PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Ak existuje Boh, prečo je tak veľa zla vo svete?

Veľmi dobrá otázka a k veci. Kladie si ju veľa ľudí. Položím ju trošku ináč. Dokazuje zlo vo svete, že Boh neexistuje? Alebo to dokazuje to, že sme sa od Neho odklonili? Nedokazuje to skôr, že žijeme vo vzbure proti Nemu, a to zlo vo svete je prirodzeným dôsledkom?!

Zlo Bosh - Rajska zahrada rozkoši
Boh stvoril svet dobrý (ľavo), život ľudí v žiadosti a hriech (stred), ho priviedol k skaze (pravo). Hieronymus Bosch – Záhrada pozemských rozkoší.
Zdroj zla vo svete

Podľa Biblie, keď Eva bola v záhrade, tak počúvla nesprávny hlas, hlas zlodeja, klamára a vraha. Následne, keď ju zviedol, tak ona zviedla Adama a porušili jedno prikázanie, ktoré im Boh dal. Odvtedy je zlo vo svete.

Poďme sa na to pozrieť pekne od začiatku. Na počiatku, keď Boh stvoril Nebo a Zem, a záhradu Eden (raj), tak do nej dal človeka, a všetko, čo stvoril, bolo dobré vrátane človeka. Človek mal ísť od dobrého k dobrému a nemal zažívať nič zlé, len dobré.

Mal k dispozícii všetky dobré stromy v záhrade, okrem jedného, a to stromu poznania dobra a zla (a ani ten v podstate nebol zlý). Jeho názov vystihuje, čo dá človeku, keď z neho človek bude jesť. Takže na začiatku mali ísť len od dobrého k dobrému – láska, radosť, prijatie, pokoj, sýtosť, Božia blízkosť a všetky ostatné dobré veci. Tým ale, že Adam zjedol z jeho ovocia, tak určil budúcnosť celému ľudstvu a sebe. Že už nebude zažívať len dobré, ale aj zlé – lásku aj nenávisť, pokoj aj hnev, istotu aj strach, hojnosť aj chudobu, radosť aj bolesť, zdravie aj chorobu, život aj smrť, svetlo aj tmu (v duchovnom zmysle)…

Poslúchli sme nesprávny hlas a vzbúrili sme sa voči Bohu a Jeho Slovu. Tak sme sa minuli prvotnej Božej vôli a zlo vstúpilo do sveta.

  • Prečo dal Boh ľudom slobodnú vôľu?

Ak by človek nemal druhú možnosť, tak by sa nedalo hovoriť, že ešte stále má slobodnú vôľu. Boh nevolá k sebe nikoho nasilu. On chce, aby sme sa pre Neho rozhodovali dobrovoľne. Preto musíme mať na výber. Prirodzene, podobne tak aj my túžime po láske, aby sa druhá osoba slobodne a dobrovoľne rozhodla pre nás, po tom istom od nás túži aj Boh. Túto črtu máme od Neho, lebo On je taký. Boh stvoril slobodnú vôľu a On ju rešpektuje, slobodná vôľa je od Neho a je to skvelý dar, resp. schopnosť. Boh nám dal tiež aj autoritu a možnosť ju používať. Či sa rozhodneme pre Neho, alebo nie…  zodpovednosť za naše slobodné rozhodnutia nesieme my sami.

  • Duchovná realita
zlo diabol
Článok – Je aj diabol?

Ako som na začiatku spomenul, Eva počúvla nesprávny hlas. Existujú duchovné bytosti, ktoré ovplyvňujú našu myseľ a pocity. Bez ohľadu na to či sme si toho vedomí alebo nie. Je to reálne a ovplyvňuje nás to viac než si uvedomujeme, len sme si na to zvykli. Existuje veľa svedectviev ľudí, ktorí predtým ako urobili niečo zlé, tak im niečo našepkávalo, aby to urobili (napr. vražda, krádež, pokus o sebevraždu, skočiť pod vlak…).

  • Prirodzená hriešnosť

Je niečo, čo dedíme od Adama. Je to sklon hrešiť. Ísť proti Bohu. Prirodzená hriešnosť v našom tele by iba jedla, spala a hrešila. Narozdiel od našej duchovnej prirodzenosti, ktorá by bola najradšej s Bohom, sýtila sa Ním, chválila Ho a slúžila Jemu a druhým ľuďom.
(Viac v Biblii, Rimanom 8.)

Dobré aj zlé rozhodnutia rodičov môžu vplývať na ich deti. Hoci ony za chyby svojich rodičov vôbec nemôžu.

Definícia zla

Zlo sa dá definovať ako MINUTIE sa Božej norme alebo štandardom pre Jeho deti, božiemu pôvodnému plánu a zámeru s nami ľuďmi v ktorejkoľvek oblasti života. Zlo môžme takisto definovať ako porušenie Božích pravidiel, či už v srdci alebo skutkom. Ak urobíme niečo negatívne, zlé, čo ubližuje Bohu, druhým ľuďom alebo nám samým.

Dobro vs. zlo

Čo je dobré a čo zlé dokáže v konečnom dôsledku spravodlivo rozsúdiť len sám Boh. On je základ pre morálku a etiku. Preto v konečnom dôsledku sa len Jemu samému budeme zodpovedať. My ľudia často bez Boha prekrúcame Jeho cesty a zlé veci nazývame dobrými, a dobré zlými… Pravé preto nám Boh dal svedomie, ako varovný zvon. Hlavne nám dal Bibliu napísanú čiernym na bielom, aby sme mali niečo stabilné, o čo sa dá oprieť.

Svedomie a zákon

V Biblii je napísané, že Boh vpísal svoj zákon do našich sŕdc (svedomia; R 2:15). Takisto dal desať Božích prikázaní Izraelu. No napriek tomu ideme proti nášmu svedomiu a robíme veci, ktoré vieme, že sú zlé a nesprávne. Poznáme Boží zákon, no predsa ho porušujeme. Potom sa divíme prečo je zlo na svete.

Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na scestie,
ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina.
(Prís. 19,3)

Spravodlivosť

Ako by Boh mohol byť spravodlivý keby každý zlý skutok spravodlivo nepotrestal? Boh je na 100% spravodlivý a aj na 100% milostivý. Preto poslal svojho Syna, ktorý dal svoj život za všetky hriechy sveta, a tak odstránil zlo. Dokonale zaplatil za nás, aby sme mohli byť vykupení.

Sloboda učiť sa

Niektorí ľudia, keďže poznajú svoje slabosti, by si radšej priali nemať slobodnú vôľu. Radšej aby za nich niekto iný rozhodoval.

To, čo mne dáva pokoj, rozhodovať sa slobodne a správne je, že poznám Jeho milosť. Môžem robiť chyby a Jeho milosť ma od nich očistí. To neznamená, že robím chyby, aby som robil chyby. Tak isto to neznamená, že vedome hreším voči Bohu, to vôbec nie. Znamená to len, že som slobodný rozhodovať sa pred Bohom. Pretože viem, že keď aj urobím chybu, tak On mi ju odpusti a prikryje ju/opraví. On to dokonca môže urobiť ešte lepšie, ako predtým ja. Lebo je dobrý Boh. Tak ako dobrý Otec dáva možnosť sa svojim deťom rozvíjať a učí ich v slobode správne sa rozhodovať. Beda však človeku, ktorý vojde do slobody nepripravený, to jest bez ochoty učiť sa a prijať zodpovednosť.

Je dobré, že máme slobodnú vôľu, len za ňu potrebujem prijať zodpovednosť. Vedieť ako ju používať správne a prijať Jeho milosť za naše pády (za ktoré už bolo raz a navždy zaplatené). Na druhej strane, práve vtedy keď chybujeme, môžeme vidieť aký Boh je dobrý a majestátny, keď nám zakaždým odpúšťa, pozdvihuje nás a opravuje naše chyby.

Ľudia, ktorí zase neprijmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, sú ako „nikdy nekončiaca povodeň“. Až dokiaľ neprijmú túto zodpovednosť alebo nenarazia na tvrdé dno.

Problém

Otázka je, prečo je ešte tak veľa zla na svete? Keď Boh poslal svojho Syna na svet, aby zlo odstránil, aby urobil cestu späť k Bohu ? Myslím, že táto pasáž z Evanjelia podľa Jána na to dokonale odpovedá:

Kto verí v Neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí,
už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet,
ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo,
lebo ich skutky boli zlé.

Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu,
aby neboli trestané jeho skutky.
Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu,
aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.
(Jan 3,18-21).

Rozhodnite sa. Momentálne je čas kedy si vyberáme stranu. No na konci Boh úplne odstráni diabla, hriech, hriešne telo a všetko nečisté a zlo zo sveta (Zj 21).

Boh je svetlo a nie je v Ňom žiadna tma

Biblia na viacerých miestach opisuje Boha ako svetlo, ale nie ako fyzické svetlo, ale duchovné, hoci tu je istá podobnosť. Je to Jeho prirodzenosťou, On je len dobrý a čisto spravodlivý. Nie je v ňom žiadna neprávosť, nič zlé. Preto prirodzene, ak sa obrátime svetlu chrbtom, tak budeme kráčať v tme (po svojom tieni). Ako povedal Albert Einstein: „Nevieme merať tmu, iba svetlo a tma je absencia svetla.“, teda v Bohu nie je chyba a On ani nemôže chybovať. Prítomnosť zla len dokazuje absenciu Boha.

Boh je dobý - stále. A je v dobrej nálade.
Článok – Kto je Boh?

Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel,
v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.
(Jak 1,17)

Krivé obvinenia 

Ľudia veľmi často neprávom obviňujú Boha za rôzne zlé veci v ich živote. Otázka je či vážne za to môže Boh? Alebo je to preto, že sme poslúchli nesprávny hlas nepriateľa? Čo ak je to preto, lebo sme sa narodili už v hriešnom, padlom a poškodenom svete? Alebo preto, že sme sa my sami rozhodli zle? Mne sa to tiež v minulosti stalo, že zlé veci, ktoré som nevedel vysvetliť, som si vysvetlil tak, že boli od Boha. Pritom vôbec nie. Ich zdroj bol väčšinou buď duchovný (diabol) alebo išlo o moje neporozumenie, alebo o chyby druhých ľudí, ale ich zdrojom vôbec nebol Boh.

Preto buďme veľmi opatrní čo nazývame, že je alebo nie je od Boha. Obzvlášť keď sa niečo zlé stane, prečo by to zlé malo byť od Boha. Boh už nás nemusí trestať za naše hriechy, On už potrestal za ne svojho Syna (Božieho baránka). Prečo by mi Boh dal rakovinu v 26 rokoch života, keď prišiel preto, aby som mal život? Prečo by chcel aby som bol chorý, keď On zomrel za naše choroby a Ježiš každého uzdravoval? Prečo by Boh v nebi potreboval otca troch detí, keď ho treba tu na zemi pri tých deťoch?

Raz som sa rozprával s jedným pripitým mladým hrobárom. Za svoj život pochoval asi 26 detí. Mal neskutočne veľký hnev na Boha, lebo si myslel, že za smrť tých detí môže Boh. Určite za smrť ani jedného dieťaťa nemôže Boh.

Zlodej (diabol) nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. 
Ja (Ježiš) som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.
(J 10,10)

Podstata diabla je temnota, klamať, kradnúť, zabíjať a ničiť… a to šíriť. To je presný opak Božej podstaty. Pravá podstata Boha je svetlo, život, láska, radosť, pokoj a tie šíriť. Ježiš prišiel na zem aby dal svoj život za nás, aby sme mali ŽIVOT, nielen prežívanie, ale život v hojnosti kvality, radosti a lásky… Od Boha žiadne zlé dary nepochádzajú. Som si istý, že 95 % zlých vecí, ktoré zažívame, sú buď kvôli nášmu hriechu a vzbure alebo kvôli diablovi. Ostatných 5 % buď neviem vysvetliť alebo sa jedná o špecifický Boží súd, ktorý je aj tak milosťou a Boh sa tak snaží zastaviť ľudí pred večným zahynutím. Niekedy On môže pôsobiť tlak v našich životoch, aby premenil náš charakter a očistil nás (tzv. krst ohňom).

Božia majestátnosť

To, že Boh dokáže obrátiť zlé veci na dobré nepotvrdzuje, že tá zlá vec bola od Boha. Dokazuje to iba to, že Boh je tak veľký a dobrý, že ak Ho milujeme, tak zlé veci obráti na dobré. Je veľmi dôležité si toto uvedomiť.

Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. (Rim 8:28 )

Záver

Je existencia zla vo svete dôkazom, že Boh neexistuje alebo dôkazom toho, že my, ľudstvo, sme mimo Neho? Akí ľudia sme? Aký je svet okolo nás? Odpoveď je zlí, rebelskí, nepočúvame Boha, nežijeme podľa Jeho slova, hrešíme, otočili sme sa mu chrbtom a k falošným bohom. Keď k tomu pridáme aktivitu nečistých duchov, je naozaj potom tak veľmi prekvapujúce, prečo je tak veľa zla na svete? Sme v tme, keď sme sa svetlu obrátili chrbtom. No práve svetlo sveta ktorým je Kristus svieti, je len na nás či sa k nemu tvárou a nie chrbtom obrátime.

 

Martin


Krátke inšpiratívne videa na tuto tému :

YouTube player
YouTube player

Mal som možnosť tak isto prispieť na stránku Kickstart článok.

 

Pozretia: 14,949 , Dnes: 13 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK