FIREproduction.sk

Tradícia vs. Biblia

Tradícia je učenie alebo výklad, ktorý sa traduje, podáva sa ústne. Každá denominácia má nejakú tradíciu (predstavu o význame nejakej časti Písma). Ústne podanie je normálne, prirodzené a obohacujúce. No pokiaľ je tradícii pripisované vyššie alebo rovnaké miesto ako Písmu, je to nedobrá črta. V teológii sa rozlišuje medzi Tradíciou a tradíciou. Tradícia s veľkým „T“ je tradícia povýšená na rovinu Písma. Ja osobne neverím, že takáto tradícia s veľkým „T“ existuje, lebo ani sám Ježiš sa nedržal Tradície, ale výhradne Písma. Farizejov a zákonníkov dokonca za ich podanie/Tradíciu veľmi tvrdo napomínal, lebo sa jej prakticky držali viac ako Božieho slova. Potom ho aj nemali radi, lebo ich napomínal za to. (Mt 15:1-20).

Ľudia, čo zastavajú takýto názor ohľadom Tradície, sa často odvolávajú na to, že cirkev je strážkyňa pravej Tradície (paradoxne viac rôznych skupín to o sebe tvrdí). Pričom sa odvolávajú na verš z Timoteja:

„…ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy.“ (Tim 3:15)

Môže byť cirkev pevným stĺpom pravdy, ak sama nestojí na Pravde Písma? Určite nie.

Na Slovensku sa v podstate každá denominácia odvoláva, že stavia na Biblii a učení Ježiša a apoštolov. Otázka je, či je to pravda? Nestavajú viac na tradícii, zvykoch, konciloch, vlastných knihách alebo iných učeniach?

Týmto nechcem priniesť nejaké odsudzovanie alebo poukazovanie na nejakú skupinu. Ale ukázať určité princípy. Pričom vás chcem aj povzbudiť nanovo študovať Písmo s úprimným a otvoreným srdcom. A preverovať všetko skrze neho.

Verš z Biblie:

A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.
(Mar 7:9 )

Článok: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)


VTIP :

Preto sa treab držať Písma ! 🙂

 

1,419 total views, 1 views today

24

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *