PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Hosť
Hosť

Tento článok je od hosťa.

8 démonických doktrín

Ľudia, ktorí neveria v Boha, často veria diablovym klamstvám ako: „Stačí uveriť pred smrťou, načo by som sa mal o Boha zaujímať teraz.“, „V pekle mi bude lepšie, veď v nebi nikoho nepoznám.“ alebo „Kresťanstvo je nudné, radšej si užijem tento svet.“. Ale akým klamstvám veria veriaci?

démonických doktrín
My sa nebojíme diabla, diabol sa bojí nás. Reinhard Bonnk
1.) Diabol je veľký a silný, Boh je slabý

Stretol som viacerých ľudí, ktorí sa boja diabla. Sú plní strachu z toho, ako by im diabol mohol ublížiť, či nebodaj vziať im život. Z ich správania bolo zjavné, že diablovi pripisujú omnoho väčšiu moc ako Bohu, ba možno až všemocnosť. Ja osobne poznám mnohých ľudí, ktorí žili veľmi hriešne a doslova slúžili diablovi. No Boh zmenil ich životy a teraz slúžia Jemu a privádzajú k Bohu mnoho ďalších. Keby bol diabol taký mocný ako si o ňom niektorí myslia, prečo by týchto ľudí nezabil skôr ako Boh zmenil ich životy? Prečo by dovolil, aby mu Boh ukradol jeho služobníkov?

Videl som aj takých ľudí, ktorým Boh pomohol – uzdravil ich alebo oslobodil, a oni nechceli veriť, že je to ozajstné. Mysleli si, že to určite nemôže byť také ľahké. Domnievali sa, že to musí byť dlhý proces alebo rituál so špeciálnymi efektami. Ale Boh je väčší ako naše predstavy. Biblia jasne ukazuje nadradenosť Boha nad Luciferom a démonmi.Napríklad v evanjeliu vidíme ako démoni prosia Ježiša: „A prosili Ho (Ježiša) všetci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich.“ (Mk 5:12 ).

Je jasné, že diabol chce “nafúknuť” svoju moc. Izaiáš hovorí: „Ale si svrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Tí, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak; budú ťa pozorovať a povedia: Či je toto ten muž, ktorý to pôsobil, aby sa triasla zem…“ (Iz 14). Keď Boh ukáže pravdu, bude jasné, že diabol nemá takú moc akú mu ľudia pripisujú – veď  “knieža tohto sveta” je už odsúdené.2 A teda, ak sme z Boha, môžeme sa radovať, lebo máme víťazstvo: „Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí.“ (Lk 10:19). „Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.“ (1Jn 4:4).

2.) Mám spasenie a to mi stačí

Aj keď to málokto takto povie, mnohokrát vidíme ľudí, ktorí uveria, že majú spasenie a potom sa vo svojom živote začnú zameriavať na mnohé iné, menej podstatné veci a veci tohto sveta. Boh nám však jasne prikazuje: „Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet.“ (Mk 12:29-31).

To, že máš spasenie, nie je koniec. Tiež potrebuješ mať Boha na prvom mieste. „Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa 4 zo svojich úst.“ (Zj 3:16). Potrebuješ bdieť a s bázňou, a s trasením pracovať na svojom spasení.5 Zjavenie Jána 3 hovorí: „Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej…“. Boh ťa volá ku konaniu skutkov, lebo „viera bez skutkov je mŕtva“ (Jk 2:26).

3.) Boh neuzdravuje

Toto je veľmi dôležitá téma, no priblížim ju v skratke. Naprieč celou Bibliou vidíme ako Boh uzdravuje. Boh je stále ten istý a sám sa predstavuje ako Boh, ktorý uzdravuje.6  Žalm 103: „On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.“.

Nadprirodzené uzdravenia sa nediali iba v dobe písania Biblie, ale Boh nadprirodzene uzdravuje aj teraz – čo som napokon mohol aj sám vidieť a zažiť. Je zjavné, že aj dnes sa máme modliť za chorých, tak ako to robil Ježiš.7 „Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako On (Ježiš) chodil, i sám tak chodiť.“ (1Jn 2:6).

4.) Keď urobím chybu / hriech, musím to odčiniť

Božia milosť je taká veľká, že nikdy nebudeme schopní urobiť pre Neho toľko ako On robí pre nás. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Ef 2:8-9). Dobré skutky samozrejme robíme8, ale nie preto, aby boli nejakým zadosťučinením – aj tak by to nebolo dostatočné. „Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu?“, „Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.“ (Rim 3:24).

5.) Radosť bude až po smrti

Biblia nás veľa krát vedie k tomu, aby sme sa radovali. Život s Bohom nie je nudný, ale je to život v radosti. „Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14:17). A v tomto kráľovstve máme žiť už tu na zemi, plní Ducha, ktorého ovocie je radosť, a dokonca ju aj prinášať ďalším. Okrem známejších veršov9, Pavol píše dokonca aj o radosti v ťažkostiach: “ako smutní, avšak vždycky sa radujúci”. Veď práve radosť je našou silou.10

6.) Nepotrebujem spoločenstvo

Niektorí ľudia nechcú prísť do spoločenstva, keď sa dopustia hriechu. Možno sa cítia špinaví alebo sa hanbia. Ale práve v takýchto chvíľach máme vyhľadať spoločenstvo. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení.“ (Jk 5:16). Napríklad v príbehu o kajúcnom publikánovi a pyšnom farizejovi11 Boh ospravedlňuje hriešnika práve v chráme, kde sa modlí a prosí o milosť. A vieme, že nebo sa raduje z každého úprimného pokánia.12

Niektorí ľudia majú so spoločenstvom zlú skúsenosť alebo sa domnievajú, že sú takí duchovne silní, že ho už nepotrebujú. Vyhovárajú sa na to, že ľudia v spoločenstve nie sú dosť horliví a tak ďalej. Biblia nás však volá k životu v spoločenstve. „Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite.“ (1Pt 2:17). A taktiež nás vyzýva, aby sme ho neopúšťali: „A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa…“ (Heb 10:24-25). Veď predsa: „nie je dobré byť človeku samému(Gen 2:18).

7.) Ja zarábam, ja nemám čas slúžiť Bohu

Niektorí ľudia akonáhle začnú zarábať prestanú slúžiť Bohu. Vraj oni nie sú vyvolení, či pomazaní pre službu. Služba Bohu nie je vyhradená iba pre ľudí, ktorí sú zamestnancami cirkví. V živote poznám mnoho ľudí, ktorí verne slúžia Bohu popri zamestnaní. Mnoho takých nájdeme aj v Biblii. Napríklad Jakobov syn Jozef a prorok Daniel mali veľký vplyv pri správe národov a tam slúžili Bohu.13 Apoštol Pavol takisto popri šírení evanjelia manuálne pracoval a vyrábal stany.14

8.) Musím zhrešiť

Keďže žijeme vo svete, v ktorom ľudia všade naokolo hrešia, mnohí sa domnievajú, že žiť bez hriechu je nemožné. Ak tomuto ľudia veria, potom naozaj zhrešia a ako výhovorku používajú: „Veď som len človek.“. Lenže Ježiš nám ukázal, že sa dá žiť život bez hriechu a dokonca nás k nemu povoláva. „Bol podlžnosť (Ježiš) byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby zmieril hriechy ľudu. Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným.“ (Heb 2:17-18). Taktiež Ján, ktorý poznal Ježiša v Jeho fyzickom tele a videl Jeho bezhriešny život píše: „Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu…

Démonické doktríny
Satanové veľké klamstvo: „Hriech ťa urobí šťastným a nebudú žiadne zlé dôsledky!“

Po tom poznať deti Božie a deti diablove.“ (1Jn 3:9,10). Pretože vedel, že nielen Ježiš, ale každý kto sa znovuzrodí, má sa k Nemu pripodobňovať. Telo síce žiada proti duchu, ale Duchom môžeme umŕtvovať skutky tela. Čím viac budeme plní Boha, tým viac budeme vyhrávať nad pokušením a prirodzenou hriešnosťou.14 „Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela.“ (Gal 5:16).

Takže neverte diablovi, lebo: „Zlodej (diabol) nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil.“ (Jn 10:10).

Marek

Verše k článku:
1. Job 1:11-12; 2:5-6
2. Jn 16:11
3. 1Jn 5:2-3
4. Ez 33:13 ??
5. Flp 2:12
6. Heb 13:8
7. 1Pt 2:24
8. Ef 2:10
9. Fil 4:4; Jn 15:11; Jn 16:24
10. Neh 8:10
11. Lk 18: 9-14
12. Lk 15:7/10
13. Gn 37-50, Dn
14. Sk18,3
14. Ga 5:17
15. Jn 8:44

 

Pozretia: 4,960 , Dnes: 6 

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER môžeš TU:
AUTOR OBSAHU
Picture of Hosť
Hosť

Tento článok je od hosťa.

ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK