PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
Človek s putami vo väzení, 5 Kľúčov: Ako zvíťaziť nad (obsesívnou) vinou, seba odsúdením
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Vina a seba odsúdenie: 5 Kľúčov Ako správne zvíťaziť nad vinou

Ak budeme úprimní, každý jeden z nás urobil v živote veci, na ktoré nie je hrdý a právom sa za nich hanbíme alebo sa cítime byť vinnými a nehodnými. Druhý extrém, sú zase ľudia ktorí prežívajú neustály pocit viny aj za maličkosti a hlúposti (obsessivná vina). Ak chceš vedieť ako zvíťaziť nad vinou a ako s ňou správne narábať, tak tento článok je presne pre TEBA. Určite si ho prečítaj do konca, kľudne sa k nemu aj viac krát vráť, aby si vedel vstúpiť do SLOBODY.

Človek s putami vo väzení, 5 Kľúčov: Ako zvíťaziť nad (obsesívnou) vinou, seba odsúdením

 „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Biblia, Lk 4:18-19 

Úvod: Silné poviazanie vinou

Rovnako ako môže byť človek poviazaný duchom strachu, tak aj duchom viny, hanby a seba odsúdenia. Tieto poviazania sú veľmi časté, obzvlášť u ľudí, ktorí chcú ísť za Bohom, ale neprijali pravdu evanjelia. Diabol nás chce vnútorne ničiť vinou, hanbou a nehodnosťou a tým sa nás pokúšať znechutiť nasledovať Krista.

Podstatný rozdiel prácou Diaboal (Žalobca) vs Ducha Svätého

Dokonca meno „DIABOL“ je z grečtiný (diablos) a doslová znamená žalobca, ohovaráč. Teda ten kto vznáša obvinenia proti nám. Naopak Duch Svätý, jedno z jeho mien je obhajca (parakletos). Veľakrát si predstavim scénu ako zo súdnej siene, kde je ŽALOBCA, ktorého hlavnou úlohou je nás dostať do väzenia a opako je náš ADVOKÁT, ktorého hlavnou úlohou je nás zachrániť. Aj na základe toho môžeme rozlíšiť hlas Diablov od hlasu Ducha Svätého.

Dva extrémy: Hriešnici vs úprimní veriaci plný viny 

Ľudia, ktorí sú v hriechu – nemajú výčitky svedomia, neuvedomujú si, čo robia a ako žijú, pritom robia zjavne zlé veci, za ktoré by mali cítiť vinu. Napríklad nacisti v koncentračných táboroch vôbec necítili vinu za to, čo robili židom. 

Veriaci so silným pocitom viny – ľudia, ktorí veria v Pána Ježiša a majú pred Ním rešpekt, snažia sa žiť čisto, no sú zviazaní pocitom viny, hanby a odsúdenia. Často dokonca ani nemá reálnu príčinu alebo opodstatnenie.

S obidvomi týmito extrémami a diablovimi klamami som sa veľakrát stretol, obidve sú veľký problém a rôzne sa riešia. Prv by som sa venoval prvému. 

EXTRÉM – necítim vinu a mal by som

Boh nám dal aj svedomie, ako taký „varovný signál ”, ktorý nás varuje, že niečo robíme zle. No my sme schopní utíšiť a udupať v našom srdci, hoci vieme, že to, čo robíme je zle. Tak existujú dve možnosti ako sa k tomu postaviť: 1. Ignorovať to alebo 2. Riešiť to

IGNOROVAŤ VINU (nesprávny prístup)

Prvá je ignorovať varovania a raz nás to doženie.
Napriklad ľudia závislí na alkohole, až keď sa im rozpadne rodina alebo skončia na ulici, tak si začnú uvedomovať svoju zlú závislosť. Čo sejeme, budeme raz žať. Podobne to je s každým hriechom aj závislosťou – časom príde „zučtovanie“.

Muž dávajúci si hlavu do piesku ako pštros


Ak sa vedome rozhodujete, že CHCETE žiť v HRIECHU. Pamätajte, bude to mať svoju cenu a toto je jedno z najčastejších diablových oklamaní v tejto generácii, ako dostáva ľudí od BOHA do pekla.

Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva.

Biblia, Pr 28:13 

RIEŠIŤ TO (správnym spôsobom)

Druhý spôsob, ako sa k tomu môžeme postaviť
Dôležité je si to priznať, pomenovať zlo zlým, aj keď nám je prv príjemne alebo to máme radi, alebo to tak “necítime”, že to je zle. 

Môžeme aj Boha poprosiť, aby nás usvedčil Duchom Svätým a dal nám milosť HLBOKÉHO POKÁNIA. 

Človek buď môže žiť v PÝCHE pred BOHOM, chce ísť svojou cestou bez BOHA alebo v POKORE. Pokora je o tom, že sa podriadíme Bohu. Pokora je prv ťažšia, ale na konci je požehnanie a život, kdežto pýcha na konci je PÁD, temnota, samota a prekliatie. Priznať si vinu a robiť z nej POKÁNIE je veľký krok do POKORY. 


Ak cítiš, že nemáš silu urobiť pokánie, tak z vlastných síl bez Boha to nedokážeš. Priblíž sa k Bohu a On ti dá silu robiť pokánie.

Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.

Biblia, Jk 4,7

Ak si rozhodnutý s tým niečo robiť, pokračovanie bude v kľúčoch.

EXTRÉM – OBSESÍVNA A NEOPODSTATNENÁ VINA

Neopodstatnená VINA –  osoba, ktorá neustále žije v myšlienkach a s pocitom viny, nehodnosti, odsúdenia. Často táto osoba prežíva silný pocit, že Boh sa na ňu hnevá často kvôli detailom, ktoré diabol maximálne zveličil. Strach z odsúdenia, videnie Boha ako trestajúceho a nemilujúceho až zlého. 

Vina a odsúdenie odťahuje ľudí od Boha a nevie vstúpiť do milosti odpustenia. 

Judáš bol tak silno v seba odsúdený, možno ani neveril, že mu Boh odpustí, a cez to ho diabol dohnal až k sebevražde. To presne chcel diabol, ale určite to nechcel Boh.

Či azda môžem mať záľubu v smrti bezbožného,“ znie výrok Pána, „a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Biblia, Ez 18,23

1. KĽÚČ PROTI VINE – POZNANIE BOŽEJ LÁSKY

Napriek všetkým zlým veciam, ktoré sme spravili a zlyhaniam a pocitom, Boh nás stále 100% miluje, možno nás nemilovali vlastný rodičia alebo sa nám stalo niečo zlé. To neznamená, že sa zmenila Jeho láska voči tebe alebo, alebo že by tá zlá vec bola od Boha. 


V Gréčtine (Nová Zmluva bola písaná v Grečtine) sú pre lásku 4 rôzne slová: Fielo – mať rád, Stroge – bratská láska, Eros – telesná láska, Agápe – Božia láska, bezpodmienečná, nehynúca láska, ktorou nás Pán miluje, aj keď sme ďaleko od Neho alebo blízko, aj keď hrešíme alebo žijeme sväto, On nás stále na 100% miluje.


Je to podobné ako vzťah rodičov s deťmi. Preto sa aj Boh nazýva Otcom a my Jeho deťmi. Moje deti, keď aj vystrájajú alebo robia zjavne zlé veci alebo si ubližujú, mrzí ma to a aj hnevá, ale aj uprostred toho momentu, keď ma vedia vytočiť, ich stále na 100% milujem a chcem pre nich len to najlepšie.

Teda ak ťa aj diabol dusí vinou, odsúdením a hanbou a chce ťa presvedčiť ako Judáša, že Boh ťa už nepríjme alebo ti neodpustí, alebo že to už nebude lepšie, vedz, že všetko toto sú len KLAMSTVÁ. Boh ťa stále miluje a má pre teba riešenie.

Verše ktoré dokazujú, že Boh nás miluje aj keď sme v hriechu : Ján 3:16, R 5:8, Jer 31:3, 1Jn 4:19…

Pamätaj, Božia láska je väčšia ako tvoj HRIECH.

2. KĽÚČ PROTI VINE – JEŽIŠOVA OBEŤ JE VÄČŠIA AKO HRIECH

No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Biblia, Rim 5,8

Po prvé, Boh týmto gestom dokázal svoju veľkú lásku k nám ľuďom, že dal to najvzácnejšie, čo mal – Svojho vlastného Syna. Nezomrel za nás len nejaký dobrý človek, učiteľ, prorok alebo anjel, ale sám Boží Syn.

Po druhé, na kríži bola zaplatená LEGITÍMNA cena za všetky tvoje zlé skutky. Inými slovami: spravodlivosť je OKO ZA OKO a ZUB ZA ZUB. My sme hrešili, „vybili sme oko” a za odplatu by malo byť naše „oko vybité”. No namiesto toho bolo Jeho „oko vybité”, aby nemuselo byť tvoje. 

Teda jedna vec je, že nás Boh miluje, druhá, že LEGITÍMNY DLH za náš hriech ON sám zaplatil. 

A tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.

Biblia, Rim 5,18

Obeť Ježiša Krista je väčšia než všetky HRIECHY celého sveta.

Článok: KTO JE VLASTNE JEŽIŠ? (Biblický pohľad)

3. KĽÚČ PROTI VINE – SPRAVODLIVÝ SKRZE VIERU V KRISTA

Môj boj s obsesivnou vinou (extrém)

Mnohokrát som aj ja zažil na vlastnej skúsenosti, kedy som bojoval s pocitom viny a odsúdenia. Bolo to v čase, keď som ešte ani poriadne nepoznal Bibliu, ale mal som už bázeň pred Bohom. 

Vedel som, že cena za hriech je smrť a stále som mal pocit viny, že neustále hreším, som nehodný a vo vnútri som si kládol sám sebe otázku: „Nepošle ma za to Boh do pekla?“ (Napr. aj pri takýchto maličkostiach, keď som bratovi zjedol jogurt , prekročil rýchlosť na aute alebo si pozrel niečo na internete bez zaplatenia.) 

Tým, že sme uverili v Ježiša a prijali Ho ako Pána, Boh nás vidí cez JEHO SPRAVODLIVOSŤ. Inými slovami sme spravodliví pred Bohom, nie preto, že by sme už boli bezchybní a dokonalí, ale preto, že sme UVERILI V JEŽIŠA. Toto zjavenie je kľúčové. 

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

Biblia, 2Kor 5:21

… v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred Ním.

Biblia, Kol 1,22
(Obrazok: spravodlivosť cez vieru)

Áno, aj keď sme prijali Ježiša, sme ešte nedokonalí a robíme chyby, hriechy, no Boh nás vidí cez JEHO DOKONALÚ SPRAVODLIVOSŤ ako čistých, bezúhonných a bezchybných. 

Znamená to, že máme hrešiť alebo je to jedno či hrešíme? URČITE NIE! Ak sme prijali Ježiša, máme sa stále na Neho viac podobať a približovať sa k Jeho štandardu. 

4. KĽÚČ PROTI VINE – SKRZE VIERU TO PRIJÍMAME

Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. 

(RIM 5:1-2)

Jedna vec je mať informáciu, druhá ju prijať. Pokiaľ len viete, že Ježiš zomrel za vaše hriechy, ale tomu NEUVERÍTE a NEUROBÍTE POKÁNIE, bude to len informácia a budete stále zažívať vinu, odsúdenie, hanbu … ale ak ZO SRDCA uveríte, že to je PRAVDA, že vám Boh odpúšťa, aj keď to možno v tej chvíli nejako extra necítite, tak vstúpite do ODPUSTENIA cez VIERU V BOŽIE SLOVO.

Lebo len cez VIERU v BOŽIU PRAVDU vstupujeme do reality Božieho Kráľovstva.  

VERIŤ = BYŤ PRESVEDČENÝ 

5. KĽÚČ PROTI VINE: POKÁNIE Z HRIECHU

A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej…

Biblia Sk 3,19

Teraz, ak to chceš riešiť, krátky návod ako na to:

KROKY K POKÁNIU

1. Priznať si HRIECH
2. Pomenovať ho
3. Prosiť Boha úprimne o odpustenie (na základe Ježišovej obety na kríži)
4. Prijať odpustenie vo viere (aj keď to necítiš, vo viere v Božie slovo)

5. Príjmi to, že cez vieru v Ježiša si SPRAVODLIVÝ pred Bohom.

5. Nastaviť si veci v srdci, že hriech už viac nechceš robiť
6. Zmeniť niečo, aby si do toho znova nepadol
7. Pokiaľ je možnosť požiadať o odpustenie aj druhú stranu

(Článok o Pokání už čoskoro)

Ak by vás aj diabol napriek aplikácii týchto kľúčov trápil obviňovaním, stojite na zašľubeniach týchto veršoch a pravd. Naše pocity nie vždy odrážajú realitu, ale môžu byť aj klamne.

lebo ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.

Biblia  1Jn 3,20Evanjelium do hĺbky vysvetlené je TU aj s príkladom modlitby, ako sa modliť, keď chcete prijať Ježiša za svojho Pána:

ZÁVER – Ako zvíťaziť nad vinou

Pamätaj, akýkoľvek veľký je tvoj hriech, Božia láska k tebe je oveľa väčšia. Akýkoľvek bol zlý skutok, čo si vykonal, Jeho obeta na kríži je väčšia a dostatočná pre všetkých ľudí na svete. Ak si sa k Nemu obrátil a prijal Ho za svojho Pána, cez vieru máš BOŽIU SPRAVODLIVOSŤ a si pred Bohom svätý, bezchybný a dokonalý. 

Preto nedovoľ diablovi, aby ťa dookola ničil vo vine a odsúdení a prekrúcal , ale príjmi Božie odpustenie na 100% a už sa nevracaj k hriechom, ktoré ti odpustil na 100%.

„SME SPRAVODLIVÍ SKRZE VIERU V JEŽIŠA KRISTA.“

-MARTIN K


Vypočuj si aj kázeň k tejto téme: Ako zvíťaziť nad vinou

YouTube player

BOŽIE SLOVO O SPRAVODLIVOSTI CEZ VIERU V KRISTA

  1. List Rimským 3:22-24: „Božia spravodlivosť cez vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Veď niet rozdielu, všetci zhrešili a sú bez chvály. A sú ospravedlnení darmo z jeho milosti, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“
  2. List Rimským 5:8-9: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme ešte boli hriešnici. A oveľa viac už sme ospravedlnení jeho krvou, keď sme sa zmierili s Bohom skrze smrť jeho Syna.
  3. List Galatským 2:16: „A vieme, že človek nie je ospravedlnený zákonnými skutkami, ale vierou v Ježiša Krista. Preto sme aj my uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení vierou v Krista a nie zákonnými skutkami, lebo zákonné skutky neospravedlňujú nikoho.“
  4. List Efezským 2:8-9: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nik nevychvaľoval.“
  5.  List Kolosanom 1:21-23 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom.

Pozretia: 53,919 , Dnes: 15 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK