PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Savonarola – Prebudenie pred reformáciou

Gironimo Savonarola – Prebudenie pred Reformáciou.

indexNástrojom bol prebudenia v talianskej Florencii, ktoré začalo v rokoch 1496-98, bol taliansky rímskokatolícky mních Savonarola. V dobe, kedy prebudenie začalo, bol Martin Luther malý chlapec. Savonarolu šokovala zhýralosť a nemravnosť sveta okolo neho, vedel tiež o skazenosti rímskokatolíckej cirkvi. Keď bol mladý chodieval okolo rieka Po, spieval Bohu a plakal kvôli hriechom, nespravodlivosti a chudobe ľudí okolo seba. Plakal a rsmútil sa nad necudnosťou, prepychom a krutosťou mnohých predstaviteľov cirkvi. Celé hodiny preležal tvárou k zemi na oltárnych schodoch v kostole, plakal a modlil sa kvôli hriechom svojej doby a kvôli hriechom cirkvi.

Čo mohol dokázať neznámy mních v dobe, kedy vo svete aj v jedinej vtedy existujúcej cirkvi panovala nemravnosť? Aj keď bol Savonarola oddaným katolíkom, jeho modlitby a Duchom naplnený život pomáhali pripravovať cestu protestantskej reformácii. Martin Luther ho nazýval protestantským mučeníkom. Savonarolov život je ďalším slávnym svedectvom o tom, že z Božej milosti môže jediný bojovník na modlitbách zmeniť chod vecí a pripraviť cestu mocnému prebudeniu.

Vo veku dvadsiatich dvoch rokov napísal Savonarola pojednanie „Pohŕdanie svetom“, v ktorom prirovnával hriechy svojej doby k hriechom Sodomy a Gomory. Bez toho že by čokoľvek povedal svojej rodine, vstúpil do kláštora, kde začal žiť životom pôstu a modlitby. Zúfalo túžil uvidieť prebudenie od Boha. Savonarola roky študoval Písmo, hľadal Boha a modlil sa. Boh mu náhle jedného dňa dal videnie: otvorilo sa nebo a hlas mu prikázal, aby ľuďom oznamoval budúce pohromy cirkvi. Naplnený novým a mocným pomazaním Svätého Ducha začal Savonarola kázať ľuďom.

Keď na neho zostúpil Svätý Duch, hromovým hlasom pranieroval hriechy ľudí. Moc prebudenia zachvátila celú oblasť. Jeho poslucháči – muži aj ženy, básnici aj filozofovia, remeselníci aj robotníci, všetci vzlykali a plakali. Svätý Duch usvedčoval ľudí tak silno, že sa po uliciach ponevierali ako v mrákotách, neschopní jediného slova.

V niekoľkých prípadoch, keď sedel pri kazateľnici, všetci ľudia v kostole videli, ako jeho tvár nebesky žiari; vtedy v modlitbe, alebo vo vytržení sedel pri kazateľnici bez prerušenia až päť hodín. Zástupy, ktoré ho prišli vypočuť, sa do menších kostolov nemohli zmestiť. Preto Savonarola osem rokov vo Florencii kázal vo veľkej katedrále. Aby ľudia mohli počuť jeho kázanie, prichádzali uprostred noci a čakali kedy sa dvere katedrály otvoria. Savonarola prorokoval, že s nimi bude len osem rokov.

Na Savonarolovi spočíval Pánov Duch. Prorokoval, že mestský vladár, pápež a neapolský kráľ zomrú všetci v priebehu jedného roka. To sa aj stalo. Mesiace vopred predpovedal, že Boh potrestá Florenciu vpádom, ktorý príde cez Alpy. Francúzsky kráľ Karol VIII. prekročil so svojou armádou Alpy a pripravoval sa k útoku. Savonarola sa s ním stretol osamote. Sám čelil francúzskej armáde a dva krát presvedčil kráľa Karola, aby sa vrátil do Francúzska a na Florenciu nezaútočil.

Zlí predstavitelia vedenia mesta boli zvrhnutí a Savonarola učil ľudí, ako ustanoviť demokratickú formu vlády. Prebudenie spôsobilo ohromné zmeny v morálke. Ľudia prestali čítať nemravné a svetské knihy. Obchodníci vracali ľuďom neprimeraný zisk, ktorý na nich získali. Chuligáni a darebáci z ulice prestali spievať hriešne piesne a začali spievať chválospevy. Boli zakázané karnevaly. Na hraniciach horeli svetské knihy, oplzlé obrázky, masky a parochne. Od domu k domu pochodovali procesie detí, ktoré spievali a volali všetkých ľudí ku pokániu a vyzývali ich, aby zo svojich domov odstránili všetku „márnosť“.

Na námestí vo Florencii zo svetských predmetov nakopili veľkú osemhrannú pyramídu. Mala sedem poschodí a týčila sa do výšky dvadsiatich metrov. Jej obvod bol takmer osemdesiat metrov. Keď horela, zvonili zvony a ľudia spievali. Pripomínalo to oheň počas prebudenia v Efeze pred mnohými storočiami (Sk 19,18-20)…

(Wesley L. Duewel: Oheň probuzení, str.34, EIRENE 1997)

Zdroj : http://proroctvo.blogspot.sk/

Pozretia: 8,589 , Dnes: 13 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK