PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Duch antikrista – Nikdy nenahraď Pravého Krista falošným !

Stále radšej píšem o nejakých pozitívnejších témach, no hlavne sa snažím byť vedený Duchom Svätým o čom mám písať články. On vie, čo je najužitočnejšie a ja nechcem dávať na problémy len pozitívnu prikrývku, ktorá nijako nepomôže. Preto názov článku duch antikrista.

Táto téma vôbec nie je nová, no stále aktuálna (Mat 24,4-5).

Duch antikrista - Nikdy nenahraď Pravého Krista falošným !

Na začiatok, čo to vlastne je „duch“?

Čo je duch? Duchovná bytosť, ktorá má vplyv a silu, a ovplyvňuje niečo vo viditeľnom fyzickom svete. Často jej meno opisuje aj jej pôsobenie. Duch je z hebrejského slova „RÚaCH“ a znamená duch, dych alebo aj vánok.

V tom je aj istý obraz. Nikto nemôže vidieť vietor za normálnych okolností, ale môžme vidieť ako pohybuje lístím a počuť ako šuští, alebo ako trhá až strechy. Podobne funguje aj duchovná realita. Nevidíme ju, ale ovplyvňuje tú fyzickú.

V duchovnej realite sú iba dve strany – kráľovstvo svetla a kráľovstvo tmy. V jednom vládne Ježiš, v druhom vládne diabol.

Čo znamená slovo „antikrist“?

Pôvod je grécky a skladá sa z dvoch gréckych slov „anti“ a „Christos“.

Anti vyjadruje zápor, PROTI alebo NAMIESTO (NIEKOHO).

„Christos“, prekladané ako Kristus, je z hebrejského „Mesiáš“ a znamená POMAZANÝ.  V celom Starom Zákone sú vodcovia a proroci, ktorí boli Bohom pomazaní a určení pre nejakú službu. Pomazanie je symbolom Ducha Svätého, zmocnenie Bohom pre danú službu. Pomazanie bolo napr. dôvodom prečo Dávid porazil Goliáša, prečo mal Samson takú silu a prečo Gideon porazil s 300 mužmi 200 000 armádu. No celý Izrael v čase Novej Zmluvy čakal na konkrétneho Vodcu (ktorý bol predpovedaný), ktorý bude špeciálne Bohom POMAZANÝ a určený pre záchranu Izraela.

Tým vodcom, ktorého Boh určil a pomazal Duchom Svätým, bol Ježiš z Nazareta.

Sk 10:38     …o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.

Pomazanie na Ježišovom živote sa prejavovalo zázrakmi, ktoré robil – tie potvrdzovali, že On je tým predpovedaným Mesiášom. Potvrdzovalo Ho samozrejme aj Písmo a aj to, že zomrel mučeníckou smrťou na kríži (Luk 24:44, Iz 53). No paradoxne jeho vlastný Ho neprijali (J 1:12), a to otvorilo dvere pre blud (Tes 2:10-12).

Účelom tohto článku je vlastne odhaliť tento BLUD a nasmerovať ľudí naspäť ku pravému Kristovi.

Zhrnutie definície
Duch antikrista je duchovná sila alebo bytosť, ktorá ide buď PROTI Kristovi, alebo sa snaží NAHRADIŤ BIBLICKÉHO KRISTA.

Ďalšie jeho pôsobnosti:

Antikrist je falošná napodobnenina pravého

Zj 13:11     A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila jako drak.

Článok : Je aj Diabol?

Môže sa RÔZNE prejavovať. Môže sa pokúšať napodobňovať Krista (podobná Baránkovi), ale v konečnom dôsledku to nie je On, ale niekto „iný“ – drak …

Jeho účelom je ľudí odviesť od pravého Krista a Spasiteľa, a snaží sa nahradiť Jeho miesto sebou alebo niekým, niečím iným. Možno že nejakým iným „spasiteľom“ alebo „prostredníkom“ k Otcovi. Môže sa javiť veľmi nenápadne, alebo až podobne, no nie je to ON.

Táto duchovná sila samozrejme pochádza priamo z kráľovstva tmy, od otca lží.

Degraduje Krista a tým aj Otca

1. Jána 2:22     A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera Otca i Syna.

Toto je jeden z jeho hlavných zameraní. Zapiera alebo popiera Krista ako jediného Spasiteľa a ako jedinú cestu k Otcovi. Tento duch degraduje kým je skutočný Kristus. Napr. popiera, že Ježiš je Boh alebo že sa narodil ako človek, alebo Ho predstavuje ako humanistického Ježiška, ktorý hovorí o láske, ale nie o spravodlivosti, alebo ho predstavuje ako malé bezbranné bábätko…

Deformuje a znižuje to kým je skutočný Ježiš Kristus. A sa ho snažia zakryť(nahradiť), len nejakou zmenšeninou a ták ľudí odviesť od Otca, spasenia a Božej moci.

(Len pravé evanjelium, ma moc pravého evanjelia.)

Jan 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Neprijímajú Ho CELÉHO, aký je

V Južnej Afrike napr., sú predstavy, že Ježiš je bojovník za slobodu. V ezoterike je predstavovaný ako „Ježišove vedomie“. V Islame je len jedným z prorokov, ale nie Kristus. V Hinduizme zase len nejaký ďalší guru.

Všetky tieto pohľady v podstate idú proti Biblickému novozákonnému chápaniu Krista. Samozrejme každé dobré klamstvo musí mať v sebe aj kúsok pravdy. No podstata je, že Ho neprijímajú CELÉHO, takého, aký je.

Docent teológie Pavel Hanes mi raz napísal niečo v tom zmysle, že viac ako 98 percent siekt a falošných učení by sme rozlíšili, keby sme sa dostali k osobe Krista. Pre všetky ostatné náboženské vplyvy je to maximálne pohoršujúce a neprijateľné, že by Ježiš bol Syn Boží a jedinou cestou k Otcovi.

Článok: Kto je Ježiš?

Zlaté pravidlo „Najlepší spôsob ako rozlíšiť falošnú bankovku, je veľmi dobre poznať tú pravú“.

Mohli by sme storočia tráviť skúmaním všetkých možných náboženských smerov, no bolo by to bez úžitku a osohu. Ak poznáme pravdu, potrebujeme sa zamerať na Pravdu (právu bankovku).

Môže sa duch antikrista prejavovať v cirkvi?

Veľmi kontroverzná otázka, ale odpoveď je žiaľ áno. Je to všetko to, čo NAHRÁDZA alebo preberá miesto samého Krista v cirkvi, našich životoch a spiritualite. Môže to byť „charizmatický“ vodca, môže to byť Panna Mária, môže to byť pápež, kňaz alebo aj eucharistia(oplátka), alebo nejaká socha, alebo „nejaký vyvolený prorok“, obraz, kniha, alebo akákoľvek INÁ bytosť. Inými slovami všetko, čo zaberá miesto, ktoré patrí len samému Kristovi. Toto presne pôsobí ten duch. Oproti Duchu Svätému, ktorý stále upriamuje pozornosť na Krista sameho.

Sám si skontroluj srdce a život? Nenahrádza niečo Krista v tvojom živote? Je niekto iný alebo niečo iné tým Pomazaným? Je niekto iný tým Spasiteľom a Prostredníkom k Otcovi?

Ježiš sám je prostredníkom k Otcovi.

 A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. (Mat 24:4-5)

Základná Biblická charakteristika kresťana je človek, ktorý nasleduje Krista – žije podľa Jeho slova (J 8:31). Nenasleduj iného Krista alebo nejakú napodobeninu. Nasleduj iba toho skutočného, ktorý je opísaný v Biblii.

Článok: Kto je Kresťan?
Nemali lásku k pravde

Diabol má extra špeciálny záujem dostať ľudí akýmkoľvek spôsobom od Krista, lebo si je veľmi dobre vedomý kto je Ježiš (Luk 4:41) a čo sa deje keď sa Ho ľudia rozhodujú nasledovať z celého srdca.

Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. (Ján 12:8)

Takisto iba Ježiš sám zomrel za naše hriechy, preto iba cez Neho môžme byť zmierený s Bohom. A to je tá posledná vec, čo by diabol chcel.

(Odporúčam prečítať tento článok na ktorý nadväzuje celý tenoto článok: Ktože sa nám to narodil? alebo Kto je Ježiš?)

Záver

Ako už bolo vyššie spomenuté, tento blud prichádza, keď ľudia nemajú lásku k Pravde.

Sám si skontroluj srdce a život? Nenahrádza niečo Krista v tvojom živote? Je niekto iný alebo niečo iné tým pomazaným? Je niekto iný tým spasiteľom a prostredníkom k Otcovi?

Nikdy nenahraď Pravého Krista falošným !

 

Mat 6:13    … a neuveď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého,lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.

Martin

Dodatok: Príbeh falošnej nevesty

Nevedel som kde by som dal tento príklad, tak ho píšem ako dodatok k článku:
Pred nejakým časom som bol na svadbe. Keď si ženích prišiel pre nevestu, otvorili jej rodičia  a začalo tradične pýtanie si nevesty …. prv do dverí prišli za sebou tri rôzne falošné „nevesty“. Zjavne, žiadna z nich nebola TÁ pravá nevesta. Čo tým chcem povedať je to, že nejaká žena ak aj má závoj, alebo bielu sukňu, ešte to neznamená, že to je TÁ pravá nevesta! Tá, ktorú miluje a s ktorou sa rozhodol stráviť celý svoj život. Nenahraď pravú nevestu falošnou.

Neviem čo by mu na to jeho milá povedala, ak by si vybral nesprávnu… 😀

… asi by sa rozplakala.

Podobne to je aj s Kristom, nevymeň Ho za nejakú falošnú napodobeninu.

Zaujímavý článok k téme TU.

duch antikrista duch antikrista duch antikrista duch antikrista  duch antikrista  duch antikrista  duch antikrista 

Pozretia: 18,243 , Dnes: 6 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK