PRIHLÁSTE SA NA ODBER

Gróf Zinzendorf – Začiatok modlitebného hnutia

Gróf Zinzendorf – Začiatok modlitebného hnutia

Nedá mi nespomenúť jeden konkrétny a najznámejší príklad takéhoto „Dávidovho stánku“ a síce dom modlitby moravských bratov. Ich modlitebná ustavičná reťaz fungovala vyše sto rokov. Ako k tomu to fenoménu došlo?

indexR.1722 ponúkol gróf Zinzendorf útočište moravským exulantom na svojom panstve. Pricestovali tam stúpenci rôznych reformačných hnutí unikajúcich prenasledovaniu a násilnej rekatolizáci. Začal ich aj viesť a učiť. Pomohol im ustanoviť funkčnú organizáciu života v komunite. Viedol ich k hľadaniu jednoty napriek rôznym teologickým rozdielom. Toto jeho vedenie vyústilo do „bratskej zmluvy“, do ktorej 12.5.1727 vstúpila pod jeho vedením celá komunita moravanov. Mali jedno krédo: „Vo veciach podstatných jednota, vo veciach nepodstatných sloboda, vo všetkom láska.

On sám v modlitbách plakal za 12-13 ročné dievčatá, ktoré vyučoval v triedach, lebo videl, že aj keď všetkému rozumejú, neodpovedajú na evanjelium celým svojim srdcom. Už v období pred tým známym vyliatím Ducha v auguste 1727 sa začali modliť deti. Dievčatá a chlapci oddelene sa sami stretávali za účelom modlitieb.

V lete 1727 začali zakúšať mocné vyliatie Svätého Ducha. 10.8.1727 bolo celé ich zhromaždenie premožené zjavenou Božou prítomnosťou. Všetci prítomní padli na zem. 12.8.1727 pri Večeri Pánovej zakúsili ešte mocnejší dotyk a cítili mocnú Kristovu blízkosť. Podľa záznamov niektorí v tom momente nevedeli, či sú už v nebi, alebo ešte na zemi. To ich životy úplne zmenilo. Deti boli uchvátené milosťou Ježiša a schádzali sa k modlitbám, ktoré trvali až do rána. Celou noc preplakali dospelí a deti v intenzívnej Boží prítomnosti. Boh im bol tak blízko. Prebudenie sa prejavilo vyliatím Ducha modlitieb a chvál, v ktorých mohli zostávať akúkoľvek dobu a nikdy sa im to nezdalo dlhé. Druhé znamenie prichádzajúceho kráľovstva bolo, že sa srdcia všetkých roznietili hlbokou láskou jedného k druhému, čo sa prejavovalo neohraničenou obetavosťou. Po tretie sa medzi herrnhutskými rozšírilo silné vedomie posledných čias a to ich viedlo k neuveriteľnej misijnej aktivite.

Dostali túžbu po nepretržitej modlitbe. Ľudia všetkých vekových kategórií sa začali organizovať do modlitebných skupiniek trvajúcich dňom i nocou. 26.8.1727 sa zišlo 24 manželských párov a urobili sľub modliť sa 24 hodín denne v smenách. Toto ohromujúce modlitebné hnutie sa rýchlo rozšírilo a trvalo vyše sto rokov.

Krátko po tomto modlitebnom zameraní, sa začali zameriavať na stratené duše a dostali spaľujúcu túžbu vidieť ako hriešnici prichádzajú k spaseniu skrze Ježiša Krista. Z modlitebného hnutia povstalo misijné hnutie. Za 20 rokov následne vyslali viac misionárov než protestanti a anglikáni za dobu uplynulých 200 rokov. Každý šiesty moravan bol poslaný na misiu…

(Zostavené podľa: Greenfield J., Moc s výsosti, Praha 1936)

Zdroj :

http://proroctvo.blogspot.sk/

Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení (dokument)  :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10266609443-hrabe-zinzendorf-sila-presvedceni/

 

Pozretia: 4,839 , Dnes: 4 

Ak ste v článku našli gramatickú alebo obsahovú chybu, či máte niečo na doplnenie, napíšte nám, prosím, cez kontakty.

ZDIEĽAť môžeš CEZ:
PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ

OBSAH

MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:
bodov ako byť vyslobodený z moci démonov
7 bodov ako byť vyslobodený z moci démonov

Čas prečitánia cca 13 minút V novej zmluve sa veľa píše o tom, ako Ježiš a jeho učeníci vyháňali démonov. No naša „moderná“ spoločnosť má

Pozretia: 105,595 , Dnes: 4 

Prehliadané varovania – peklo

Čas prečitánia cca 5 minút Pred pár mesiacmi som bol v znova v Osvienčime. Živo mi utkvela v pamäti jedna scéna z filmu, kde istá

Pozretia: 75,966 , Dnes: 14 

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špecialný DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
LINK