PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

7 bodov ako zvíťaziť nad smrťou a depresiou (1.časť)

Ako zvíťaziť nad smrťou a depresiou? V dnešnej dobe na Slovensku a Česku nemáme reálnu fyzickú vojnu, ale sme v duchovnej vojne. Nezažili sme „veľkú depresiu„, ale aj tak často bojujeme s ťažobou až depresiou. Inými slovami bojuje viac vo vnútri seba, ako na vonok (npr. o prežitie).

Tento článok je o tom zvíťaziť nad duchovnou smrťou, ťažobou duše aj mysle, úzkosťou, obťažujúcim myšlienkami, duchovným – duševným útlakom, alebo až nutkanami na samovraždou.

Verím tomu, že tento článok píšem na základe popudu Ducha Svätého. Pre ľudí, ktorý čas od času alebo pravidelne bojujú s presne s takýmto vecami. Hoci do istej miery sa to týka asi každého človeka, či už vedome alebo nevedome. 

7 bodov ako zvíťaziť nad smrťou a depresiou (1.časť)

1. Ježiš zvíťazil nad smrťou

Lebo nemáme veľkňaza(Ježiš), ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. (Žid 4:15 )

Tak po prvé Ježiš zvíťazil nad smrťou. Čo to znamená? Boh poslal svojho Syna aby sa stal človekom (ako my) aj bol vo všetkom pokúšaný ako my. Prešiel si duchovným útlakom aj potupnou smrťou na kríži, no pritom nezhrešil. A nakoniec vstal z mŕtvych a posadil sa po pravici Otca, kde bol aj pred tým.

A to všetko sa stalo aj preto, aby Boh nám dal POMOCNÍKA/SPASITEĽA/UZDRAVITEĽA, ktorý súcití s nami a s našimi slabosťami.

Veď smrť je vlastne oddelenie od života – Božieho života (plnosť, radosť, pokoj, nie len prežívanie), veď vlastne On sám je ŽIVOT, ale aj od biologického života… Toto môže byť obnovené iba skrze KRISTA a jeho smrť a vzkriesenie. (Ján 11:25, Ján 14,6)

Ak prechádzaš depresiou, ťažobou a nechuťou žiť, Ježiš ti s tým najlepšie dokáže pomôcť. Lebo sám tým prešiel víťazne a bez hriechu. Obráť sa k Nemu! [1]

Niekedy najlepšie proti depresii je modliť sa zo srdca k Ježišovi. A samozrejme úplne obrátiť sa k nemu samému.

Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. (Rim 10:13 )

Vrele odporučaný článok: 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha
2. Aké informácie príjmaš, aké myšlienky?

Myseľ je kľúčové miesto. Dokonca vyšla aj super kniha o tom, „Bojisko v Mysli“ od Joyce Meyer.[2] Myšlienka je informácia, ktorá má moc povzbudiť alebo zdeptať, zraniť aj uzdraviť. Čomu veríš? Nad čím premýšľaš? Je to MEGA dôležité.

Samozrejme, to na čo myslíme, ovplyvňuje aj naše emócie, aj to ako vnímame seba a svet okolo seba a následne podľa toho konáme.

Verím tomu, že sa potrebujeme učiť ako „PANOVAŤ“ aj nad svojou mysľou. A nedovoliť, aby negatívne myšlienky ktoré prichádzajú, aby nás zdeptali, zobrali nám nádej, radosť, pokoj… a priviedli nás len do chasu, depky, horkosti a nenávisti.

Diabol má záujem na tom, aby sme sa motali v „deptajúcich myšlienkach“ a chce nás nimi  doslova zavaliť! Preto tak veľa útočí na myseľ.

Veľmi sa mi páči výrok Martina Luthera o myšlienkach, parafrázujem :

Nemôžem zabrániť vtákom aby lietali nado mnou, ale viem im zabrániť aby si neurobili hniezdo na mojej hlave.

Často keď slúžim ľudom, ktorých „bombardujú“ rôzne myšlienky, tak sa za nich modlím takto :

„V mene Ježiš, zväzujem každú myšlienku (aj emóciu) v tebe, aj celú tvoju myseľ do poslušnosti Ježiša Krista a Jeho slova. A žiaden iný duch k tebe nemôže hovoriť, iba Duch Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele. AMEN“ (2Kor 10:5, 1.Jn 4,3)

Samozrejme, že aj ty sa takto sám za seba môžeš modliť. Z 90% sa okamžite ich myseľ upokojí a dá sa s tým človekom hlbšie pracovať.

3. Uzdravenie zranení

Žiaľ v živote sa dejú veci, ktoré nie sú FÉR! A ubližujú nám. Jedna vec je zranenia tela, a druhá je zranenie duše. Obidve reálne veľmi nepríjemné a bolestivé. Môžu, žiaľ, roky negatívne ovplyvňovať náš život…

Dobrá správa je, že Ježiš prišiel „obviazať skrúšených srdcom“. Čas, väčšinou, neuzdravuje hlboké rany, ale ich iba prikrýva. Boh je tým, ktorý ich uzdravuje.

Podľa ev. Lukáša, keď Ježiš vstúpil do verejnej služby, tak prečítal tieto verše z proroka Izajáša:

Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný.

(Lukáš 4,18-19)

Toto je Ježišova služba a on ju teraz dal aj nám – Jeho deťom.

Skoro stále je prvým krokom k vnútornému uzdraveniu ODPUSTENIE.

Bežne stretávam ľudí, ktorí sú roky vnútorne zraňovaní, trápení a uväznení v minulosti. A to len kvôli tomu že neodpustili úplne.

… odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.

(Efežanom 4:32b)

(Na Slovensku je služba NOVÁ DNA, ktorá sa venuje vnútornému uzdraveniu.)

Článok: Ako vykoreniť neodpustenie z hĺbky srdca
4. Moc chvály

Vec, ktorá mi veľmi pomohla. Začni uctievať Boha, chváliť Ho. Je fajn počúvať chvály, mení to atmosféru, ale ešte silnejšie je, keď sa vieme ponoriť priamo do chvály a uctievania Boha.

Počul som raz taký príklad, že keď chválime Boha, je to ako keď vystupujeme na vrchol. A čím vyššie ideme tak tam nie sú hady, lebo je tam pre nich príliš riedky vzduch, takže by sa dusili. Preto niekedy najlepší spôsob ako sa striasť „hadov“ – depky, beznádeje a smrti, je ísť do chvály a uctievania. A čím bude silnejšia Božia prítomnosť, tým menej tam budú „oxidovať“ tie hady …

Raz keď som zažil dosť veľké odmietnutie, tak som sa stiahol a začal som Bohu spievať chvály. V momente mi to pomohlo a zmenilo atmosféru vo mne aj okolo mňa.

Kráľ Dávid, keď bol asi v najťažšej a najnepríjemnejšej situácii vo svojom živote, zložil Žalm 34 :

Dobrorečiť budem Pánovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. (Žalm 34:2 / 1. Samuelova 21)

Jeden kazateľ povedal:  „Ak Dávid mohol Boha chváliť v tak zlej situácii v akej asi ja nikdy ani nebudem, tak o čo skôr by som aj ja mal Boha chváliť každého času.“

Článok: Čo sú chvály? (Božia prítomnosť)
5. Vďačnosť – psychohygiena

Vďačnosť je, že ďakujeme Bohu za VŠETKO dobré čo nám dal. Ak by sme v jednej sekunde stratili VŠETKO čo máme a potom to získame späť, aký vďačný by sme boli… Niekedy si neuvedomujeme, koľko dobrých vecí máme, lebo sme sústredení na to zlé, alebo na to čo nemáme …

Čas od času, keď na mňa ide taká „depka“, že čo nemám, alebo čo musím ešte urobiť, čo nevyšlo a malo, tak sa len zastavím a úprimne začnem ďakovať Bohu za všetko to DOBRÉ čo mi dal, aj za detaily a v momente cítim uvoľnenie, radosť a vďačnosť… a uvedomím si, koľko toho vlastne mám.

Ak začneme zo srdca ďakovať Bohu aj za maličkosti, je to dokonalá PSYCHOHYGIENA (je to samozrejme aj duchovné). Preto jednoduchým liekom je zastaviť sa a úprimne začať ďakovať Bohu za dobré veci, ktoré v živote máš.

Perfektné slovo od Peťa Juríka:

YouTube player
6. Nádej v lepšiu budúcnosť

„Už to nebude lepšie!“ Poznáte túto vetu? Tak tá je asi priamo z pekla. Boh v nebi nemá depku, dokonca ani z našich pádov. On je dosť dobrý a veľký, aby dokázal opraviť naše chyby, obrátiť na dobré všetky zlé veci a nahradiť alebo prikriť naše straty.

 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré…

(Rim 8:28)

Jedného môjho kamoša, ktorý je tiež kresťan, vyhodili z práce, ktorú mál veľmi rád – trošku si na nej aj budoval svoju identitu a zmysel života – čo nie je správne. Proste stalo sa to a začal sa mu rúcať svet, no do pol roka mal oveľa lepšiu prácu medzi kresťanmi, čo mu veľmi pomáhalo vo vzťahu s Pánom. A teraz to zhodnotil následovne: „Neviem, či to že som stratil prácu bolo od Boha alebo od Diabla, ale viem že to Boh obrátil na dobre!“.

Článok : Ak existuje Boh, prečo je tak veľa zla vo svete?

Smutný príbeh. Kvôli rakovine zomrela manželka a matka 4 detí – katastrofa. Šok… No Pán Boh jej mužovi do 3 mesiacov dal novú manželku a matku pre tie deti, prikryl tú stratu. Som si istý, že tá strata nebola od Neho, ale On to prikryl …

Iný príbeh je o mužovi ktorý má teraz už 60 rokov a z toho asi 40 rokov bol závislý na alkohole,  mal dlhy, exekúciu na byt, rodina sa ho zriekla… ŽIADNA BUDÚCNOSŤ. Boh ho v Brne na konferencii Ohňa, vyslobodil zo závislosti na alkohole na 100%, brat v zbore mu dal prácu, neskončil na ulici, rodina ho prijala späť … to dokáže LEN ON!

Počúvanie svedectiev, vzbudzuje nádej a vieru.

Teologicky sme stratili hriechom RAJ, no na konci ideme do NOVÉHO JERUZALEMA – zlatého mesta.

Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. (Jer 29:11)

S Bohom máme NÁDEJ na lepšiu budúcnosť.

7. Odplatou za hriech je smrť

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. (Rim 6:23 )

Hriech spôsobuje oddelenie od Boha. Hriech nás oddeľuje od Božieho života. Hriech je porušenie Božieho Slova, minutie sa cieľa. Hriechom škodíme aj sebe aj druhým a jeho prirodzeným dôsledkom je smrť, depresia, temnota …

Pred časom som hovoril s jedným narkomanom. Povedal som mu: „Dôvod prečo máš tak veľa bolesti v živote je hriech.“ On pokýval hlavou: „Áno mám veľmi veľa hriechov“. Je to prirodzený dôsledok. No dobrá správa je to, že Ježiš ťa dokáže očistiť od tvojich hriechov aj uzdraviť tvoju bolesť duše. On sa ma spýtal: „OK, a aký mi dáš dôkaz, že to Ježiš vážne môže urobiť?“. Poklepal som ho po ramenách, ktoré pred pár minútami boli nadprirodzene uzdravené po modlitbe… Pokýval hlavou a povedal, že to je dobrý argument. 🙂

Nakoniec prijal Ježiša, prosil Boha o odpustenie hriechov a úplne sa mu zmenil výraz tváre.To je samozrejme len začiatok nasledovania Krista.

Možno že to čo musíš urobiť aby si bol vyslobodený z depresie je odvrátiť sa aj od hriechu a obrátiť sa k Ježišovi.

Veď najlepší spôsob ako poraziť tmu je zasvietiť svetlo. A Ježiš je svetlo sveta.

Každopádne Boh ťa pozýva na JEHO SVADBU, viac v článku :

SVADBA: Pozývame ťa na tú najslávnejšiu svadbu

Záver – Ako zvíťaziť nad smrťou a depresiou

Toto je iba prvá časť, viem, že všetko som neobsiahol, ale snažil som sa aspoň tie základne a najčastejšie „kľúče“ naznačiť. Ale hlavne ukázať, že tu JE RIEŠENIE AJ NÁDEJ V KRISTOVI!! On porazil smrť! Verím tomu, že Božia vôľa je radosť, pokoj a nie depresia, smrť a smútok – to sú dôsledky hriechov, za ktoré On už zomrel na Kríži.
Ani smrť alebo samovražda nie je riešenie. KRISTUS áno! Samovražda niekedy, žiaľ, môže byť SKRATKA do pekla … no to nie je Božia vôľa pre žiadneho človeka! Tvoj život ma zmysel a zámer. Povzbudzujem vás aj do hĺbky preskúmať všetky tieto body.


Odporúčané zdroje k téme
„Ako zvíťaziť nad smrťou a depresiou“ :

 [1] „Depresia a jej riešenie“ od Alexandra Barkociho : Video  *****

(Keď sa človek začne točiť OKOLO SEBA, a nie OKOLO PÁNA, to je zdroj depresie)

YouTube player

[2] „Bojisko v Mysli“ od Joyce Meyer : Audio kniha (papierovej forme je už žiaľ vypredaná)

Iné prednášky od Joyce Meyer po ČR : Prednášky

„EXIT MOVIE“ (film o samovraždách) žiaľ, má len Anglické titulky : Video

„Svedectvo Honzy proroka“ : Video (5min) veľmi silný príbeh*****

Článok: 7 bodov ako byť vyslobodený z moci démonov

 (Ak by ste mali záujem, o ďalšiu časť môžte sa prihlásiť do ODBERU NOVINIEK, alebo na email : fireproduction.sk@gmail.com )

Pozretia: 112,064 , Dnes: 14 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK