PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Prenasledovanie v rodine (2. časť Modlitba)

Na úvod. V prvej časti (Prenasledovanie v rodine 1) som písal viacmenej o princípoch správania a hodnotách (láska, úcta). V tejto druhej časti rozoberiem zase viac modlitbu a duchovný boj a uzavriem ju mojím svedectvom. Ak ste neprečítali prvú časť, odporúčam začať tou.

Odkaz na prvý článok a začiatok „Prenasledovanie v rodine (1. časť) :

Článok: Prenasledovanie v rodine (1. časť)
Článok: Prenasledovanie v rodine (1. časť)
KĽÚČ K ZMENE: TVOJA MODLITBA 

Skôr než napíšem ako som sa modlil, chcem vám povedať, že bez ohľadu na to akú formu modlitby zvolíte, modlite sa za svojich rodičov.

A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa zaň Pánovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. (Jer 29,7)

Pamätajte: „Keď sa modlíme, Boh koná, hoci hneď nemusíme vidieť výsledky, preto buďme trpezliví!“.

Osobný vzťah s Bohom a tráviť čas v Jeho prítomnosti je základ pre život každého kresťana. Potom sa začni jednoducho prihovárať za svoju rodinu, za to, čo chceš aby Boh začal robiť/meniť v tvojej rodine. Buď konkrétny – obrátenie, zmierenie medzi príbuznými, stopnutie nejakých hriechov, aby k Ním Boh hovoril, menil ich srdcia, Boží dotyk, čokoľvek.

Ja som sa zvykol modliť za moju rodinu kratšie a pravidelne takmer každý deň.[7] Je dobré to robiť pravidelne. Hovorí sa, že: „Voda vyhrá nad kameňom časom“. Jemný vplyv Ducha Svätého na tvrdé ľudské srdce ho môže postupne zmeniť. Je to beh na dlhé trate. Preto sa tak zariaď,  aby ťa to veľmi nevyčerpalo a dokázal si to robiť pravidelne. U každého to môže byť trošku inak.

Keď sa modlíme úprimne a pravidelne, tak Boh sám nám začne dávať slová a oblasti za ktoré sa treba modliť.

Pamätám si konkrétne rok kedy som sa zvykol 2x za týždeň postiť za obrátenie rodiny. Boh mi povedal nech si vyberiem jedného člena, ktorý sa obráti ako prvý. Cítil som, že by som si mal vybrať mladšieho brata. On sa potom reálne obrátil do pár dni. Jeho svedectvo je tu tiež na stránke.

Jeden mladý chalan, keď sa obrátil a začal chodiť na mládeže, tak jeho mama povedala, že ak tam bude chodiť, tak skočí z okna – maximálna manipulácia. Najskôr som bol veľmi v rozpakoch. Vôbec sme nevedeli ako to riešiť. Tak sme sa začali za ňu modliť. Čuduj sa svete, o chvíľku sa situácia upokojila. Jeho mama mu to dovolila, dokonca o dva roky na to prišla na evanjelizáciu. Modlitba nie je slabosť, ale kľúč k Božiemu kráľovstvu!

ZVÄZOVANIE DUCHOVNÝCH MOCNOSTÍ

Tak a teraz trošku tvrdšieho pokrmu. Písmo hovori, že náš boj nie je proti telu a krvi, teda ľudom, ale proti duchovným mocnostiam.[8] Existujú veci, ktoré sú neviditeľné, ale veľmi konkrétne ovplyvňujú naše životy. Dokonca často nevedome alebo podvedome.

Nik nemôže vniknúť do domu siláka a okradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže; a potom môže vylúpiť jeho dom. (Mar 3:27)

Článok: Je aj Diabol?

Dostalo sa ku mne vyučovanie, že počas 40 dní na modlitbe by som mal zväzovať duchovné veci, ktoré mi robia „šarapatu“ v domácnosti (tie, ktoré som v úvode spomenul). Tak som to viacmenej začal robiť, už aj predtým som tie veci cítil. No a div sa svete, hneď potom prišlo uvoľnenie doma. Niekedy stačí raz, že ste robili niečo s kyvadielkom, okultizmom, jógou. Tak ste „otvorili dvierka“ negatívnemu duchovnému vplyvu, ktorý pôsobí proti Božím veciam a vám. Tieto tzv. „duchovné mocnosti“ zaslepujú aby ľudia nerozumeli evanjeliu a pôsobia, že ľudia nechcú Boha alebo to, že idú proti Nemu.

Zopár ich pomenujem, hoci v prvom rade vás povzbudzujem pýtať sa Boha, nechať sa Ním viesť. Určite takisto neodporúčam toto robiť hneď nad územiami, mestami!!! Blízka rodina je dobrý modlitebný predmet s ktorým treba začať. Nebol by som to tu spomínal ak by som to nevnímal ako niečo kľúčové, čo mi pomohlo sa efektívne modliť a priniesť zmenu.

Napr. strach, okultizmus, neveru, špiritizmus (dopytovanie sa duchov), satanizmus, humanizmus, komunizmus, pýchu, hnev, horkosť, neodpustenie, rozdelenie, smrť (napr. potrat), bojové umenia, meditácia, jóga, antikrist, smilstvo, klamstvá, alkoholizmus a mnohé iné veci. Ich meno vystihuje aj ich vplyv. Je dobré ich v modlitbe pomenovať čo najpresnejšie.

Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Pán Zástupov. (Zach 4,7b)

Neraz sa mi stalo, bola to skoro už pravidelná skúsenosť. Určite to poznáte. Niekto v miestnosti má z ničoho nič potrebu sa hádať, resp. vyvolať konflikt na základe nejakej úplnej somariny, aby vám ukradol váš pokoj. Bez ohľadu na to, čo odpoviete, vždy budete iba zlý. Zakaždým keď sa k niečomu takému schyľovalo, tak som sa len nenápadne rýchlo vytratil do mojej izby a šepotom som prehlásil: „V mene Ježiš, zväzujem tu každého ducha nepokoja, rozdelenia, hádky a každý, ktorý tu pôsobí, buď v mene Ježiš slepý, nemý, hluchý a bez moci, teraz!„. Potom som sa ešte pomodlil: „Duchu Svätý, prines nám tu pokoj, lásku, zjednotenie. Amen!“. Zakaždým sa atmosféra okamžite upokojila a zmenila, zrazu hádka nebola niečo nevyhnutné, ale skôr čudné. Aj takto môže vyzerať Božia moc v praxi. 🙂

BYŤ TICHO VS. HOVORIŤ

čas mlčať a čas hovoriť, (Kaz 3:7b)

Potrebujeme mať citlivosť na to kedy sa ozvať a kedy radšej ostať ticho. Hádky spravidla k ničomu nepomáhajú, len veci zhoršujú. Hádka je ako pokúšať sa uhasiť oheň benzínom. Oveľa lepšie je pokojne a rozumne sa rozprávať alebo ustúpiť. Nechceme vyhrať hádku, ale získať ľudí pre Krista.

To ako prezentujeme našu vieru je naša zodpovednosť. No pre našich rodinných príslušníkov má OVEĽA väčšie svedectvo naše správanie, než naše veľké slová.

Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojím správaním… (1Pet 3:1)

EVANJELIZÁCIA VO VLASTNEJ RODINE

Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť. (Mt 6, 14)

Potom, čo sme sa obrátili, toto je prvé miesto nášho vplyvu, kde by malo „svietiť naše svetlo“. Najskôr samozrejme vydávame svedectvo naším životom a dobrými skutkami. Potom je určite na mieste neostať ticho a tváriť sa len ako polepšené dieťa. Viera je z počutia, a to počutia Božieho slova.[9] Sám rozlíši čo, kedy a ako hovoriť aby si vydal svedectvo – aj oni potrebujú spasiteľa. No nezabudnite na to, že najskôr musia ísť skutky.

Božia vôľa je to, aby sme boli autentickí. Teda všade rovnakí, reálni a takí akí sme v Bohu, či už doma, v škole, práci, autobuse, meste, s priateľmi alebo verejne pred národmi. No začiatok je stále v súkromí, vernosť v malom.

Ježiš jasne tým veršom povedal, že „mesto ležiace na vrchu nemôže byť skryté“. Naše svetlo by nemalo byť našou súkromnou a tajnou záležitosťou, ale „osvetľovať“ všetkých, ktorých stretneme (samozrejme bez nátlaku).

Keď doma nebudem svetom, tak moje svedectvo bude plytké. Poznám veľa ľudí, ktorí chceli evanjelizovať kadekoho (ja som bol rovnaký), no doma kvôli problémom to bolo ťažšie. No to je skutočne dobrý začiatok. Najlepšie školy nie sú ľahké.

Výnimka, poznám jedného dospelého brata, ktorý vnímal, že by mal odísť od rodičov. On to neposlúchol, lebo mu ich bolo ľúto. Taký spasiteľský syndróm – JA ich musím zachrániť. Nakoniec to skončilo tak, že oni sa neobrátili a on z toho zostal len totálne zničený. Ježiš je šéf a Spasiteľ, On sám najlepšie vie, čo treba (ne)robiť.

UZDRAVENIE RODÍN

A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. (Mal 4,6 )

Božia vôľa je zmierenie generácií a uzdravenia vzťahov v rodine. Rozdelenie sa rovná kliatbe (neúspechu), úcta a obrátenie sa rovná požehnaniu (životu). Boh sa snaží nielen o formálne fungovanie, ale o obrátenie sŕdc jedných k druhým.

Diabol sa zase zámerne snaží rozbiť rodiny a spôsobiť minimálne ich nefunkčnosť.

Keď to zhodnotím, dnes máme doma oveľa lepšie vzťahy než predtým, ako som sa obrátil. Boh to celé obrátil na dobré. Ako som vyššie spomenul mladší brat sa obrátil, predtým sme sa veľmi nemuseli, no od vtedy držíme spolu a bol mi veľakrát veľkou oporou. Rodičia si dnes už nemyslia, že ma nejaká „sekta zhypnotizovala“. Vedia, že som sa úprimne rozhodol ísť za Bohom. Preto mi už nebránia, dokonca ma v tom podporujú. Podporovali ma aj keď som sa rozhodol ísť študovať teológiu do Banskej Bystrice. Pravidelne chodia aj do zboru, kostola alebo sledujú online bohoslužby. Čas od času ich vidím aj čítať si Bibliu.

OVOCIE SÚŽENIA

…aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. (1Pet 1:7)

Nikomu príjemné, no súženie má aj svoje dobré ovocie. Ak vydržíme, tak naša viera je potom oveľa pevnejšia a na konci vekov bude hodnotná ako čisté prepálené zlato. Tak to bolo aj so mnou, na konci toho som bol oveľa pevnejší a preskúšanejší ísť za Bohom. Je to asi ako keď urobíte skúšku z autoškoly, tešíte sa z toho a ste oveľa odhodlanejší ísť šoférovať.

Zlato sa čistí v ohni, tak aj viera sa čistí problémami/skúškami. Na konci bude pevnejšia a čistejšia, a budeme viac dôverovať Bohu ako predtým. Podobne aj naše srdce, motívy a telesné postoje sú skúškami prehodnocované a môžu byť pretvárané na Jeho obraz.

Záver

Bez ohľadu na to či je dobre alebo či je zle, Krista máme nasledovať z celého srdca. No ťažké chvíle Boh dokáže obrátiť na naše dobré a dokonca spôsobiť, že v tej tme budeme žiariť ako hviezdy na nebi. Dokonca budeme až schopní priviesť naše rodiny ku spaseniu a poznaniu Krista vďaka našim životom. Je to naša výsada prinášať Jeho svetlo do našich rodín, On ich chce veľmi zachrániť. Nie je to vždy ľahké, ale to ovocie stojí za to. Úplne na záver, nesnažte sa to urobiť vlastnou silou, emóciami, presviedčaním, hádkami, ale vašimi zmenenými životmi a nechajte Boha nech si ich On pritiahne (na to je predsa modlitba).

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. (Mat 5:16)

MARTIN

Odkazy prenasledovanie v rodine

 

[7] Luk 11,11-13

[8] Ef 6,10-20

[9] R 10,17

Mat 13:21         Lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný, a keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje.

Ján 16:33             To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

INŠPIRAČNE VIDEO PREČO BY SME SA MALI MODLIŤ ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV (ANG):

YouTube player

 

prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine prenasledovanie v rodine

Pozretia: 15,811 , Dnes: 15 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK