
-> Cítiči nie sú lepší ako vidci, ani naopak.

Pozrime sa teraz na CÍTIČOV.
Je očividné už z názvu tejto skupiny, ako Boh preferuje hovoriť k týmto ľuďom. Alebo ešte lepšie povedané, akým spôsobom títo ľudia vedia najskôr prijať nejaké informácie od Boha – cez vnemy, pocity, emócie atď.

To sú ľudia, ktorých môžeme počuť hovoriť:
-> „Neviem, ale zdá sa mi, že by som mal ísť hovoriť s tamtou ženou.“, alebo
-> „Bratu, neviem to vysvetliť, ale niečo v mojom vnútri ma ťahá urobiť toto.“.
Som si istá, že ak patríš do tejto kategórie, tak si to už rozpoznal a vieš sa rýchlo stotožniť s príkladmi uvedenými vyššie. 🙂

-> Veľakrát cítiči rozsudzujú Boží hlas podľa vnútorného pokoja, resp. nepokoja.
Chcem počuť, čo hovorí silný Bôh Hospodin. Lebo isteže hovorí pokoj svojmu ľudu...~Žalm 85:9

Ako som už povedala, cítič nie je > ako videc, a ani videc nie je > ako cítič. Ale pravda je, že pre cítiča je oveľa ťažšie prijať videnie od Pána, ako Ho cítiť, vnímať Jeho hlas.
Často tu vzniká omyl:
-> NEZNAMENÁ to, že cítiči nie sú racionálni, lebo sa spoliehajú iba na pocity. Sú len veľmi citliví na Ducha Božieho, čo je naozaj dobré.

VIDCI
Takže znova podľa ich názvu je jasné, že títo ľudia vidia veci oveľa častejšie, ako ich cítia.
Vidci väčšinou rozpoznajú Boží hlas naproti nim tak, že prijímajú videnia vo svojich mysliach, obrazy, otvorené videnia a sny.

A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia…~Joel 2:28

Vidci majú veľmi „citlivé oči“. Môžu byť v situácii, kedy hovoria s osobou na ulici (napríklad kvôli zdieľaniu evanjelia) a zrazu vidia niečo na sekundu alebo viac. Je to akoby sa niečo objavilo v ich mysli – videnie o tej osobe.
Čo môže byť naozaj smiešne v tomto živote vidca – a ja som sa s tým aj osobne stretla – je, že
-> keď daný človek prijme videnie od Pána, tak mu nie je vždy úplne jasné, čo videl.

Napríklad mne sa stalo, že som si pýtala obraz od Otca pre jednu ženu a zrazu som ju videla vo videní, ako vyhadzuje farebné papiere von z krabice. Celé toto videnie bolo veľmi tmavé, čierno-sivé, až na tie farebné papiere. Tak som si pomyslela: „OK, a čo teraz? Čo jej akože poviem? 😀 Veľmi tomu nechápem.“

A Pán povedal Pavlovi v noci skrze videnie: Neboj sa, ale hovor a nemlč…~Sk 18:9

Naozaj bez Jeho výkladu by som ani nemohla uhádnuť, čo jej Boh chce tým povedať.
No možno by som to mohla skúsiť ľudskou logikou a dôvtipom vyložiť, ale ako by to dopadlo, to neviem. Možno takto: „Viete ja vidím, že ste osoba, ktorá robí veľa neporiadku a Boh nechce, aby ste vyhadzovali veci, ale našli si spôsob, akým veci upratať. A asi Boh chce, aby ste si kúpili škatuľu farebných papierov.“

-> My ľudia sa často snažíme zachrániť samých seba aj v „Božích situáciách“, a potom to poriadne dobabreme. Mali by sme sa naučiť nevysvetľovať nič, čo sa týka Božieho kráľovstva, lebo na to potrebujeme múdrosť od Boha.
Naopak, naučme sa pýtať na všetko Ducha Svätého, ktorý nám rád pomôže. Vďaka Bohu, nakoniec to s tým videním dopadlo dobre, pretože mi Duch Svätý dal výklad hneď, ako som sa Ho opýtala a neskôr som to mohla správne zdieľať s tou ženou, a nakoniec aj vidieť ovocie tejto situácie.

Prekážky pre počutie Božieho hlasu
Teraz by som chcela poukázať na niektoré z prekážok pre počutie Božieho hlasu.

Cítiči
– hádky, chaos, zmätok v pocitoch, neutíšenie sa, stres, strach

Vidci
– neposväcovanie svojich očí, pozeranie nemorálnych videí/filmov, atď.

Ak Ho chceme počuť, tak v oboch prípadoch (či už sa človek považuje za vidca alebo cítiča)
->  je veľmi dôležité, aby sme si dali pozor na našu myseľ v zmysle starania sa o jej čistotu = „nezanečisťovali“ ju nepodstatnými vecami, informáciami – to naozaj veľmi pomáha.
Rýchlejšie sa vieme dostať do Božej zjavenej prítomnosti, viac sa vieme sústrediť na Boha a výsledkom toho je, že Ho aj začneme oveľa viac počuť, vnímať.
Keď som si urobila retrospektívu môjho „Bože počujem ťa!“ života, tak vidím, že moja schopnosť počuť Ho a rozumieť Mu bola posilnená týmto:
1) začala som tráviť čas s Ježišom viac a častejšie,
2) prestala som pozerať televízor, tráviť tak veľa času na PC,
3) postila som sa.

Ide to ruka v ruke –
ak chceš počuť Boha viac, musíš Ho hľadať viac,
ak Ho chceš hľadať viac, musíš obetovať nejaké veci

Takže Boh si môže použiť HOCIČO, aby k nám hovoril!
VNEMY
EMÓCIE
SITUÁCIE
OBRAZY
VIDENIA
SNY
ĽUDÍ
BIBLIU – je to predsa Jeho SLOVO
JEHO HLAS
Dokonca ešte aj ZVIERATÁ 🙂 – ako v príbehu Baláma a somára.

-> Neboj sa, keď začneš hľadať Boha viac a začneš sa posväcovať viac, budeš oveľa citlivejší na Boží hlas a bude to pre teba ľahšie rozpoznať a uvidieť Boha v tvojom každodennom živote. Budeš vidieť, ako k tebe hovorí rôznymi spôsobmi, dokonca aj v supermarkete alebo len tak na ulici.

 

Nakloňte svoje ucho a poďte ku mne! Počujte, a nech žije vaša duša!  ~Iz 55:3

~ Miriam
(Umelkyňa  a autorka eshopu : www.artforheart.sk)

 

Odkaz na ďalšie články a MP3 túto tému.

 

Pozretia: 8,804 , Dnes: 6 

AUTOR OBSAHU
Picture of Hosť
Hosť

Tento článok je od hosťa.

ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK