PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

10 krokov ako zvíťaziť nad strachom + modlitba vyslobodenia

Strach je jedným z najväčších negatívnych hybných síl sveta. Paralizuje, manipuluje, klame, zveličuje, ničí a zväzuje aj Božie deti. Úprimne je to jedna z najväčších zbraní diabla, ako držať ľudí od Boha a Božieho plánu…  A tento článok je presne o tom – ako zvíťaziť nad strachom, plus na konci sú aj praktické kroky ako nad strachom zvíťaziť, plus návod ako sa efektivne a správne za to modliť.

Ako zvíťaziť nad strachom - mladý odvážny lev

1. Boh ťa nikdy nechce VIESŤ strachom

Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.

(2.Tim 1:7)

Tento verš by som osobne interpretoval, že Boží Duch je vdýchnutý do teba skrze KRISTA a teda, nebude ti spôsobovať STRACH, ani ťa STRACHOM viesť. Boží Duch daný od Boha v tebe bude spôsobovať MOC a LÁSKU…  toto je prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť.

Čo by ste si asi mysleli o rodičoch, ktorí ak niečo chcú od svojch detí tak ich zastrašujú? Asi by ste mali chuť zavolať sociálku. No každopádne Boh Otec taký nie je…

2. Je PODSTATNÝ rozdiel medzi bázňou BOŽOU a strachom Z BOHA

A) Strach z boha

Strach spôsobuje to, že TOHO ČOHO SA BOJÍME, OD TOHO aj „UTEKÁME“… Teda mať strach z Boha znamená pred Ním utekať – strániť sa Ho.

Prišiel iný a povedal: Ajhľa, pane, tu tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke; lebo som sa ŤA bál… (Luk 19:20-21)

Sluha, ktorému Pán zveril HRIVNU, ju odložil do šatky a zakopal kvôli tomu, lebo sa HO BÁL. Tento strach z Boha urobil z neho hlupého sluhu, ktorý prišiel o všetko, lebo bol neverný v malom. Teda strach z Boha je zlá vec. (Viac : Luk 19:20-21,1.M 3:10, Ex 20:18)

B) Bázeň pred Bohom 

Bázeň máme, keď si uvedomime s kým máme dočinenia – s BOHOM. VŠEMOHÚCIM STVORITEĽOM NEBA aj ZEME a aj TEBA. Ktorý raz bude každého spravodlivo súdiť. No táto samotná informacia bez poznania, že Boh je aj MILOSRDNÝ a MILUJÚCI OTEC, ktorý chce našu spásu  a nie trest, vypôsobi STRACH Z BOHA.

Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby odsúdil svet, ale aby bol svet spasený skrze Neho. (Jn 3:17)

Ak ale poznáme obidve tieto pravdy, vypôsobí to v nás svätú bazeň, úctu, rešpekt, vážnosť, že neberiem na ľahku váhu to s kým mám do činenia. A táto bázeň pred Bohom sa potom časom „pretavý“ do hlbokej lásky a skutočného uctievania Boha.

3. Strach je náš nepriateľ

Strach nie je náš dobrý priateľ, ktorý by nám chcel radiť ako sa často sám prezentuje. Je to nepriateľ, ktorý nás prišiel sužovať…

 …ale všade vo všetkom sme boli súžení, zvonku boje, zvnútra strachy.

(2Kor 7:5b)

Kristus nás prišiel vyslobodiť a jednou z vecí z ktorej nás prišiel vyslobodiť je otroctvo od STRACHU a diablovho útlaku. Naše srdce je ako veľké „pole“ alebo „pôda“. Nedovoľme aby čo i len kúsok našo srdca bol KONTAMINOVANÝ strachom. Lebo to zakaždým vytvára priestor pre duchovný útlak, ktorý bude len rásť …

Strach v našom vnútri je priestor pre diablov útlak.

Kráľovstvo tmy kde vládne DIABOL je vedené a držané STRACHOM. Kdežto, kráľovstvo svetla (kresťania) je vedené LÁSKOU a VIEROU. A toto je veľmi dôležité pochopiť. Trošku viac v Článku:

Článok : 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou
Článok: 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou (bod 4)

4. ROZDHODNUTIE VEDENÉ STRACHOM JE Z PRAVIDLA ZLÉ

V Biblii je presne 365 krát napísané aby sme sa nebáli. Prečo tak často? Myslím, že je to preto, lebo Boh tým odhaľuje nepriateľovú stratégiu, ako nás ZMANIPULOVAŤ aby sme robili chyby.

Adam a Eva sa kvôli strachu schovávali pred Bohom. Abrahám zas kvôli strachu klamal a dovolil, aby jeho žena bola unesená. Saul kvôli strachu z ľudí obetoval a tým sa minul Božej vôle a stratil kráľovstvo. Eliáš pre strach ušiel pred Jezábeľ a upadol do depresie. Peter kvôli strachu o svoj život zaprel Ježiša. Pavol kvôli strachu sa zdráhal hovoriť Božie slovo v Korinte …

Dokonca, je napísané v Zjaveni Jána, že bojazliví budu mať diel v ohnivom jazere. Ten strach ich odviedol od Boha až na to najstrašnejšie miesto múk … strach je zlý radca.

Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.

(Zj 21:8 )

Boh nás chce viesť láskou, dôverou, múdrosťou, opatrnosťou, Božím slovom aj Jeho Duchom ale nie strachom či nenávisťou, hanbou a inými. Len tak budeme konať správne.

Strach je vlastne duchovná sila rozsievaná peklom, ktorá začína v naších mysliach a srdciach a snaží sa tam nájsť priestor, kde by mohla zakoreniť a vyrašiť do obrovského trnia. A to by nás zviazalo, zastavilo a zadusilo.

Tak a teraz už vieme, že Boh nás nechce viesť strachom, aj že rozhodovať sa podľa strachu je zlé a teda, prejdeme k praktickým bodom ako ho poraziť:

… a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. (Ján 8:32)

5. Zbraň čislo jedna proti strachu:  Boh je s TEBOU!

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

(Matúš 28:20)

Toto je kľúčové zasľúbenie pre Ježišovích učeníkov po tom, čo Ježiš vystúpil do nebies. ŽE ON S NIMI JE A BUDE PO CELÝ ČAS AŽ DO SKONANIA SVETA.

To, že s nami Boh je sa prakticky prejavuje cez Ducha Svätého. Nejedná sa len o nejakú IMAGINÁRNU placebo predstavu, ale o reálnu prítomnosť Ducha Božieho. Hoci je niekedy na mieste položiť otázku, či aj my sme s Ním…

Viac v článku (časť 2. ISTOTA) :

Článok: 3 základné črty pravej mužskosti (Čislo 2. istota)

6. Zbraň proti strachu: Boh o tebe vie

Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov.  (Luk 12 6-7)

Boh je s tebou aj vie o TEBE. Nezabudol na teba ani na tvoje problémy, vie čo sa s tebou deje aj čím prechádzaš a žiadna zlá vec nie je od Neho …a pracuje na tvojej záchrane. Ver mu!

Článok: Ak existuje Boh, prečo je tak veľa zla vo svete?

7. Zbraň proti strachu: Pozeraj na KRISTA a nie na VLNY

A on povedal: Poď! A Peter sostúpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma! A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho ….

(Matúš 14 29-31)

Je veľmi dôležité byť sústredený na Ježiša, čo On hovorí a čo On robí. Lebo v momente, keď začneme pozerať na vlny – problémy, svet, nepriateľov… začneme sa topiť v strachu.

8. Zbraň proti strachu: Odovzdaj to Bohu 

Inými slovami: Ty urob čo máš, zbytok nechaj na Boha a nerieš to. Úplne sa spoliahni na Neho, nech sa v tom stane Božia vôľa, akákoľvek je… tá je stále najlepšia.

Každú svoju starosť uvaľte na neho, lebo on sa stará o vás.

(1Pet 5:7 )

Pamätám si živo, keď som išiel do LA na jednu konferenciu. Nevedel som kde budem spať a ani som nemal veľa paňazí… Cítil som strach a obavy v mojom srdci, ktorých som sa nevedel zbaviť. Čo by sa všetko mohlo stať. Keď som odovzdal svoj život aj tú cestu Bohu, nech sa tam stane jeho vôľa nech je to čokoľvek (mal som v hlave kadejaké divné predstavy o mučeníckej smrti v gengu, teraz sa na tom dobre zabávam). No keď som to ÚPLNE odovzdal Bohu, odišiel strach a prišiel pokoj do môjho srdca. Nakoniec som býval v apartmáne v LA jednu minútu od pláže úplne zadarmo …  ZÁZRAK.

9. Zbraň proti strachu: Čel obrovi strachu

Máme veci, po ktorých túžime alebo ktoré nám Pán zasľúbil. Nato aby sme sa k ním dostali musíme čeliť veci, ktorej sa bojíme. Tak ako apoštol Pavol:

A Pán povedal Pavlovi vnoci skrze videnie: Neboj sa, ale hovor a nemlč…

(Sk 18:9)

Aj mňa Boh povolal stáť pred ľuďmi a hovoriť Jeho slovo. Hoci z ľudského hľadiska som na to nemal žiadne, ale naozaj žiadne preferencie. Prirodzene na mňa išiel strach, no nepoddal som sa mu ale začal som mu čeliť. Dnes keď idem pred ľudí niečo hovoriť, nemám žiaden strach ani obavy …

„Strach bude prenasledovať teba, kým ty nezačneš prenasledovať jeho.“

Ak by som sa rozhodol „utekať pred tým strachom, on by len rástol a silnel za mojím chrbtom. Až do momentu, kým by som sa mu nepostavil…

10. Moje boje so strachom z buducnosti

Keď som skončil vysokú školu, nemal som žiadnu prespektívu čo ďalej do budúcnosti.

Vtedy ku mne Duch Svätý prehovoril na základe takejto skúsenosti:

Raz keď som liezol po konštrukcii a zameral som sa na to ako som vysoko, koľko fúka vietor, či sa nešmyknem, či som dobre zapnutý, či by som nespadol atď … proste som sa SÚSTREDIL NA OKOLNOSTI A SVOJU MYSEĽ NA VŠETKO ČO BY SA MOHLO STAŤ. Dostal som strach. Bol som strnulý a podstatne horšie sa mi liezlo a bolo to aj nebezpečnejšie… Ale keď som sa sústredil na konštrukciu, ktorú som mal pred sebou a „nevšímal“ som si okolie čo by sa mohlo stať, tak som si to lezenie užíval a išlo mi to ľahko.

Podobne aj my KEĎ SA SVOJÍM SRDCOM, MYSĽOU A „ZRAKOM“ SÚSTREDÍME NA KRISTA A NA TO ČO NÁM DÁVA NA DNES, TAK SA NEBUDEME BÁŤ o to, čo by sa mohlo stať a pôjde nám to podstatne ľahšie a budeme si to užívať. Než keď sa sústredíme na okolnosti a na to čo nemáme atď….

Teda nebuďte ustarostený o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. (Biblia Mat 6 25)

Hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša… (Biblia Heb 12,2)

(Z mojho profilu na FB)

To bolo pred rokmi. Boh bol verný a dokonale sa o mňa postaral.

VZOREC MODLITBY PROTI STRACHU

Zámerne som nenapísal doslovnú modlitbu ale iba v princípoch ako sa modliť proti STRACHU.

  1. Pros Ježiša aby ti odpustil strach (konkrétne napr.: strach z opustenia, samoty, ubliženia,…)
  2. V modlitbe prehlás, že sa zriekaš strachu, že už ho viac nechceš vo svojom živote
  3. Prehlás Božie slovo proti strachu a uver mu
  4. Odovzdaj tú oblasť Bohu do rúk
  5. Pros Ježiša aby ťa vyslobodil z moci ducha strachu
  6. Prikáž v mene Ježiš tomu duchu strachu aby odišiel  preč z tvojho života
  7. Choď to vyskúšať / čel tomu obrovi v praxi, až dokiaľ nebude úplne zadupaný do zeme
  8. Poďakuj Bohu

(Dôležité upozornenie – pokiaľ nie ste na 100% rozhodnuty bojovať so strachom, a aplikovať tie vreci o ktorých tu píšem, NEVYHANAJTE zatiaľ ducha strachu! Radšej ho LEN ZVIAŽTE. Prečo? Lebo ak oddide ten duch a vy si tie hriechy a zlozvyky s tým spojene nechate, tak sa vráti 7x silnejši. Ako HO ZVIAZAŤ? Normalne len povedze na modlitbe „Zvazujem ducha strachu v mene Ježiš v mojom živote.“)

Záver : Ako zvíťaziť nad strachom

Ak vieme, že Boh je s nami, za nás a stará sa o nás a my na neho hľadíme a plne mu dôverujeme, odovzdávame mu naše životy a starosti… budeme mať POKOJ a ODVAHU, akú tento svet nepozná … a budeme uprostred tohto sveta žiariť ako SVETLO V NOCI.

Sloboda od STRACHU zjavuje Boha tomuto svetu. A robi nás slobodnejšími pre vedenie a pôsobenie Ducha Božieho v naších životoch …

Duch strach nie je náš dobrý priateľ, ktorý by nám chcel radiť. Je to nepriateľ, ktorý nás prišiel zničiť. Len s Bohom poznáme, že je oveľa slabší než sme si my mysleli. Ak aplikujeme tieto veci, budeme my po ňom šľapať a on nám nič neučiní…

Povolávam vás cirkev do SLOBODY OD STRACHU! Aby ste proti nemu povstali a zvýťazili!

A chodili nie podľa strachu, ale viery, lásky, moci, pokoja a zdravého rozumu …

Martin

YouTube player

YouTube player
YouTube player

Korene NEISTOTY je aj koreňom strachu.

YouTube player

BONUS VERŠE Z BIBLIE O STRACHU

(Ako zvíťaziť nad strachom)

Ján 14:1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Jozua 1:8-9 Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Lebo veď či som ti neprikázal: Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Žid 13:5b Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím,

Ján 14:18 Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.

Fil 1:28 a nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.

Lukas 12 6-7 Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov

Jak 4:7 Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás.

2Kor 7:5 Lebo aj keď sme boli prišli do Macedonie, nemalo naše telo nijakého odpočinku; ale všade vo všetkom sme boli súžení, zvonku boje, zdnuká strachy.

Rim 8:15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!

Luk 8:50 Ale keď to počul Ježiš, odpovedal mu: Neboj sa, len ver, a bude zachránená.

Zj 1:17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný

Zj 2:10 Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.

Pozretia: 121,477 , Dnes: 18 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK