PRIHLÁSTE SA NA ODBER
AUTOR OBSAHU
Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Tradícia vs. Biblia

Tradícia je učenie alebo výklad, ktorý sa traduje, podáva sa ústne. Každá denominácia má nejakú tradíciu (predstavu o význame nejakej časti Písma). Ústne podanie je normálne, prirodzené a obohacujúce. No pokiaľ je tradícii pripisované vyššie alebo rovnaké miesto ako Písmu, je to nedobrá črta. V teológii sa rozlišuje medzi Tradíciou a tradíciou. Tradícia s veľkým „T“ je tradícia povýšená na rovinu Písma. Ja osobne neverím, že takáto tradícia s veľkým „T“ existuje, lebo ani sám Ježiš sa nedržal Tradície, ale výhradne Písma. Farizejov a zákonníkov dokonca za ich podanie/Tradíciu veľmi tvrdo napomínal, lebo sa jej prakticky držali viac ako Božieho slova. Potom ho aj nemali radi, lebo ich napomínal za to. (Mt 15:1-20).

On(Ježiš) im odpovedal: A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu?
(Matúš 15:3)

Ľudia, čo zastavajú takýto názor ohľadom Tradície, sa často odvolávajú na to, že cirkev je strážkyňa pravej Tradície (paradoxne viac rôznych až protichodných skupín to o sebe tvrdí či už aj ako Jehovovi svedkovia, Mormoni, Pravoslavna Cikrev, Katolci…). Niekedý sa odvolavaju na verš z Timoteja:

„…ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy.“ (Tim 3:15)

V tom sa mi tiskne otázka. Môže byť cirkev pevným stĺpom pravdy, ak sama nestojí na Pravde Písma? Určite nie.

Na Slovensku sa v podstate každá denominácia odvoláva, že stavia na Biblii a učení Ježiša a apoštolov.Čo je dobre a správne, lebo tak to ma byť. Otázka je, či je to pravda? Nestavajú viac na tradícii, zvykoch, konciloch, vlastných knihách alebo iných učeniach?

Chcem povzbudiť nanovo študovať Písmo s úprimným a otvoreným srdcom. A preverovať všetko skrze neho.

Verš z Biblie:

A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.
(Mar 7:9 )

Článok: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

VTIP :

Preto sa treab držať Písma ! 🙂

 

Pozretia: 6,232 , Dnes: 4 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ

OBSAH

ZDIEĽAť môžeš CEZ:
MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:
Film "Martin Luther" je historickým dramatem z roku 2003, které mapuje klíčové události v životě významné postavy, která sehrála důležitou roli v náboženské reformaci v 16. století. Snímek se zaměřuje na jeho vstup do mnichovského řádu, odmítnutí prodeje odpustků a konflikty s katolickou církví, což vedlo k reformaci křesťanství.
Film o reformaci: Martin Luther 2003

Čas prečitánia cca < 1 minúta Film „Martin Luther“ je historickou drámou z roku 2003, ktorá mapuje kľúčové udalosti v živote významnej postavy, ktorá zohrala dôležitú úlohu v náboženskej reformácii v 16. storočí. Snímka sa zameriava na jeho vstup do mníchovského poriadku, odmietnutie predaja odpustkov a konflikty s katolíckou cirkvou, čo viedlo k reformácii kresťanstva.

Pozretia: 478 , Dnes: 1 

Zriekni sa duchovnej temnoty a dedičstva komunizmu

Čas prečitánia cca 13 minút Zistite, prečo je dôležité zrieknuť sa duchovnej temnoty komunizmu a prepojiť sa s Božím kráľovstvom. Pridajte sa k modlitebnej iniciatíve a upevnite sa v budovaní večného kráľovstva.

Pozretia: 6,842 , Dnes: 8 

FILM O HEIDY BAKER: POHNUTÝ LÁSKOU (COMPEL BY LOVE )
FILM O HEIDY BAKER: POHNUTÝ LÁSKOU (COMPEL BY LOVE)

Čas prečitánia cca < 1 minúta Film je celovečerným dokumentom sledujúcim pohyb prebudenia, ktorý sa šíri cez Mozambik, a Bakerovu osobnú cestu intimity s Ježišom – našou prvoradou snahou v živote je vždy prítomnosť Boha. Jeden život odovzdaný…jeden národ premenený.

Pozretia: 640 , Dnes: 1 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK